2020. május 17., vasárnap

100 nap imádságban - 52-ik nap május 17 - VASÁRNAP


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

52. napi imacélok (2020. május 17., vasárnap)

Jézus mellett elköteleződve

Elmondta Áron mindazokat a beszédeket, melyeket mondott az Úr Mózesnek, és megcselekedte a jeleket a nép szeme előtt. És hitt a nép, és megértette, hogy meglátogatta az Úr Izrael fiait, és megtekintette nyomorúságukat. És meghajtották magukat és leborultak.” (2Mózes 4:30–31)

Kívánnád átadni magad, de erkölcsi erőd gyenge, kételyek között vergődsz, bűnös életed szokásai pedig a hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid állhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszinteségedbe vetett bizalmadat. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed: Isten nem fogadhat el. Mégsem kell kétségbe esned! Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az embert. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek, így tőlünk függ, miként élünk vele. Nem tudod megváltoztatni a szívedet, nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét, de azt tudod választani, hogy Őt akarod szolgálni! Átadhatod neki az akaratodat, és akkor a továbbiakban már Ő »munkálja benned mind az akarást, mind a véghezvitelt az Ő kegyelméből« (Filippi 2:13). Így mindenestől fogva Krisztus Lelkének uralma alá kerül a természeted, őrá összpontosul a szereteted, összhangba kerülnek vele a gondolataid. (Krisztushoz vezető lépések, 47. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Mikor Izrael népe szembesült Isten szolgaságból megszabadító szeretetteljes ígéretének megvalósulásával, ők átadással, elköteleződéssel és imádattal válaszoltak rá.
Ahogy végiggondolod az Úr irántad tanúsított hihetetlen szeretetét, ma úgy döntesz, hogy ugyanolyan kedvesen felelsz rá? Átadod az akaratodat, életedet, szívedet?
Isten jó. Ő szeretne rajtad segíteni és meggyógyítani. Időről időre fájhat a folyamat, de megéri.
Miért nem hagyod ott a világot, adod át magad neki, és kötelezed el az életedet és akaratodat az Úr mellett ma, és dicsőíted Őt?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       A COVID-19-megszorítások oda vezettek a Közel-Keleten, hogy megnőtt az érdeklődés az evangélium iránt. Sokan, bár anonim módon, de már felvették online a kapcsolatot az egyházzal.
·       Az Interamerikai Divízióban jelenleg is hatalmas imamegmozdulások zajlanak.

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a világon levő könyvevangélistákért, akiket rosszul érintett anyagilag a járvány. Kérjük, hogy még ebben az időszakban is terjedjen az irodalmunk, és Isten áldja meg az olvasókat.
·       Imádkozzunk azokért a hűséges testvérekért, akik most élelmiszerbankot működtetnek. Könyörögjünk, hogy a menny védje meg őket a vírustól, ahogy szeretettel szolgálják a közösségüket.
·       Imádkozzunk azokért a laikusokért, bibliamunkásokért és evangélistákért, akik a gazdálkodásból és más, önfenntartó foglalkozásból tartják el magukat és a családjukat. Gondoljunk azokra, akik a jelenleg is nagy szárazsággal küzdő területeken élnek és szolgálnak.

1 megjegyzés: