2020. május 13., szerda

100 nap imádságban - 48-ik nap május 13 - SZERDA


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

48. napi imacélok, 2020. május 13. (szerda)

Jézus jelenléte

De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok. (János 16:7)
Ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! (Máté 28:20)

Ettől kezdve Jézus állandóan az övéi szívében lakott a Lélek által. Követői most még szorosabb egységbe kerültek vele, mint mikor személyesen volt közöttük. A bennük lakó Krisztus világossága, szeretete és hatalma áradt ki belőlük, úgy, hogy akik látták őket, »csodálkoztak«, és »meg is ismerték őket, hogy Jézussal voltak« (Apostolok cselekedetei 4:13).” (Krisztushoz vezető lépések, 74. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:
Vágytál már arra, bárcsak akkor éltél volna, amikor Jézus a Földön volt? Hogy együtt jártál és beszélgettél volna vele? Az evangélium hatalmas célja, hogy valami még ennél is jobbat adjon neked! Krisztus benned akar élni, hozzá hasonlóvá téve téged a Szentlélek átformáló szolgálatával. Megkérted rá Őt, hogy kereszteljen meg a Szentlélekkel, hogy jelenléte érezhető és látható legyen benned? Jézus azt mondta, hogy naponta kérjük Lelke ajándékát (Lukács 11:13). Miért ne hívnád meg Krisztust, hogy Lelke által már most lakjon benned?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       Olyan sokan nyitottak és fogékonyak a környezetünkben a válság miatt a Szentírásról szóló bizonyságtételünkre és értelmezésünkre. Dicsérjük Istent, amiért a mostani járvány alatt is sokakat ment meg a vele töltött örökkévalóságra.

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a démoni elnyomás és megszállottság alatt levőkért. Könyörögjünk, hogy szabaduljanak ki Sátán hatalmából. Imádkozzunk a családjukért, különösen azokért a gyerekekért, akiknél a szülők érintettek ebben.
·       Imádkozzunk az új csoportok és gyülekezetek ezreiért világszerte, hogy a jelenlegi válság ellenére is maradjanak erősek és élettel telik.
·       Imádkozzunk az azokban az országokban levő lelkészekért és egyházvezetőkért, ahol nagyon rossz az egészségügyi ellátás.
·       Imádkozzunk, hogy az adventista rádióállomások a világon mindenütt elérjék az elérhetetleneket is.1 megjegyzés: