2020. május 15., péntek

100 nap imádságban - 50-ik nap május 15 - PÉNTEK


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

„Szólítsuk meg Jézust sürgető szükségünkben!”
100 napos ima – 8. hét

2020. május 15–21.

„Isten átformáló szeretete”
Derek Morris

Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. (Jeremiás 31:3)

Mary Ann Roberts keresztény otthonban nőtt fel, de fiatalként nem kötelezte el magát személyesen is Jézus mint Megváltója és Ura mellett. Főiskola után férjhez ment, a férje beállt a seregbe, és Európába költöztek. Ott Mary Ann minden kapcsolatot megszakított az egyházzal, és akkoriban úgy jellemezte magát, mint partiállatot.

1983-ban eljutott a mélypontig. Egy egész hétvégén át tartó ivászaton annyira lerészegedett, hogy képtelen volt elmenni egy családi találkozóra. Ekkor döntötte el, hogy megkéri Istent, jöjjön vissza az életébe. Lelki szemével élénken látta maga előtt a gödör legalján, ahogy a szerető Atya szalad az úton lefelé, hogy tékozló gyermekével találkozzon. Mary Ann tudta, hogy ez a gyermek ő maga.

Felismerte, hogy radikális változtatásra van szüksége az életvitelében, ezért írt egy keresztény lelkésznek, és elmondta neki: elkötelezte magát, hogy Jézus követője lesz. A lelkész felesége átlátta, milyen nehéz lesz az átállás, és támogatása jeleként egy éven át minden egyes reggel fölhívta a lányt telefonon, hogy imádkozzanak.

Bár Mary Ann elkezdett járni egy keresztény gyülekezetbe, és életének élő része lett az Úr, mégis úgy érezte, hogy valami hiányzik: hogy Isten még tartogat valamit a számára, amit ő még nem fedezett fel. Mindig is szerette volna folytatni a tanulmányait, ezért eldöntötte, hogy visszamegy az iskolába. Talán ez majd betölti a szívében levő űrt. Beadta a jelentkezését, és föl is vették egy természettudományos szakra, és végül doktori fokozatot szerzett idegtudományból. De az élet továbbra sem volt kerek a számára.

2001 nyarán Mary Ann részt vett egy észak-karolinai táborozáson. Főleg a találkozás érdekelte a barátaival, ezért az előadó végében szokott leülni. Egy alkalommal viszont meghallotta elölről, hogy az egyik keresztény evangélista egy kenyai missziós projekten való részvételre hívja őket, és hogy akit ez érdekel, menjen oda hozzá az istentisztelet után.

„Általában szeretem jól megrágni előbb a dolgokat – emlékszik vissza Mary Ann –, de ekkor mintha valaki elém állt volna, és közvetlenül rám mutatott volna.” Amint vége lett az alkalomnak, azzal a meggyőződéssel ment előre, hogy Isten hívja, vegyen részt a kenyai missziós projektben. Miután az evangélista beszélt Mary Ann-nel, meghívta, hogy tartson sorozatot a kenyai Rongo természeti közösségében. A nő nem volt előadó. Nem tanult homiletikát, és semmilyen tapasztalata nem volt a frontvonalban végzett missziómunkában. Soha még csak meg sem fordult a fejében, hogy Isten arra kérné, legyen prédikátor belőle. De aznap nyitott volt a Szentlélek munkájára, és ahogy elmesélte, erőteljesen kezdett imádkozni: „Uram, engedélyt adok rá, hogy kidobj az aratásodba.”

Pár hónappal később Mary Ann Kenyába utazott, hogy megtegye, amire az Úr elhívta. Bár minden este rettegett, mikor felállt beszélni, mégis úgy érezte, Isten szól általa a város terén összegyűlt tömeghez. Az igehirdetései legvégén több mint 500-an vallották meg Jézus iránti szeretetüket, és keresztelkedtek meg. És ahogy gondoljuk, Mary Annt öröm, radikális öröm járta át. És ez attól fogva sem foszlott semmivé. A nő azóta is hirdeti az Igét, beszél Isten szeretetéről, és követi az Ő vezetését. Rátalált az elhívására, mikor engedélyt adott az Úrnak, hogy felhasználja őt az aratásában.

Te is megengeded a mennynek, hogy felhasználjon téged az aratásában? Lehet, nem lesz ugyanolyan, mint 3 hónapja, a COVID-19-válság berobbanása előtt. De még mindig van mit tenni, és olyan sokan várnak arra, hogy hallják a jó hírt. Imában kérdezd meg Őt, milyen teendője van a számodra.

Derek Morris a Hope Channel International igazgatója. Ehhez hasonló motivációért arra bátorítunk, hogy olvasd el az erre a hétre ajánlott könyvet (Derek Morris: A radikális imádság), amiből az e heti áhítatot is idéztük.

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Miről szól ma az életünk? Már megengedtük Istennek, hogy felhasználjon minket az aratásában? Ha úgy érezzük, eltávolodtunk az Úrtól, ne feledjük, hogy Ő szeretetteljesen, kitárt karral várja, hogy hozzá forduljunk. Ő nemcsak köszönteni szeretne minket hazatérésünk alkalmából, hanem mindannyiunk számára egyedi szolgálati területet is szán. Vajon megnyitjuk a szívünket a hívása előtt?

GYAKORLATI KIHÍVÁS: Gondold végig, a Mindenható hányféleképpen mutatja ki a szeretetét irántad. Talán másokon, a természeten keresztül vagy más eszközök segítségével látod meg. Mikor valamilyen különleges módon veszed észre a szeretetét, írd le, majd mondd el két személynek a hét folyamán, miközben igényt tartasz János 15:12-re. Váljon szokásoddá, hogy keresed a menny szeretetét és azokat a ritka utakat-módokat, ahogy másoknak beszélhetsz róla.

Az Atya nem a nagy engesztelő áldozat miatt szeret minket, hanem azért hozta meg ezt az áldozatot, mert szeret bennünket. Jézus volt a közvetítő, aki által Isten az elveszett világra áraszthatta végtelen szeretetét. »Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot.« (2Kor 5:19)… Példátlan szeretet! A mennyei Király gyermekeivé válhatunk! Milyen értékes ígéret! A legelmélyültebb elmélkedésre érdemes! Ez az Úr csodálatra méltó szeretete egy világ iránt, ami nem szerette Őt!” (Krisztushoz vezető lépések, 13, 15. o.)

Ássunk le még mélyebbre! – További olvasmányajánlások erre a hétre:
·       Ellen G. White: Krisztushoz vezető lépések, 1. fejezet, „Isten szeretete az emberek iránt”.
·       Derek J. Morris: A radikális imádság.


50. napi imacélok (2020. május 15., péntek)

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Dicsérem Istent gyógyító hatalmáért!” (Elizabeth W.)
·       „Áldom az Urat, hogy hallja az imánkat, és csodálatos módon ellát ennivalóval és anyagi segítséggel a megfelelő időben. Hálás vagyok, hogy meggyógyította a gerincproblémámat is.” (egy angliai testvér)
IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk készséges szívért, amit Isten bárhol és bármikor felhasználhat, ha elhív minket.
·       Imádkozzunk minden online evangelizációért és digitális gyülekezeti programért, hogy a menny felhasználhassa, és nagyszerűen megáldhassa azokat.
·       Imádkozzunk a fiatalokért, akik most készülnek dönteni Krisztus mellett vagy ellen. Bárcsak megtapasztalnák Jézus szeretetét és igazságát, és életük során boldogan szolgálnának neki.
·       Imádkozzunk azért a sok gyülekezeti csoportért világszerte, akiknek nincs imaházuk, és telket keresnek az összegyűléshez. Azt is kérjük Istentől, ébresszen fel minden egyháztagot, hogy bekapcsolódjanak a gyülekezetalapításokba.
1 megjegyzés: