2020. május 10., vasárnap

100 nap imádságban - 45-ik nap május 10 - VASÁRNAP


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

45. napi imacélok (2020. május 10., vasárnap)

A jézusi szolgálat

Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül.” (Zsidók 4:14–16)

Isten Fia... teljesítette az ígéretét, felment a mennybe, hogy magára vegye a mennyei sereg kormányzását. Mikor meghalt a bukott emberért a kereszten, betöltötte papi tisztének egy szakaszát. Most másik szakaszt tölt be, mikor az Atya előtt a bűnbánó hívő könyörög Isten elé hozva népe áldozatait. Mikor magára vette az ember természetét, mikor e természetben legyőzte az ellenség kísértéseit, és isteni tökéletességgel is rendelkezett, az Atya rábízta a világ megítélését. Mindegyikünk esete őelé kerül felülvizsgálatra. Ő mondja ki az ítéletet, mindenkinek a cselekedete szerint fizetve meg. (42. kézirat, 1901.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK: Jézus emberré lett, meghalt, föltámadt, és most a mennyei szentélyben áll mindazok képviselőjeként, akik átadták neki az életüket. Mikor imádkozol, Ő hall téged. Mikor bocsánatot kérsz, és győzelmet bűneid felett, hall, és azonnal megadja a győzelemhez szükséges erőt.

Az ítélet fényében élünk. De megtetted már Krisztust, a részvétteljes Főpapot közbenjáródnak (1János 2:1)? Kerestél menedéket igazságosságában? Megengeded majd neki, hogy ne csak betakarjon az igazságába, hanem be is töltsön vele azzal, hogy megteszi, amiket előre elkészített neked (Efézus 2:10)?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Köszönöm Istennek, hogy a »100 napos ima« ebben a nehéz időszakban erősíti a hitemet.” (Sheril M.)
·       „A járvány miatt »Az ima ereje« nevű chatcsoportunk feléledt, most, hogy több időnk van együtt imádkozni virtuálisan, naponta 5–6 alkalommal is.” (Rose S.)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a világ minden táján élő hajléktalanokért, akik a nagy többség segítségére szorulnak, és a kijárási korlátozások miatt most kétségbeesetten szükségük lenne erre.
·       Imádkozzunk az idősekért, akik nem léphetnek kapcsolatba a családjukkal a válság idején. Imában gondoljunk a demensekre, akik jelenleg nagyon össze vannak zavarodva.
·       Imádkozzunk a házasságokért, amikre most nagy nyomás nehezedik. Könyörögjünk, hogy az igyekvő házastársak gyógyulást és segítséget kapjanak, és alázatra jussanak el, ahogy Jézusra néznek.1 megjegyzés: