2020. március 29., vasárnap

100 nap imádságban - 3-ik nap március 29


MASTER-Praying Man.png

3. napi imacélok, 2020. március 29. (vasárnap)

„Vizsgálj meg engem, ó, Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján!” (Zsoltárok 139:23–24)
„Sátán semmitől sem fél annyira, mint attól, amikor Isten népe minden gátló tényezőt eltakarít az útból úgy, hogy az Úr kiáraszthatja Lelkét egy bágyadt egyházra és egy bűnbánat nélküli közösségre… Minden kísértésnek, minden ellenkező befolyásnak — legyenek bár nyilvánosak vagy titkosak — sikeresen ellen lehet állni, csakhogy »nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel – azt mondja a seregeknek Ura« (Zakariás 4:6).” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, I. kötet, 124. o.)

1.    Imádkozzunk, hogy személyesen hozzánk szóljon Dávid imája a 139. zsoltárban, mikor azt kérdezi az Úrtól, hogy van-e valami, ami közé és közénk áll. Ha a Szentlélek rámutat valamire, imádkozzunk azért, hogy bevalljuk és helyrehozzuk Istennel vagy másokkal ezeket a dolgokat.
2.    Imádkozzunk, hogy a körülményektől függetlenül hitben és ne félelemben éljünk.
3.    Imádkozzunk élelmiszer-tartalékért azok számára, akik most elveszítik a munkájukat, elbocsátják őket, vagy amiatt aggódnak, hogy ha nem mehetnek dolgozni, mit esznek majd a legközelebbi étkezésnél. Imádkozzunk, Isten tartsa el őket, és gondoskodjon a mindennapi szükségleteikről, ahogy Ésaiás 33:16-ban és Filippi 4:19-ben ígéri.
4.    Imádkozzunk, bárcsak az egyháztagok világszerte megértenék, hogy a Hetednapi Adventista Egyház egy olyan profetikus üzenettel megbízott profetikus mozgalom, melyet a menny különleges prófétai szolgálattal küldte el, és most jött el az ideje Isten dicsőségére fényleni.
5.    Imádkozzunk, hogy minden egyházvezető és egyháztag mindenhol meglátná ebben az összejövetelekben és napi teendőkben beállt szünetben a lehetőséget arra, hogy egy mélyebb személyes sétára induljon Jézussal.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése