2020. március 18., szerda

Heti imacélok - március 15-22 - IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Ezen a héten MISSZIONÁRIUSOK LENYŰGÖZŐ TAPASZTALATÁRÓL olvashatunk.
Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2020. március 15-22.)

·       Imakérés: Múlt héten Ted Wilson testvér egy különleges és sürgős imakéréssel fordult a világegyházhoz a koronavírus kitörésével kapcsolatosan.Kérünk, imádkozzatok továbbra is! Nemrégiben frissebb gondolatokat is megosztott Facebook oldalán azzal kapcsolatban, hogyan reagálhatunk a válságra. (Itt látható és hallgatható – angol nyelven:
·       Imakérés: Imádkozzunk Isten népéért szerte a világon, ahogy a koronavírus tovább terjed! Imádkozzunk Istennek a Zsoltárok 91:7-ben olvasható ígéretéért, és azért, hogy helyezzen egy védőgátat népe köré és adjon nekik békességet a vihar közepette is!
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy Isten gyermekei ne éljenek félelemben, hanem hittel, és úgy tekintsék ezt az időszakot, mint alkalmas időt arra, hogy hirdessék a csodálatos egészségügyi üzenetet, amit kaptunk!    
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy az emberek ebben a világszéles krízishelyzetben arra érezzenek késztetést, hogy személyesen keressék Istent. Imádkozzunk, hogy azok az embertársaink is megtalálják a vele való, üdvözítő kapcsolatot, akik korábban soha nem is gondoltak Teremtőjükre.   
·       Imakérés: Imádkozzunk, hogy mindnyájan Isten dicsőségének bátor bizonyságtevői legyünk, még a válság közepette is! Könyörögjünk, hogy mindnyájan azt mutassuk be életünkben, mit tud tenni Isten kegyelme és szeretete olyankor, amikor mindent odaadunk Jézusnak!   
·       Imakérés: Végül pedig imádkozzunk, hogy Isten töltse ki a késői eső áldását és erejét ígérete szerint. Imádkozzunk, hogy ne tartsa vissza az áldást tovább, hogy igazsága mindenhová eljusson széles e világon!     


Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a magyar Unió e heti imacéljaiért: Ifjúsági Evangélizáció és az Ifjúsági világnap; Bp. Pestlőrinc „A” és Bp. Pestlőrinc „B” Henter Barna; Gáborján, Geszt (szórvány) – Farkas Attila, valamint Horváth Sándorné nyugalmazott munkatársért.
·       Imakérés: Imádkozzunk gyülekezeteink evangelizációs és missziós programjaiért!
·    Imakérés: Imádkozzunk a magyarországi befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc és az újabb lehetőségekért)!

Bálványimádati helyből Isten imaterme lett – Írta: egy ázsiai unió tisztviselője

Két úttörő misszionárius nap mint nap útnak indult a környéken lakókhoz 15 négyzetméteres otthonából, ami egyúttal házi gyülekezetként is szolgált. A kilátás, hogy Jézusról beszélhetnek, mélységes örömmel töltötte be őket.

Egy napon a Guo házaspár meghívta őket néhány adventista ismerőssel együtt, hogy tartsanak istentiszteletet a házukban. A csoport hálásan elfogadta az ajánlatot, és összegyűltek bibliatanulmányozásra és istentiszteletre egy olyan helységben, amit korábban házi szentélyként használtak. Konkrétan olyan hely volt ez, ahol a család az elhunyt rokonokat imádta és hozzájuk imádkozott.

Nem sokkal ezután a házaspár nagyon beteg lett. A férfit súlyos agyvérzéssel szállították kórházba, aminek következtében nem tudott járni, beszélni, enni vagy inni. Ugyanazon a héten az asszony is belázasodott, és nagyon beteg lett. A szomszédok úgy vélték, az istenek mérgesek lettek rájuk, és büntetik őket azért, mert keresztényeket engedtek az otthonukba, és az ő Istenüket imádták. Hogyan merészeltek „nyugati istent” imádó keresztényeket beengedni egy szent helyre, a családi oltárhoz?!

A misszionárius csoport és a gyülekezeti család többi tagja minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy szeretetüket és gondoskodásukat kifejezzék a család iránt. Mindeközben Guo asszony felépült, férje viszont nem. Az orvosok hazaküldték meghalni, és a család nehéz szívvel nekilátott a temetési előkészületeknek.

Bár a szomszédok folyton gúnyolták őket, az adventisták kis csoportja hűségesen imádta tovább Istent az egykori pogány szentélyben.

Egy szombat délutánon, miközben együtt imádkoztak a haldoklóért, beszédet hallottak a beteg szobájából. Mindnyájan beszaladtak a férfi ágyához. Guo bácsi ébren volt, és beszélt! Csodálatos módon egy hónapon belül járni is tudott!

A hitükről bizonyságot tevő, imádkozó hívők csoportja továbbra is szemtanúja lehet Isten csodáinak. Mivel már jóval 100 fő fölötti a taglétszámuk, kinőtték a kis szentély-szobát, és egy igazi, saját gyülekezeti épületben imádják Istent. Még legális engedélyt is kaptak arra, hogy istentiszteletet tartsanak az új imaházban. Isten megáldja elkötelezettségüket, hogy Jézus nevét hirdetik! Kérlek, imádkozzunk az evangéliumhirdetés munkájáért a világnak ezen a nehéz területén!

* A neveket és helyszíneket megváltoztattuk a hívők védelme érdekében.   

1 megjegyzés: