2018. május 28., hétfő

Heti imacélok - május 27 – június 3. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Ezen a héten arról olvashatunk, hogy Angyalok oltalmaztak 30 cserkészt.


Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/


Heti imacélok
(2018. május 27 – június 3.)

·       Imakérés: Ezen a héten imáinkban emlékezzünk meg a Nyugat-Közép Afrikai Divízióról (WAD), amely 22 országot foglal magába, a lakosság száma 250 millió, és 700 000 gyülekezeti tag él ezen a területen. Négy fő nyelvet beszélnek ebben a régióban: francia, angol, portugál és spanyol.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Nyugat-Közép Afrikai Divízió vezetőiért: Elie D. Weick-Dido elnökért, Kingsley C. Anonaba titkárért és Emmanuel S. D. Manu kincstárnokért! Imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért és a lelkészekért ebben a divízióban!
·      Imakérés: Imádkozzunk a Nyugat-Közép Afrikai Divízió evangelizációs erőfeszítéseiért és azért a céljukért, hogy 2020-ra megduplázzák tagságukat. Ahhoz, hogy ezt elérjék, különösen arra összpontosítanak, hogy 2018-ban 20 000 evangelizációs helyszínen a világ minden részéről érkező előadók prédikáljanak szerte a divízióban. A régió legnagyobb kihívása az, hogy elérjék azokat az országokat, amelyek a 10/40-es ablak területén vannak.
·      Imakérés: Ezen a héten imádkozzunk a Kelet-Közép Afrikai Divízióért is (ECD), amelyet 11 ország alkot, és amelynek lakossága megközelítőleg 400 millió. Az adventisták száma ebben a régióban 3,3 millió.
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Kelet-Közép Afrikai Divízió vezetőiért: Blasious M. Ruguri elnökért, Alain G. Coralie titkárért és Jerome Habimana kincstárnokért. Imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért és a lelkészekért ebben a divízióban!
·      Imakérés: Imádkozzunk a hét egyetemért, melyek a Divízió területén vannak és az Afrikai Adventista Egyetemért (Adventist University of Africa Graduate School), amely az egész afrikai kontinenst szolgálja! Imáinkban emlékezzünk meg a Maxwell Adventista Akadémiáról is, amely sok fiatalnak jelent áldást. A minőségi adventista oktatásra és odaszentelt tanárokra sürgősen szükség van Afrikában.
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a zambiai Teljes tagbevonás eseményeiért (2018. június 8-23)! Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek munkája erőteljesen megnyilvánuljon, és még sokan eljussanak az igazság ismeretére és elfogadására!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá! Imádkozzunk a Missziókonferenciáért, a Találkozás Jézussal táborért, az Ifjúsági táborért stb.
·       Imakérés: Imádkozzunk a közelgő Sáfársági Konferenciáért (június 1-3). A sáfárság kérdése döntő jelentőségű az egyház jövője, sikere és hatékonysága szempontjából, ezért lényeges, hogy ez a téma az őt megillető helyre kerüljön gyülekezetinkben. Itt lehet jelentkezni: http://adventista.hu/istenazelso/
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Titokzatos őrök fehér ruhában – írta: Andrew McChesney  

Harminc cserkész és felnőtt barátaik zsúfolódtak össze bérelt teherautókon egy szombat délutánon, hogy  Diliből, Kelet-Timor fővárosából elinduljanak.  

A cserkészek egy komoly útra vállalkoztak. Három lányt akartak megkeresni, akiknek a szülei megtiltották, hogy szombaton gyülekezetbe járjanak.

Egy óra múlva a cserkészek megérkeztek a Remexiu nevű faluba, ahol a lányok laktak. A cserkészek meneteltek és néhány gyakorlatot végeztek, majd Jézusról szóló szórólapokat osztogattak a lakosoknak. Megtalálták a három lányt és imádkoztak velük. Inaciu da Kosta lelkész imádkozott utolsónak, aki az utat szervezte.

„Kérlek, Istenem, áldd meg ezeket a lányokat, és segíts nekik, hogy mindig hűségesek legyenek hozzád!” – mondta.

A lányok örültek, hogy láthatták barátaikat, a cserkészeket. A lányok is cserkészek voltak és meg is keresztelkedtek, amikor a fővárosban tanultak, de amikor hazatértek, a szülők nagyon haragudtak döntésükért, hogy Jézust akarják követni, és megtiltották nekik, hogy megtartsák a szombatot.

Gyorsan beesteledett, és Inaciu lelkész hívta a teherautókat, hogy hazavigyék a cserkészeket . A csapat várakozott, de a teherautók nem érkeztek meg. „Hol vannak a teherautók?” – kérdezte Inaciu lelkész a fiatalembert, aki a teherautókért felelt. „A tulajdonos nem akar téged Dilibe szállítani” – válaszolta a fiatalember. „Miért nem? Haza kell vinnünk a cserkészeket! A szüleik már várják őket.”

Inaciu lelkész megtudta, hogy a tulajdonos félt visszavinni őket Dilibe. Néhány szülő dühös volt azért, hogy a cserkészek a faluba jöttek, és azzal fenyegették a teherautók tulajdonosát, hogy megverik. Ezért már nem akart segíteni nekik.

Inaciu lelkész maga köré gyűjtötte a cserkészeket és ezt mondta: „Imádkozzunk és induljunk vissza gyalog! Ez kb. 7 órát fog igénybe venni.”

Miközben beszélt, egy csapat rossz kinézetű ember közeledett hozzájuk, botokkal a kezükben. Hallva, hogy gyalog akarnak elmenni Dilibe, az egyik falusi ezt ordította: „Nem, nem mehettek!” Egy másik falusi a botjával Inaciu lelkészre mutatott: „A vezetőtök jöjjön, és beszéljen  velünk!” – ordította. Inaciu lelkész azt mondta, hogy kész velük találkozni, de a cserkészekre mutatott, és ezt kérdezte: „Ha elmegyek, ki felel ezért a 30 emberért?” A falusiak egyre nagyobb eltökéltséggel ragaszkodtak ahhoz, hogy velük menjen.

„Várjatok itt” – mondta Inaciu lelkész a cserkészeknek. „El kell mennem, hogy beszéljek ezekkel az emberekkel.”

Ahogy elment, a cserkészek leültek az út közepére. Összébb húzódtak, becsukták a szemüket és tisztelettudóan elkezdtek imádkozni. Ahogy egymás után imádkoztak, azt hallották, hogy egy embercsoport közeledik feléjük. A hangok mérgesek és fenyegetőek voltak, de a cserkészek csukva tartották a szemüket, és tovább imádkoztak. Hirtelen a beszéd hangneme haragosból ijedtre váltott. A lépések zaja azt jelezte, hogy a támadók elfutnak.

Kis idő múlva Inaciu lelkész élelemmel és két teherautóval tért vissza a cserkészekhez. A falusiak egy nagy vacsorát készítetek az éhes cserkészeknek, és két teherautót béreltek a saját költségükön, hogy hazaküldjék őket a fővárosba.

Inaciu lelkész csak később tudta meg, hogy mi volt az, ami a helyiek lelkületét megváltoztatta.

A falusiak csoportja azt tervezte, hogy csúnyán megverik a cserkészeket és meg is ölik őket, ahogy az úttesten ülnek és imádkoznak, ám miközben botjaikkal az imádkozó gyerekek felé közeledtek, hirtelen megláttak egy csoport erős embert hosszú fehér ruhában a cserkészek körül állni. Az erős védelmezők hirtelen megjelenése ledöbbentette a falusiakat.

„Megijedtünk” – mondta később az egyik falusi a lelkésznek. „Láttuk a fehér ruhás embereket, ahogy őrséget álltak a cserkészek körül. Megrémültünk és elfutottunk.”

A cserkészek hite – beleértve a faluban lakó három lányét is – megerősödött azon a napon, 2009-ben. Azok közül a cserkészek közül ma többen az egyház vezetői Kelet-Timorban.  

„A fiatalok sokkal hűségesebbek lettek annak következtében, amit Isten tett értük” – mondja Inaciu lelkész, aki jelenleg a Kelet-Timori Unió titkára. „Isten angyalaival védte őket, miközben ők imádkoztak.”

1 megjegyzés: