2018. május 21., hétfő

Heti imacélok - május 20-27. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Ezen a héten arról olvashatunk, hogy Isten ma is be tud tölteni embereket Szentlélekkel.

Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2018. május 20-27.)

·       Imakérés: Ezen a héten imáinkban emlékezzünk meg a Dél-Amerikai Divízióról (SAD). A SAD nyolc országban koordinálja a munkát. Ezen a területen 320 millió ember él, ebből több mint 2,4 millió adventista gyülekezeti tag 27 000 gyülekezetben és szórványban.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Dél-Amerika Divízió vezetőiért: Erton Carlos Kohler elnökért, Edward Heidinger Zevallos és Souza Lopes kincstárnokért! Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradjon az uniók és az egyházterületek vezetőire is!
·      Imakérés: Imádkozzunk a Dél-Amerikai Divízió fiatal felnőttjeiért! A divízió tagságának majdnem 60%-a 35 év alatti, így ez a divízió nagyon fiatal és dinamikus tagsággal rendelkezik.
·      Imakérés: Ezen a héten imádkozzunk az Euro-Ázsiai Divízióért is (ESD)! Az ESD hatalmas földrajzi területet foglal magába 13 országgal. A gyülekezeti tagság 113 000, ami kevés a térségben élő 320 milliós lakossághoz képest.
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a divízió vezetőiért: Mihail F. Kaminszkij elnökért, Viktor V. Alekszejenko titkárért és Vlagyimir Tkacsuk kincstárnokért. Imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért és a lelkészekért ebben a divízióban!
·      Imakérés: Imádkozzunk új istentiszteleti helyekért az Euro-Ázsiai Divízió területén, mivel ez óriási szükséglet! A városokban levő legnagyobb gyülekezetek gyakran bérelt helyen tartják istentiszteleteiket. Új törvények azonban tiltják ezt a gyakorlatot. Imádkozzunk jó iskolákért is gyülekezeti tagjaink számára. Az egész divízió területén csak 30 iskolánk van, és sok gyermek elhagyja a gyülekezetet.

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá! Imádkozzunk a Missziókonferenciáért, a Találkozás Jézussal táborért, az Ifjúsági táborért stb.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

A lelki gyógyulás csodája – írta: Debra Ann  


Egy reggel, amikor a Megújulás és reformáció napi áhítatot olvastam, rákattintottam a „segédanyagok” linkre, és ott megláttam egy részt, aminek ez volt a címe: Lépések a személyes ébredésért: Szentlélekkel betöltekezve, amit Helmut Haubeil írt. Indíttatást éreztem, hogy letöltsem az ingyenes PDF változatot és elkezdtem olvasni (magyarul a könyv itt tölthető le: https://xn--schritte-zur-persnlichen-erweckung-rnd.info/themencode-pdf-viewer-sc/?file=https://xn--schritte-zur-persnlichen-erweckung-rnd.info/wp-content/uploads/2016/12/SzpE_Ungarisch.pdf&settings=111110111&lang=hu#page=&zoom=auto Ahogy a könyvet olvastam, rádöbbentem arra, hogy elég ritkán imádkoztam a Szentlélekért, hogy töltse be életemet. Igen, jártam gyülekezetbe, minden nap tartottam áhítatot és még bibliaórát is adtam, de úgy éreztem, hogy a személyes hitéletemnek nincs mélysége. Úgy éreztem, nem vagyok szoros összeköttetésben Istennel. Kaptam választ az imáimra, de valami többre volt szükségem.

Egészen eddig az időpontig megtapasztaltam Isten munkálkodását életemben: átsegített egy nagy küzdelmen a depresszióval és a legsötétebb perceimen, amikor öngyilkosságot kíséreltem meg. Tudnotok kell, hogy egy nagyon rosszul működő, erőszakos családban nőttem fel. Évekre elidegenedtem az édesapámtól, de nemrégen, amikor egy komoly betegsége lett és hosszú időt töltött kórházban, telefonon beszéltünk egymással. Érezte azt, hogy élete végéhez közeledik, és 60 éve először kért bocsánatot tőlem az erőszakért és elhanyagolásért, amit a család tőle elszenvedett. Ahelyett, hogy jót tett volna nekem ez a beszélgetés, felelevenített bennem minden fájdalmat, amit megtapasztaltam. Abban az időben kevés kapcsolati támogatást kaptam, és egyszerűen lemondtam az életről, és eldöntöttem, hogy véget vetek az egésznek, de Isten megvédett és elkezdte begyógyítani ezeket a sebeket.

Abban az időben került a kezembe a Lépések a személyes ébredésért című könyv. Ez az erőteljes kis könyv átvezetett engem azokon a lépéseken, amelyek a Szentlélekkel való betöltekezésig vezetnek. És micsoda változást idézett elő az életemben! Most naponta kérem Istent, hogy töltsön be a Szentlélekkel, és ki sem bírom várni, hogy lássam, mi lesz a következő dolog, amit Isten az életemben tesz. Mivel egy rosszul működő családban nőttem fel, különösen nehéz számomra, hogy kérjek, várjam az Urat, és bízzak az Ő hűségében. De tanulom azt, hogy bízzak mennyei Atyámban, és ez a bizalom helyettesíti azt a belső szükségletemet, hogy ellenőrzésem alatt tartsam a dolgokat, s így megvédjem magam a fájdalomtól. Mély szabadságot éreztem Krisztusban, és engedtem, hogy Ő vezessen minden nap. Annyira hálás vagyok a könyvben talált eszközökért, amelyek elvezettek engem a Szentlélek ajándékához! Most azt tapasztalom, hogy amikor a Bibliát olvasom, a szavak szinte előszökkennek, és közvetlen a szívemhez szólnak. És ez nem csak bibliaolvasás, hanem egy személyes közösség és növekvő kapcsolat Krisztussal. Isten megadta nekem az azt a mélyebb tapasztalatot, amire vágytam!

Őszintén átdolgoztam magam azon a folyamaton, hogy megbocsássak az édesapámnak, és úgy gondoltam, hogy eredményes volt a folyamat, de akkor, amikor elkezdtem olvasni ezt a könyvet, a Szentlélek nyilvánosságra hozott olyan mélyen rejlő nehezteléseket, amikről azt gondoltam, hogy már kezeltem. Könnyű kitartani a harag mellet, hiszen így feljogosítva érezzük magunkat azokért a rossz dolgokért, amelyeket velünk szemben elkövettek, de megtanultam azt, hogy nem táplálhatok ilyen érzéseket, miközben vágyom arra, hogy megkapjam a Szentlélek teljességét is. El kellett döntenem, hogy feladom azokat. Isten kegyelméből elkezdtem sajnálni az apámat, mint egy elveszett embert, és buzgón imádkozni kezdtem a megváltásáért. Nem sokkal ezután felhívta a nővéremet és könnyek között mondta neki: „Jézus szeret engem! Jézus szeret engem!” Közölte, hogy elolvasta János evangéliumát és mélyen érintette őt az, hogy Jézus személyesen érte is meghalt. Bárki, aki ismeri őt, elmondhatja, hogy ez az ember nem is hasonlít a korábbi önmagára. Isten hatalmasan meghallgatja az imáimat!

Nemrégen rendeltem 10 könyvet és odaadtam azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik azt mondták, hogy ők is imádkoztak azért, hogy betöltekezzenek Szentlélekkel. Saját szememmel láthattam, hogy a Lépések a személyes ébredésért című könyv hogyan gazdagította életüket. Hányan viselkedünk úgy, mintha keresztények volnánk, anélkül, hogy összekapcsolódnánk az erővel? Attól tartok, hogy sokan járunk a gyülekezetbe, és úgy nézünk ki, mintha jó keresztények lennénk, de belül üresek vagyunk. Kezdem megtapasztalni annak az ígéretnek a teljesedését, hogy Isten túláradóan és bőségesen tud cselekedni, feljebb annál, ahogyan el tudjuk képzelni.

Azokkal a dolgokkal küzdesz, amelyekkel én is küzdöttem? Isten be tud tölteni Szentlélekkel, és valódi gyógyulást tud hozni életedben. Ugyanazt meg tudja tenni érted is, amit értem megtett!

1 megjegyzés: