2018. június 6., szerda

Heti imacélok - június 3-10. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Ezen a héten arról olvashatunk, hogy Isten csoda útján gondoskodott 4.000 euróról.
Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2018. június 3-10.)

·       Imakérés: Ezen a héten imáinkban emlékezzünk meg az Inter-Európai Divízióról (EUD), amely 20 országot foglal magába, beleértve Portugáliát is. Az EUD teljes lakossága 350 millió, és nagy nyelvi, történelmi, kulturális és hagyományi különbségekkel büszkélkedhet.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok az Inter-Európai Divízió vezetőiért: Mario Brito elnökért, Magyarosi Barna titkárért és Norbert Zens kincstárnokért! Imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért és a lelkészekért ebben a divízióban!
·      Imakérés: Imádkozzunk a bevándorlókért és a menekültekért az EUD területén, mert mint tapasztaljuk, egyesek nyitottak az evangéliumra. A gyülekezeti tagok, akik az újonnan érkezőknek szolgálnak, sok áldásban részesülnek.
·      Imakérés: Ezen a héten imádkozzunk a Közép-Amerikai Divízióért is (IAD), amelyet 38 ország alkot. Ebben a divízióban 3.8 millió adventista él 21.000 gyülekezetben. Tagjaik angolul, spanyolul, franciául és holland nyelven beszélnek.
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Közép-Amerikai Divízió vezetőiért: Elie Hentry elnökért és Filiberto M. Verduzco kincstárnokért! Imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért és a lelkészekért ebben a divízióban!
·      Imakérés: Imádkozzunk a Közép-Amerikai Divízióban élő gyülekezeti tagokért, akik aktívan bekapcsolódtak a Teljes tagbevonás „Uram, alakíts át engem” elnevezésű divíziós programjába. A gyülekezeti tagok aktívan bekapcsolódtak a misszióba, buzgón dolgoznak, és várják Jézus Krisztus visszajövetelét.
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azokért a gerilla és félkatonai csoportokért, amelyek erőszakos tetteket hajtanak végre a világnak ezen a területén. Imádkozzunk megtérésekért és „Damaszkusz úti” tapasztalatokért ezen harcosok életében, hogy átalakuljanak és ezután Krisztus ügyéért „harcoljanak!”

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá! Imádkozzunk a Missziókonferenciáért, a Találkozás Jézussal táborért, az Ifjúsági táborért stb.
·       Hálás beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Sáfársági Konferenciáért (június 1-3). Isten gazdagon megáldotta ezt az alkalmat. A felvételek helyét nemsokára közölni fogjuk.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Isten csodálatos módon gondoskodott 4000 euróról Portugáliában– írta: Viriato Ferreira  

Komoly probléma állt elő váratlanul pénteken reggel. A VitaSalus egészségközpontunk építésze bejelentette, hogy sürgősen korlátot kell szerelni néhány épület köré. Azt mondta, hogy ha valaki leesik, nagy bajban leszünk.

Tudtuk, hogy igaza van. A VitaSalus rendelőintézet összhangban működik a Hetednapi Adventista Egyház etikai, szakmai és lelki értékeivel – egy hegy csúcsán található Penela város közelében, Lisszabontól, Portugália fővárosától 185 km-re északra.

Az építész azt mondta, hogy a teljes korlátépítés összege 8000 euró, de 4000 euró is elég lenne, ha csak a magasabb részekre szerelnénk korlátot.

A gazdasági vezetőhöz fordultam: „Megvan rá a pénz?” – kérdeztem. „Nincs – semmi pénzünk sincs.” Aggasztó gondolatok árasztották el az elmémet. Hirtelen egy meggyőződés suhant át a gondolataimon: Ez Isten ügye! „Kinek az ügye ez?” – kérdeztem magamban. „Nem az enyém! Ez Isten ügye!”

Meggyőződésemet megosztottam a gazdasági vezetővel és másokkal is, akik jelen voltak az értekezleten. „Isten gondoskodni fog a pénzről” – mondtam. „Nem szerelünk korlátot, csak oda, ahol mindenképp szükség van rá. Beleegyeztek abba, hogy megrendeljük a korlátot?”

Bólintottak, hogy beleegyeznek, és imádkoztunk: „Urunk, megrendeljük a korlátot, mert valóban szükség van rá.” És megrendeltük.
Öt nappal később egy e-mailt kaptam valakitől, akivel soha nem találkoztam. „Doktor úr” – írta. „Csak jelezni szeretném, hogy átutaltam 4000 eurót a VitaSalus bankszámlájára.”

„Dicsőség Istennek!” – kiáltottam fel hangosan.

Írtam neki egy e-mailt, amiben elmagyaráztam neki az előző péntek reggeli történetet.

Azonnal válaszolt: „Doktor úr, ez azt erősíti meg, hogy ennek a pénznek itt van a helye.” – írta. „Pénteken reggel azzal a vággyal ébredtem, hogy támogatnom kell a VitaSalust. Soha nem voltam ott, csak ez az érzés támadt bennem. Még mindig nem voltam biztos benne, hogy a feleségem bele fog-e egyezni, ezért egy rövid imát mondtam: »Uram, ha ez a te akaratod, akkor helyezd el ezt a vágyat a feleségem szívébe is.« Alig hogy befejeztem az imát, a feleségem belépett az irodámba. »Drágám, ismered azt a munkát ott Penelában? Úgy gondolom, támogatnunk kellene őket. «Nem hittem a fülemnek, de megkérdeztem őt: »Mit gondolsz, mennyit adjunk?«  »Úgy gondolom, 4000 euro jó lenne« – válaszolta.”

Micsoda tanulság volt ez számomra! Ha abbahagytuk volna a szolgálatunkat VitaSalusban a pénzhiány miatt, mekkora áldást szalasztottunk volna el, amelyet megkaptunk, mert bíztunk Istenben. Ez nem a korlátról szólt, hanem Istenről, aki megmutatta azt, hogyan végezhetjük az Ő munkáját, amikor bízunk benne.

Megnyitottuk a VitaSalust, mert Ellen White, az adventista egyház egyik társalapítója azt írta, hogy ilyen befolyásközpontokat kell alapítanunk szerte a világon a nagy városokon kívül, hogy gondoskodni tudjunk a betegek fizikai és lelki szükségleteikről. 2014 óta 250 embert kezeltünk és legkevesebb öt ember megkeresztelkedett. Most a bővítésben gondolkodunk és abban, hogy további egészségközpontokat fogunk nyitni máshol is.

Ha az Úr azt mondja, hogy egészségközpontokat kell nyitnunk a nagyobb városokon kívül, akkor csak bíznunk kell benne, és Ő mindent lehetővé tesz. Ő ismeri a városokat. A korlátok megtanítottak engem arra, hogy gondos terveket kell készítenünk és ezt kell mondanunk: „Urunk, ha ezek a te terveid, akkor a te részed az, hogy gondoskodj róluk.”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése