2018. június 28., csütörtök

Heti imacélok - június 24- jülius 1. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK


Ezen a héten arról olvashatunk, hogy Isten segít a nehéz emberekkel való boldogulásunkban is.


Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2018. június 24-július 1.)

·       Imakérés: A Ramadán havi böjt most ért véget a muzulmánok számára szerte a világon. Imádkozzunk azért, hogy testvéreink megismerjék az evangélium igazságát, és elfogadják Jézust, mint személyes Megváltójukat!   
·       Imakérés: A 10/40-es ablakban 236 olyan város található, amelyben egymilliónál több ember él! Imádkozzunk odaszentelt életű misszionáriusokért, akik készek szolgálni az ott élő, még el nem ért embereknek!
·      Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy Isten Lelke kitöltessen az Euro-Ázsiai Divízióban élő gyülekezeti tagjainkra, miközben igyekeznek másokkal megosztani a hitüket! Mihail F. Kaminszkij, aki ennek a divíziónak az elnöke, elmondja: annak ellenére, hogy nagyon sok eszközük van az evangélium hirdetésére, a volt Szovjetunió területén mégis nagyon nagy kihívásokkal néz szembe a misszió.  
·       Imakérés: Imádkozzunk, hogy Isten nyisson kapukat a Kelet-Közép-Afrikai Divízióban is! Kérjük, hogy adja áldását a más felekezetek lelkészei számára tartandó szemináriumokra, amelyek során vezetési és szolgálati elveket tanítunk nekik, közben pedig bemutatjuk nekik az adventista hitelveket is.
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a közelgő, harmadik negyedévi Ima- és böjtnapért, amelyet világszerte július 7-én tartunk az Adventista Egyházban. (A téma ez alkalommal: „Imádkozzunk a gyermekeinkért!” Magyarul itt érhető el az erre a szombatra készített segédanyag: http://adventista.hu/esemeny/ima-es-bojt-nap-2018-3/
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy Isten továbbra is kísérje áldásával a 2020-as Generál Konferencia logisztikai tervezését! 

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá! Imádkozzunk a Missziókonferenciáért, a Találkozás Jézussal táborért, az Ifjúsági táborért stb.
·       Hálás beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Sáfársági Konferenciáért (június 1-3). Isten gazdagon megáldotta ezt az alkalmat. A felvételek itt lehet megnézni: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuUGa-Io73vVwAXg-cNV62hBZnmTGz18b
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

A bajkeverők – Írta: Janet Page    

Az édesapám lelkész volt. Akárhányszor kerültünk új körzetbe, az emberek mindig előre figyelmeztették őt arra, hogy kik a „bajkeverők”. Tudod, ők azok a személyek, akik állandó fejfájást okoznak a bizottságoknak, gyülekezeteknek, és csak hátráltatják a szolgálatot.

Apa mindig különös figyelmet fordított a nehezen kezelhető, indulatos, zúgolódó emberekre. Megkereste mindnyájukban a jó tulajdonságokat, és jellemük jó oldalát erősítette. Ily módon megnyerte magának a bajkeverőket, akik a későbbiek során mindenben a segítségére voltak. Néha azonban ő is összeveszett velük, viszont gyorsan és alázatosan bocsánatot kért tőlük.

Amikor anyukámmal együtt elköszöntek egy-egy körzetből, a kezdeti „bajkeverők” siratták meg távozásukat a legkeservesebben. Ha évekkel később találkoztam némelyikükkel, ők kivétel nélkül mindig szeretettel beszéltek a szüleimről, és arról, milyen áldást jelentettek számukra.

Hogyan kezeled, ha valaki áskálódik ellened, kritizál? Hogyan reagálsz a dühös pillantásokra, durva szavakra vagy keresztényietlen magatartásra? Ha éppen ilyen támadásokban van részed, talán nem hiszed túl erősen, hogy az imának ereje van, pedig ez az igazság! Az imának hatalmas ereje van!  Imádkozz szinte megszállottként! Kitartóan! Nem tudom ezt elégszer hangsúlyozni. Mondd el Istennek, hogy érzel, zúdítsd rá, mennyire fáj a rossz bánásmód! Kérd tőle, hogy változtassa meg szívedet, segítsen úgy látni az illető személyt, ahogyan Ő látja.

Egyik reggel, miközben a személyes áhítatomat tartottam, panaszkodtam Istennek egy bizonyos személyre, és közben próbáltam olvasni a Bibliámat. De képtelen voltam koncentrálni. Ideges lettem, abbahagytam az olvasást, és mindent elmondtam Istennek. Utána olvastam egy igeverset, ami olyan volt, mintha az Úr személyesen szólt volna hozzám, és arra kért volna, hogy imámban kérjek áldást erre a valakire! Arra késztetett, hogy dicsőítsem Uramat, és adjak hálát azért, hogy adta az életembe az illető személyt. „Semmiképpen! Nem akarok áldást kérni rá! Nem akarom, hogy lelkileg jobb állapotban legyen, mint én! És nem vagyok hálás érte!”

Végül belefáradtam az Istennel folytatott vitába, és elhatároztam, hogy mégis imádkozom azért a személyért, de csakis azért, mert Isten ezt szeretné. Elkezdtem tehát áldást kérni rá, könyörögtem, hogy az Úr áldja meg lelkileg és érzelmileg is. Dicsőítettem az Urat, megköszöntem őt neki, még ha teljesen mást éreztem is. De tudjátok, mi történt? A kínzó érzéseim eltűntek! Isten együttérzéssel és szeretettel töltötte meg a szívemet. Igen, nagyon nehéz volt ezt megtenni. De felszabadító érzés volt, és mennyei örömöt hozott a szívembe. Nem tudom egyébként, hogy miért húzom néha a lábamat, hogy megtegyem, amit Isten kér tőlem, miközben tudom, hogy Ő milyen csodálatos!

Hogy mit tanultam mindebből?

·       Legyek alázatos az Úr előtt. „Uram, segíts megértenem, min ment keresztül Jézus, amikor keresztre feszítették! Változtass meg, hogy tudjam bocsánatodat kérni azok számára, akik engem bántanak!” (lásd: Jer 17:9)
·       Köszönjem meg Istennek, hogy elveszi kínzó érzéseimet! Lehet, nem érezzük azonnal, hogy a fájdalom elmúlt, de köszönjük meg Istennek már előre, hogy meggyógyítja a szívünket! Istennek csodálatos módszerei vannak arra, hogy oldja a fájdalmunkat.
·       Imádkozzak azért, hogy szeretni tudjam azokat, akik bántanak. Mondjak nekik bátorító szavakat. Imádkozzak azért, hogy Isten szemével lássam őket! Próbáljam meg átlátni, milyen nehézségekkel küzdenek az életükben.
·       Dicsőítsem Istent, és adjak hálát neki azért, hogy ezeket az embereket az életembe helyezte. Ez segít.

Tudod, a nagy küzdelem folyik értünk, és Istennek nagy szüksége van olyan emberekre, akik készek meghalni önmaguknak, és engedni, hogy hozzá hasonlóvá alakítsa őket. Így tulajdonképpen Jézus szereti az embereket – rajtunk keresztül!

Janet Page a lelkészházaspárokért, lelkészcsaládokért és az imáért felelős osztály titkára. Ez a bizonyságtétel eredetileg a The Journal című folyóirat 2014. 3. negyedévi számában jelent meg. (Lelkészházastársak folyóirata, 31. szám)  

1 megjegyzés: