2018. június 20., szerda

Heti imacélok - június 17-24. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(2018. június 17-24.)

·       Imakérés: Ezen a héten imáinkban emlékezzünk meg a Dél-Ázsiai  Divízióról (SUD), amelynek területén 1,3 milliárd ember él, 3000 népcsoportban. Mintegy 350 nyelvet beszélnek ebben a régióban. A népesség 98%-a hindu, muzulmán, sikh és buddhista. Mindössze 2%-uk keresztény.  
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a divízió vezetőiért: Ezras Lakra elnökért, Wilson Measapogu titkárért és E. Selvin Moorthy kincstárnokért! Imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért és a lelkészekért ebben a divízióban!
·      Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek tegye meg mindazt, amit ember nem tud megtenni. Az országok kormányai tiltják az evangelizálást, ezért Istennek kell közbeavatkoznia, hogy az evangélium terjedhessen.  
·       Imakérés: Ezen a héten imádkozzunk a Közel-Kelet-Észak-Afrikai Divízióért is (MENA), amelyet 20 ország alkot, és amelynek lakossága megközelítőleg 500 millió. A lakosság 99%-a muzulmán. Az adventisták száma 3 768 fő, akik 52 gyülekezetben és 20 csoportban imádják Istent. Az egyház a Közel-Kelet szinte minden országában tiltott, vagy nem szívesen látott.
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a MENA vezetőiért: Rick McEdward elnökért, Szilvási Tibor titkárért és Michael Wixwat kincstárnokért.
·      Imakérés: Imádkozzunk azokért a városokért, ahol egyáltalán nincs adventista jelenlét! Kérjük, hogy Isten hívjon el munkásokat az aratásra! Ezen a területen 48 olyan város van, ahol egymilliónál több ember él, és ahová hetednapi adventista még nem tette be a lábát.

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá! Imádkozzunk a Missziókonferenciáért, a Találkozás Jézussal táborért, az Ifjúsági táborért stb.
·       Hálás beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Sáfársági Konferenciáért (június 1-3). Isten gazdagon megáldotta ezt az alkalmat. A felvételek itt lehet megnézni: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuUGa-Io73vVwAXg-cNV62hBZnmTGz18b
Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Amikor esőért imádkoztunk

Namíbia talán a világ egyik leggyérebben lakott országa. Körülbelül két ember jut egy négyzetkilométerre. Ennek egyik oka az, hogy az éves csapadékmennyiség átlaga körülbelül annyi, mint a Szahara egyes részein. Ebben a régióban él egy Neville nevű férfi. Neville volt egy sátoros összejövetel főszervezője. Ahogy közeledett a tábor kezdetének időpontja, családjával a teraszon ültek, és beszélgettek. Egyre csüggedtebbek lettek, miközben a közelgő eseményen gondolkodtak. Nagyon nagy volt a szárazság. Régóta nem esett eső. Az állatok már nagyon rossz állapotban voltak. Nem volt ennivaló, és a tábor ideje csaknem eljött. Az előadókat meghívták, az emberek már befizették a tábor díját. De nem volt víz. Mit tegyenek?

Mivel nem volt víz, valódi vészhelyzet alakult ki. Neville feltette magának a kérdéseket: „Vajon törölni kellene az egész programot? Vagy áttenni másik időpontra? De hogy lehetne ezt kivitelezni? Olyan sokan jelentkeztek!”

Ekkor a feleségével együtt arra jutottak, hogy azonnal letérdelnek ott, a verandán, és imádkoznak az esőért. Amikor letérdeltek, még tiszta kék volt az ég. Imájuk közben azonban beborult, és zuhogni kezdett az eső! A szél irányt változtatott, és a felhőt ott tartotta sokáig az ő területük fölött.

Milyen csodás imatapasztalat ez! Isten meghallgatta a kiáltásukat, és úgy gondoskodott róluk, hogy végül meg tudták tartani a tábori összejövetelt.

De ez csak a fele a csodáknak. Később, amikor meglátogattam Neville-t és a feleségét, velem volt az Adventista Világrádió stábja is. Szerettük volna rekonstruálni a megválaszolt ima kulcsjelenetét. „De hogyan tudnánk ezt megvalósítani?” – kérdeztük magunktól. „Talán a tetőre kellene vezetni egy kerti slagot, és vizet engedni rajta keresztül, miközben ők a teraszon imádkoznak…” Gyenge ötlet volt, nem voltunk túl biztosak a dolgunkban, hogyan hatna ez valóságosnak. Nem kellett volna aggódnunk, mert Isten már mindent előre eltervezett.

Miközben Neville és felesége letérdeltek a verandán a kamera előtt, hogy igazából imádkozzanak, hiszen szárazság lévén megint szükség volt az esőre, a kamera pedig vette őket, egy újabb felhő jött, és a szemünk előtt kezdett ömleni belőle az eső.

Hát nem csodálatos a mi Istenünk? Két csoda egyben! Először esőt küldött a tikkasztó namíbiai aszály idején, hogy Neville és barátai meg tudják tartani a tábori összejövetelt, aztán esőt küldött azért, hogy mi is saját szemünkkel láthassuk az újabb csodát, és megoszthassuk azt a világgal!

(Te is láthatod a saját szemeddel ezt a csodát, ha rákattintasz a következő linkre:

Cami Oetman az Adventista Világrádió fejlesztésért felelős alelnöke.


1 megjegyzés: