2018. június 12., kedd

Heti imacélok - június 10-17. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Ezen a héten arról olvashatunk, hogy milyen messzaható következményei vannak a keresztény életnek.

Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2018. június 10-17.)

·       Imakérés: Ezen a héten imáinkban emlékezzünk meg a Transz-Európai Divízióról (TED), amely most 22 országot foglal magába, beleértve Macedóniát is. A TED teljes lakossága 205 millió, az adventisták létszáma 86 000 fő, akik 1165 gyülekezetben imádják Istent. Ebben a régióban a posztmodern szekularizmus az uralkodó, az egyház szolgálatának középpontjában a szekuláris ember elérése és evangelizálása áll. Sok-sok imára van itt szükség.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok az Transz-Európai Divízió vezetőiért: Raafat A. Kamal elnökért, Audrey E. Andersson titkárért és Nenad Jepuranovic kincstárnokért! Imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért és a lelkészekért ebben a divízióban!
·      Imakérés: Imádkozzunk a TED területén élő fiatalokért, hogy vágyjanak a Jézussal való, személyes kapcsolatra, és elfogadják Őt életük Urának. Imádkozzunk a hetednapi adventista oktatásért, hogy ezek az intézmények is világosságként és jó bizonyságként szolgáljanak a helyi közösségek felé.
·      Imakérés: Ezen a héten imádkozzunk a Dél-Afrikai-Indiai-óceáni Divízióért is (SID), amelyet 23 ország és sziget alkot. Ebben a divízióban 10 unió és egy csatolt terület van. Ezt a divíziót Isten 3 514 060 taggal áldotta meg, akik 23 972 gyülekezetben imádják Istent.  
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a SID vezetőiért: Solomon Maphosa elnökért, Gideon Reynecke titkárért és Goodwell Nthani kincstárnokért, valamint a pretoriai központban dolgozó alkalmazottakért! Imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért és a lelkészekért, valamint misszióvezetőiért ebben a divízióban!
·      Imakérés: Imádkozzunk a SID területén a Misszió a nagyvárosokért programért. Különös hangsúlyt fektetnek a szolgálatban arra, hogy befolyásos embereket érjenek el az evangéliummal a dél-afrikai Johannesburgban és a zimbabwei Hararéban. Kérjük Istent, hogy gondviselése folytán hozzon a hívők ismeretségi körébe olyan befolyásos embereket, akik közösségi oldalaikon meg tudják ismertetni másokkal a tanult igazságokat.

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá! Imádkozzunk a Missziókonferenciáért, a Találkozás Jézussal táborért, az Ifjúsági táborért stb.
·       Hálás beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Sáfársági Konferenciáért (június 1-3). Isten gazdagon megáldotta ezt az alkalmat. A felvételek helyét nemsokára közölni fogjuk.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Megveszem mindet! – írta: egy indai misszionárius  

Az önkéntes munkám során találkoztam Sammel, egy középkorú üzletemberrel. Miután beléptem az irodájába, elmondtam neki látogatásom célját, majd bemutattam csodálatos könyveimet. Azonnal láttam, hogy nem igazán érdeklődik, és máris valami máson jár az esze. „Sajnálom, uram!” – mondta. „Ma egyáltalán nem akarok könyveket venni.” Magamban imádkoztam, és kértem Istent, hogy segítsen valami olyasmit mondanom neki, amivel elérhetem.

Abban a pillanatban feltett egy kérdést. „Miért végzi ezt a munkát?” Azt válaszoltam, hogy Jézus szeretetét akarom megismertetni az emberekkel. Azt is elmondtam neki, hogy adventista vagyok. Amikor meghallotta ezeket a szavakat, egészen megváltozott az arckifejezése, és a viszonyulása is hozzám. Lelkesedéssel, izgatott hangon kérdezte: „Minden könyvből szeretnék venni egy példányt, amit árul. Írja le sorban, amiből van magánál, és kérem a számlát!” Döbbenten fogadtam a szavait, de pontosan úgy tettem mindent, ahogyan kérte. Megmutattam neki a címeket és a végösszeget. Sam nem tétovázott, és nem is kérte ki  magának, hogy túl magas lenne az összeg. Tessék, meg akarta venni a könyveinket! Isten meghallgatta az imámat, bár a válasza és a vásárlásának összege meglepett.

Azon törtem a fejem, mitől változott meg ilyen hirtelen Sam véleménye. Így hát megkérdeztem tőle: „Ha megengedi, uram, megkérdezném, minek hatására változott meg hirtelen az álláspontja velem kapcsolatban?”

Sam elnevette magát, és elmesélte, hogy fia, aki Ausztráliában tanul, valahogy egy diáklázadás kellős közepén találta magát, és mindenkinek hanyatt-homlok biztonságba kellett menekülnie. A fiú a rokonaihoz szaladt be, és könyörgött nekik, hogy segítsenek rajta, ám ők nem voltak erre hajlandók. A fiú kénytelen volt tovább futni, és keresni, hol rejtőzhetne el. Nem talált rejtekhelyet. Aztán meglátott egy adventista gyülekezetet, és beszaladt a kapun. A lelkész és néhány gyülekezeti tag szívesen fogadták, és azt mondták neki, hogy náluk biztonságban lehet. Azzal bátorították, hogy Jézus szereti őt, és ők maguk is. „Az az adventista közösség védelmet és segítséget biztosított a fiamnak, akkor, amikor a saját családja megtagadta tőle” – fejezte be a történetet Sam. Aztán hozzátette: „A maguk hívei Ausztráliában nagyon kedvesek, szeretetteljesek és segítőkészek.”

Milyen csodálatos bizonyságtétel! Nagyon hálás voltam a hűséges ausztrál testvéreimért! Imádkoztam Samért és családjáért. Köszönet nektek, kedves testvéreim azon a távoli földrészen, akik úgy éltek, ahogyan Krisztus szeretné!

„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok” (Jn 13:35).

Ezt a történetet eredetileg egy indiai misszionárius írta, és a Review and Herald által kiadott, „Találkozás Isten kegyelmével” c. könyvéből való. A Sam valójában álnév, a történet szereplőjének védelme érdekében neveztük el így.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése