2017. január 29., vasárnap

Heti imacélok - január 29- február 5. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(január 29.-február 5.)

·       Imakérés: Imádkozzunk a Teljes tagbevonás keretében szervezett evangelizációs összejövetelekért, amelyeket Románia egyes területein már elkezdtek, és azokért is, amelyek hamarosan kezdődnek Ukrajnában!
·       Imakérés: Imádkozzunk azokért a fiatalokért, akik nemrégiben vettek részt a belgiumi ifjúsági találkozón. Kérjük, hogy a meggyőződés, amely szívükben született, tartós legyen! Imádkozzunk azért, hogy ezek a fiatalok fejlődjenek lelki életükben, és Isten országának hatalmas bizonyságtevői lehessenek!  
·      Imakérés: Imádkozzunk a Dél-Ázsia-Csendes-óceáni Divízióban élő gyülekezeti tagokért, hogy komolyan vegyék a Máté evangéliuma 28. fejezetében található misszióparancsot, és részt vegyenek az evangélium hirdetésében!
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Nílusi Unió Akadémiáján tanuló diákok munkájáért, akik a tiszta környezet érdekében egy új szolgálatot találtak ki, a szemétszállító szolgáltatást, és ez igazi városi befolyásközponttá alakította az akadémiát. (A tapasztalatukról részletesen itt olvashattok angol nyelven:  http://missiontothecities-org.lifehopecenters.org/news_entries/10)
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a REACH Philadelphia programért, aminek keretében a résztvevők fitness programokat szerveznek, bemutató kerteket telepítenek, hogy megtanítsák az embereknek, hogyan létesítsenek konyhakertet, és még sok más módon igyekeznek elérni a környéken élőket. (További információk itt:  http://www.reachphiladelphia.org/   
·       Imakérés: 80 napos imádság a MENÁÉRT - Észak-afrikai régió: A január 30-tól február 9-ig terjedő időszakban az Észak-afrikai régióra összpontosítunk (NAR), azon belül is Líbiára, Tunéziára, Algériára, Marokkóra, valamint a Szahara nyugati részére, amely terület Marokkóhoz tartozik. Ezeken a területeken az egyház nem működhet legálisan. Komoly kihívást jelent dolgozni egy ilyen kockázatos környezetben. A feljegyzések szerint mintegy 150 gyülekezeti tag él itt, de a valóságban körülbelül kétszázan gyűlnek össze szombatonként ebben a régióban istentiszteletre.
·       Imakérés: Imádkozzunk az Észak-afrikai régióban élő gyülekezeti tagok és bibliamunkások biztonságáért! Különösen emeljük fel imáinkban azokat az úttörő misszionáriusokat, akik olyan területeken dolgoznak, ahol nincsenek adventisták! Imádkozzunk, hogy legyen bölcsességük megtalálni annak módját, hogyan érjék el a régió nagyvárosainak lakóit az evangéliummal

Részletek a 80 napos imádság a MENÁÉRT programról: A Közel-Kelet és Észak-afrikai Unió (angol rövidítése MENA) jelenleg egy 80 napos imaközösséget tart, hogy Istenhez könyörögjenek egy áttörésért ezen a nehezen megfogható területen. Csatlakozzatok hozzánk, miközben a régió különböző szükségleteiért imádkozunk!

Magyar imacélok:
·    Imakérés: Imádkozzatok azért, hogy ki tudjuk használni azokat a lehetőségeket, amelyeket az Úr adott nekünk azáltal, hogy a magyar mozikban is vetítik már az adventista katonáról, Desmond Dossról szóló filmet, A fegyvertelen katona című alkotást! Látogasd meg és terjeszd a következő honlapot: http://www.fegyvertelenkatona.hu
·    Imakérés: A RemenyPont önkéntesei elhatározták, hogy amilyen aktívan csak lehet, bekapcsolódnak a mozifilm misszióba, ezért engedélyeket szeretnénk beszerezni, hogy a mozi kijáratánál ajándék könyveket adományozzunk az érdeklődőknek. Szeretnénk felajánlani a lehetőséget egy beszélgetésre a ReményPontban azoknak, akiket mélyen megérintett a film mondanivalója. Kérlek imádkozzatok, hogy a lehetőségekhez képest - missziós szempontból - a legtöbbet tudjuk nyújtani az érdeklődők számára!
·    Imakérés: Kérünk, hogy imádkozzatok a Tiszavidéki Egyházterület missziós képzéséért a „Ki a sótartóból!” következő alkalmáért, amit 2017. április 1-jére tervezünk! A szervezési munkák már elkezdődtek, kérünk, imádkozzatok, hogy az az alkalom is Isten dicsőségére, a gyülekezetek megerősödésére és a missziómunka előrehaladására szolgáljon!

Tíz napos imaközösség a kórházban - írta: Zac Page
A kaliforniai Templeton Hills Hetednapi Adventista gyülekezet számára hihetetlen áldást jelentett a Tíz napos imaközösség. Nem csak a gyülekezeti tagok jöttek az imaalkalmakra, és kerültek közel egymáshoz, hanem szinte minden alkalommal más felekezetekből is érkeztek vendégek. A Szentlélek dolgozott közöttünk. A sok áldás közepette azonban szomorú hírt kaptunk: közösségünk egyik tagja, Zedina kórházban kellett, hogy töltse az imaközösség idejének nagy részét.

Nem sokkal azután, hogy felvették a kórházba, feleségemmel és néhány gyülekezeti taggal meglátogattuk, és imádkoztunk érte. Habár úgy tűnt, nem kapunk azonnali választ az imánkra, látogatásunk közben más páciensekkel is tudtunk beszélgetni és imádkozni. Egyikük, Josie a szobatársa volt. Mivel látta Zedina hitét és gyülekezeti családjának szeretetét, Josie eljött a Tíz napos imaközösség egyik alkalmára, majd szombaton a gyülekezetbe is.

Zedina állapota azonban rosszabbodni látszott. Néhány nappal később kérésére újra meglátogattuk, és elvégeztük az olajjal való megkenés szertartását. Szerda este volt, és komoly fájdalmak gyötörték. Amint beléptünk a szobába aznap este, Zedina elmondta, hogyan győződött meg kórházi tartózkodása alatt arról, hogy mindent át kell adnia Istennek, és maradéktalanul rábízni az életét. Bár a fájdalmai nem szűntek meg, lelke megkönnyebbült.

Leültünk Zedina köré, megnyitottuk a Bibliánkat Jakab levele 5. fejezeténél, majd letérdeltünk és buzgón imádkoztunk. Ima közben Zedina érezte, hogy valami történik a testében. Mire befejeztük az imát, ő felült, felkelt az ágyból, és így szólt hozzánk: "Rendbe jövök!"

Néhány percen belül tudtuk, hogy csoda történt. Már tíz napja volt a kórházban. Az orvosok megpróbáltak mindent megtenni érte, amit csak tudtak, de semmi sem segített. Elhatározták, hogy megműtik. Ám ahelyett, hogy műtétre került volna sor, Zedina másnap hazamehetett!
Isten néha úgy dönt, hogy azonnal meggyógyítja fizikai betegségünket, időnként valamennyit várnunk kell erre, sokszor pedig a gyógyulás nem történik meg, csak a második advent idején. De van egy ima, amire Isten mindig válaszol: ez pedig a bűntől való szabadulásért mondott ima. A Jézus élete c. könyvben ezt írja Ellen White: "Néhány esetben Jézus nem nyújtotta azonnal a kívánt áldást, a gyógyulást. A leprás esetében azonban, amint a kérés elhangzott, rögtön teljesítette. Amikor földi áldásokért imádkozunk, lehet, hogy a válasz késik, vagy Isten valami mást ad, mint amit kértünk. Nem így van, ha a bűntől való szabadulásért könyörgünk" (Budapest, 2010, Advent Kiadó, 214. o.).

Lehet, hogy Zedinának lesznek még problémái az egészségével, míg Jézus vissza nem jön, de az kétségtelen, hogy a legnagyobb csodát megtette érte Isten imáinkra válaszképpen, mégpedig a bűntől való szabadítást, amikor mindent átadott Jézusnak.

Zac Page a kaliforniai Templeton Hills Hetednapi Adventista Gyülekezet lelkésze

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése