2017. január 16., hétfő

Heti imacélok - január 15-22. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(január 15-22.)

·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok egyházunk tagjaiért név szerint, hogy növekedjenek Istennel való személyes kapcsolatukban a Tíz napos imaközösség hátralevő részében!
·        Imakérés: Imádkozzunk azokért a különleges missziós tevékenységekért, melyeket a gyülekezetek fognak végezni a Tíz napos imaközösség után! Imádkozzunk, hogy új kapuk nyíljanak meg közösségeinken belül, és ezáltal még hatásosabban tudjuk hirdetni az igét!
·       Imakérés: Imádkozzunk azért a 113 000 kezdeményezésért, amit a Teljes Tagbevonás a Szolgálatba keretében tartanak, s amelyeket erre az évre terveztek a világszéles egyházban. Ezen kezdeményezések közül sok evangelizációs misszióhoz fog vezetni, amellyel még több lelket nyerhetünk a mennyország számára.
·        Imakérés: Imádkozzunk nemzetünk vezetőiért, valamint országunkért, amelyet képviselünk, hogy ezek a vezetők ne hátráltassák Isten munkáját, hanem eszközök lehessenek az evangélium terjedésében.
·       Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a Szerbiában található Knjigolovka könyvesbolt és városi befolyásközpontért, amely Belgrádban osztja meg az emberekkel a remény üzenetét! (További információért kattints ide: http://www.adventistreview.org/church-news/story4358-adventists-spurred-by-serbias-bookstores-set-up-shop-near-orthodox-church)
·       Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a Happy Hand használtruha üzlet és városi befolyásközpont működéséért Koppenhágában, Dániában. (További információért kattints ide: https://am.adventistmission.org/360-curb)
·       Imakérés: Kérlek, imádkozzatok azért, hogy több misszionáriust tudjunk elküldeni Kanada északnyugati területeire! (Hogy többet megtudj az ott folyó munkáról, kattints ide: http://www.adventistreview.org/church-news/story3923-discovering-adventists-where-no-adventists-live)

CSATLAKOZZ HOZZÁNK A MENÁÉRT VALÓ IMÁDSÁGBAN: A Közel-Kelet és Észak-afrikai Unió (angol rövidítése MENA) jelenleg egy 80 napos imaközösséget tart, hogy Istenhez könyörögjenek egy áttörésért ezen a nehezen megfogható területen. Az év első 10 napja azzal telt, hogy a MENÁ-ért imádkoztak, mint egészért. A MENA most csatlakozik a világszéles egyház Tíz napos imaközösségéhez. Ezután még 60 napig imádkozni fognak – egyszerre 10 napig – a terület különböző részeinek különleges szükségleteiért, kezdve az egyiptomi-szudáni területtel. Csatlakozzatok hozzánk ebben a meghosszabbított imaközösségben a MENÁÉRT! (További részletek jövő héten)

Magyar imacélok:
·     Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a téli evangelizációs programokért. Az új évben, az ünnepek után sok helyen újraindulnak az evangelizációs és missziós programok. Imádkozzunk azért, hogy Isten áldja meg ezeket a szolgálatokat!
·     Imakérés: Imádkozzatok azért, hogy ki tudjuk használni azokat a lehetőségeket, amelyeket az Úr adott nekünk azáltal, hogy a magyar mozikban is vetítik már az adventista katonáról, Desmond Dossról szóló filmet, A fegyvertelen katona címűalkotást! Látogasd meg és terjeszd a következő honlapot: http://www.fegyvertelenkatona.hu
·     Imakérés: A RemenyPont önkéntesei elhatározták, hogy amilyen aktívan csak lehet, bekapcsolódnak a mozifilm misszióba, ezért engedélyeket szeretnénk beszerezni, hogy a mozi kijáratánál ajándék könyveket adományozzunk az érdeklődőknek. Szeretnénk felajánlani a lehetőséget egy beszélgetésre a ReményPontban azoknak, akiket mélyen megérintett a film mondanivalója. Kérlek imádkozzatok, hogy a lehetőségekhez képest - missziós szempontból - a legtöbbet tudjuk nyújtani az érdeklődők számára!
·        Imakérés: Kérünk, hogy imádkozzatok a Tiszavidéki Egyházterület missziós képzéséért a „Ki a sótartóból!” következő alkalmáért, amit 2017. április 1-jére tervezünk! A szervezési munkák már elkezdődtek, kérünk, imádkozzatok, hogy az az alkalom is Isten dicsőségére, a gyülekezetek megerősödésére és a missziómunka előrehaladására szolgáljon!

Ima a ködön keresztül – írta: Esther Zaiback
Évekig imádkoztam egyik lányomért, könyörögve Istenhez, hogy irányítsa és vezesse őt.
Imáim és böjtölésem során az Úr az Ézsaiás 42:16 verséhez vezetett, ami így szól: A vakokat oly úton vezetem, amelyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak. …ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom.”
Újra és újra ezt az ígéretet kértem, hogy teljesedjen be. De nem láttam változást a lányom szívében.
Egyik reggelen, még napfelkelte előtt, rendkívül cserbenhagyottnak éreztem magam. Megkérdeztem Istent, hogy egyáltalán hallja-e az imáimat. Kinyitottam a teraszajtót, és pár lépést előre sétáltam a megszokott elmélkedős helyemre. A teraszról gyönyörű kilátás nyílik az Atlanti-óceánra és egy világító toronyra.
De ezen a reggelen nem láttam se a világítótornyot, sem pedig az óceánt. Ahogy elkezdtem imádkozni, észrevettem, hogy a reggeli köd annyira sűrű, hogy még a magam mögött lévő dolgokat sem látom.
Miközben imádkoztam a lányomért, feljött a Nap, és sugarai áthatoltak a ködön. Lassan láthatóvá vált a világítótorony körvonala a horizonton. Egy kis idő alatt tisztán láttam minden mást is körülöttem.
Abban a pillanatban született meg elmémben a gondolat, hogy éppen most voltam tanúja az ima metaforájának. A világítótorony és az óceán mindig is ott voltak, de nem láttam őket a köd miatt. Ám abban a pillanatban, hogy felbukkant a Nap, már képes voltam az orrom hegyénél többet látni.
Ugyanez igaz az imádságra. Amikor nem látjuk a változást azon, akiért éppen imádkozunk, ez nem jelenti azt, hogy Isten nem munkálkodik. A Zsoltárok 77:20 ezt mondja: Utad a tengeren volt és ösvényed a nagy vizeken; és nyomaid nem látszottak meg.”

Tizennégy év eltelt azóta, hogy azon a ködös reggelen imádkoztam. Ma a lányom férjes asszony, aki Isten akaratát követi, és szenvedélyesen szeret másokon segíteni. Hálát adok Istennek, hogy a ködön keresztül bátorított arra, hogy ne hagyjam abba az imát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése