2017. január 8., vasárnap

Heti imacélok - január 8-15. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(2017. január 8-15)

·        Imakérés:  Imádkozzunk azért, hogy az Úr műve előrehaladjon az egész világon a Szentlélek ereje által az előttünk álló esztendőben!
·        Imakérés: Imádkozzunk a hetednapi adventista vezetőkért: Ted N.C. Wilson testvérért, a Generál Konferencia elnökéért, G.T. Ng testvérért, a Generál Konferencia titkáráért és Juan Prestol-Puesan testvérét a Generál Konferencia kincstárnokáért!
·        Imakérés: Imádkozzunk a 13 divízió és a MENA (Közel-kelet Észak-afrikai Unió) vezetőségéért!
·        Imakérés: Imádkozzunk az adventista kórházakért és személyzetükért, hogy reményt és fizikai valamint lelki gyógyulást adjanak azoknak, akiket szolgálnak!
·        Imakérés: Imádkozzunk egyházunk minden vezetőjének, szolgálati osztályai vezetőinek és lelkészeinek fizikai és lelki egészségéért!
·        Imakérés: Imádkozzunk a Teljes tagbevonás kezdeményezésekért, amelyek ebben az évben fognak megvalósulni a következő országokban: Örményország, Grúzia, Románia, Moldova, Ukrajna és Bulgária. Ezekben az országokban több mint 4 000 előadás sorozatot tartanak. Imádkozzunk az előadókért és azért, hogy a szívek megnyíljanak az evangéliumnak!  
·        Imakérés: Imádkozzunk azokért az adventista testvéreinkért, akik olyan országokban élnek, ahol vallási üldözés folyik! Imádkozzunk azért, hogy hűségesek maradjanak Istenhez!
·        Imakérés: Imádkozzunk az adventista oktatási intézményeinkért, hogy a Biblia igazságát taníthassák, és olyan fiatalokat neveljenek, akik Istenért akarnak élni!
·        Imakérés: Imádkozzatok gyülekezetitekért, hogy lázba jöjjenek a misszióért!
·        Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy a helyi gyülekezeteink az imádság házaivá váljanak!

Magyar imacélok:
·     Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a téli evangelizációs programokért! Az új évben, az ünnepek után sok helyen újraindulnak az evangelizációs és missziós programok. Imádkozzunk azért, hogy Isten áldja meg ezeket a szolgálatokat!
·     Imakérés: Imádkozzatok azért, hogy ki tudjuk használni azokat a lehetőségeket, amelyeket az Úr adott nekünk azáltal, hogy a magyar mozikban is vetítik már az adventista katonáról, Desmond Dossról szóló filmet, A fegyvertelen katona című alkotást! Látogasd meg és terjeszd a következő honlapot: http://www.fegyvertelenkatona.hu
·     Imakérés: A RemenyPont önkéntesei elhatározták, hogy amilyen aktívan csak lehet, bekapcsolódnak a mozifilm misszióba, ezért engedélyeket szeretnénk beszerezni, hogy a mozi kijáratánál ajándék könyveket adományozzunk az érdeklődőknek. Szeretnénk felajánlani a lehetőséget egy beszélgetésre a ReményPontban azoknak, akiket mélyen megérintett a film mondanivalója. Kérlek imádkozzatok, hogy a lehetőségekhez képest - missziós szempontból - a legtöbbet tudjuk nyújtani az érdeklődők számára!
·        Imakérés: Kérünk, hogy imádkozzatok a Tiszavidéki Egyházterület missziós képzéséért a „Ki a sótartóból!” következő alkalmáért, amit 2017. április 1-jére tervezünk! A szervezési munkák már elkezdődtek, kérünk, imádkozzatok, hogy az az alkalom is Isten dicsőségére, a gyülekezetek megerősödésére és a missziómunka előrehaladására szolgáljon!

Tíz módja annak, hogy hogyan hozzuk ki a legtöbbet a közelgő Tíznapos imaközösségből   
1.   Kötelezd el magad arra, hogy Isten segítségével bekapcsolódsz! A Tíznapos imaközösség anyagai elérhetők interneten a következő címen: http://adventista.hu/esemeny/tiz-napos-imakozosseg-2017/ Akár egyedül veszed át, vagy gyülekezeti barátaiddal, letöltheted, elolvashatod és imádkozhatsz naponta. Amikor ezt teszed, tudatában lehetsz annak, hogy sok ezer testvéredhez csatlakoztál, akik a világ különböző pontjain ugyanezt teszik.
2.   Kérj meg másokat, hogy csatlakozzanak hozzád! Ha nincs egy gyülekezet a közeledben, ahol megszervezik a Tíznapos imaközösséget, gondold át annak a lehetőségét, hogy megkéred a családodat, vagy közeli barátaidat, hogy csatlakozzanak hozzád a nap egy bizonyos időszakában a következő tíz napban. Jegyezz fel lelki célokat és tárjátok az egyhangúan Isten elé, ígéreteire hivatkozva.
3.   Indíts telefonos imaközösséget! Miközben igaz az, hogy személyesen a legjobb imádkozni, ez nem mindig lehetséges. Fontold meg egy naponkénti telefonos (Skype) imaközösség lehetőségét.
4.   Menj házról-házra! Ahhoz, hogy az ima áldásait megoszd másokkal, fontold meg azt a lehetőséget, hogy házról házra mész és megkérdezed a szomszádaidat, hogy mi módon imádkozhatnál értük. Egyesek elutasítanak, de sok fogadóra is találni fogsz.
5.   Légy kreatív a másokkal való imádkozásban! A múltban egyesek imasátrakat állítottak fel életmód vásárokon és közterületeken. Mások kinyitották az imaházaikat reggel 5-kor személyes elmélkedésre és imára, majd 6 órakor imaórát tartottak.
6.   Eregessetek léggömböket! Egyes gyülekezetekben imacélokat helyeztek el léggömbök belsejében. A léggömböket elcserélték egymás között, hogy egymás imacéljaiért imádkozzanak, aztán felengedték őket.
7.   Zárjátok agapé vacsorával! Egyes gyülekezetek úgy döntöttek, hogy s Tíznapos imaközösség utolsó napját hitmélyítő alkalommá szervezik, vagy agapé vacsorát rendeznek.
8.   Imádkozzatok tovább! Imádkozzatok a 10 nap misszióért, amely a Tíznapos imaközösséget követi. Sok gyülekezet bele fog kezdeni egy 30 napos közbenjárói imaprogramba, amely keretében a gyülekezeti tagok 30 napon keresztül imádkozni fognak három személyért, akik nem tagjai a gyülekezetnek. Ez alatt az idő alatt lelkészek és gyülekezeti tagok elkezdenek látogatni, missziózni, barátokat szerezni és bibliaórákat adni.
9.   Imádkozzuk a Biblia szavait! Akár egyedül, akár együtt egy gyülekezettel veszel részt a programban, ne feledd igényelni Isten ígéreteit miközben imádkozol. Isten örömét leli belé vetett bizodalmunkban.
10.               Add tovább az áldásokat! Ne tartsd meg magadnak azt, amit Isten veled tesz. Beszéld el másoknak is. Ezzel sok embert fogsz imára buzdítani és arra, hogy szorosabb kapcsolatba lépjen Istennel. A megosztott áldás sokszorozódik.

Ezt mondták emberek a Tíznapos imaközösségről:

"Soha egyetlen korábbi eseményen sem tapasztaltunk ilyen mértékű lelki növekedést és ilyen sok megválaszolt imát. A napi vezető és a résztvevők útbaigazítása csodálatos eszközei voltak az ébredés megtapasztalásának. Az eső cseppjei esni kezdtek. Bill, Rhode Island, USA

"Most kapcsolódtunk be először a Tíznapos imaközösségbe. A tíz nap alatt volt egy 24 órás imaláncunk. Ez abból állt, hogy valaki egy órán át imádkozott, aztán felhívta a következő imaharcost, hogy kezdje az imát. Elámultam attól, amit Isten tett. Harag és meg nem bocsátás láncai törtek meg. Most egységnek örvendünk a gyülekezetben. A 24 órás ima csapat megkért, hogy őrizzük meg továbbra is ezt a csapatot. Istené legyen a dicsőség!" —Monica, London

Emlékezz arra, hogy a Tíznapos imaközösség nem csak arról szól, hogy imádkozzunk gyülekezeteinkért, hanem arról is, hogy imádkozzunk az egyház közelgő világszéles evangélizációs kezdeményezéseiért. Több mint 113 000 evangélizációs kampány indul ebben az évben. Angolul tudók ide kattintva több információhoz juthatnak!


Az Együtt az imádságban szerkesztői

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése