2017. február 6., hétfő

Heti imacélok - február 5-12. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(február 5-12.)

·       Ezen a héten imáink hangsúlyos célja a HOPE Channel, az európai Teljes tagbevonás kezdeményezés, ami már kezdetét vette, valamint a MENA
·       Hálát adunk Istennek minden egyes televízió nézőért, aki a Hope Channel csatornájának műsorain keresztül hallja a Isten evangéliumát, amely minőségi életet ad számunkra most és az örökkévalóságon át, és összeköt mindenkit a helyi hetednapi adventista gyülekezetekkel.
·       Hálát adunk Istennek az Hope Channel új programjaiért, amelyek az imákra közvetlen válaszként érkeztek.
·       Imakérés: Imádkoznunk a Hope Channel megközelítőleg 50 televíziós állomásának elnökeiért, vezetőiért és menedzsereiért, minden munkatársért, akik segítségével világszerte 56 nyelven sugározzák az evangélium üzenetét.
·       Imakérés: Imádkozzunk az támogatókért, akik imáikkal és anyagi áldozataikkal segítik ezt a világszéles evangelizációs szolgálatot!
·       Imakérés: Imádkozzunk Derek Morrisért, a Hope Channel elnökéért, aki a Teljes tagbevonás keretében 2017. február 10-25 között a romániai Bukarestben fog evangelizációs sorozatot tartani!
·       Imakérés: Imádkozzunk a Teljes tagbevonás kezdeményezés azon szónokaiért, akik összejöveteleket tartanak Örményországban, Bulgáriában, Ukrajnában, Moldovában, Romániában és Georgiában ebben a hónapban! Mintegy 2000 eseményt terveznek, amelyek közül sok már most is folyamatban van.
·       Imakérés: 80 napos imádság a MENÁÉRT - Észak-afrikai régió: A január 30-tól február 9-ig terjedő időszakban az Észak-afrikai régióra összpontosítunk (NAR), azon belül is Líbiára, Tunéziára, Algériára, Marokkóra, valamint a Szahara nyugati részére, amely terület Marokkóhoz tartozik. Ezeken a területeken az egyház nem működhet legálisan. Komoly kihívást jelent dolgozni egy ilyen kockázatos környezetben. A feljegyzések szerint mintegy 150 gyülekezeti tag él itt, de a valóságban körülbelül kétszázan gyűlnek össze szombatonként ebben a régióban istentiszteletre.
·       Imakérés: Imádkozzunk az Észak-afrikai régióban élő gyülekezeti tagok és bibliamunkások biztonságáért! Különösen emeljük fel imáinkban azokat az úttörő misszionáriusokat, akik olyan területeken dolgoznak, ahol nincsenek adventisták! Imádkozzunk, hogy legyen bölcsességük megtalálni annak módját, hogyan érjék el a régió nagyvárosainak lakóit az evangéliummal

Részletek a 80 napos imádság a MENÁÉRT programról: A Közel-Kelet és Észak-afrikai Unió (angol rövidítése MENA) jelenleg egy 80 napos imaközösséget tart, hogy Istenhez könyörögjenek egy áttörésért ezen a nehezen megfogható területen. Csatlakozzatok hozzánk, miközben a régió különböző szükségleteiért imádkozunk!

Magyar imacélok:
·    Imakérés: Imádkozzatok azért, hogy ki tudjuk használni azokat a lehetőségeket, amelyeket az Úr adott nekünk azáltal, hogy a magyar mozikban is vetítik már az adventista katonáról, Desmond Dossról szóló filmet, A fegyvertelen katona című alkotást! Látogasd meg és terjeszd a következő honlapot: http://www.fegyvertelenkatona.hu
·    Imakérés: A RemenyPont önkéntesei elhatározták, hogy amilyen aktívan csak lehet, bekapcsolódnak a mozifilm misszióba, ezért engedélyeket szeretnénk beszerezni, hogy a mozi kijáratánál ajándék könyveket adományozzunk az érdeklődőknek. Szeretnénk felajánlani a lehetőséget egy beszélgetésre a ReményPontban azoknak, akiket mélyen megérintett a film mondanivalója. Kérlek imádkozzatok, hogy a lehetőségekhez képest - missziós szempontból - a legtöbbet tudjuk nyújtani az érdeklődők számára!
·    Imakérés: Kérünk, hogy imádkozzatok a Tiszavidéki Egyházterület missziós képzéséért a „Ki a sótartóból!” következő alkalmáért, amit 2017. április 1-jére tervezünk! A szervezési munkák már elkezdődtek, kérünk, imádkozzatok, hogy az az alkalom is Isten dicsőségére, a gyülekezetek megerősödésére és a missziómunka előrehaladására szolgáljon!
·    Imakérés: A magyar unió több lelkésze tart evangélizációs sorozatot Erdélyben jelenleg és a következő hetekben, hónapokban. Imádkozzunk a Szentlélek áldásáért szolgálatukra.
  

Isten töltse be minden szükségeteket
- Írta Derek Morris
A Hope Channel vezetősége komoly kihívás előtt állt. Hírt kaptunk arról, hogy a fő vezérlőasztal rendszer szolgáltatói szerződése 2017-re 180 000 dollár, 2018-ra 200 000 dollár, 2019-re pedig 220 000 dollár lesz. Ez gyakorlatilag egy elképzelhetetlenül magas összeg.

Nehémiáshoz hasonlóan, aki kétségbeejtő híreket kapott otthonról (Neh 1:4), mi is komoly imában szántuk oda magunkat Istennek: "Nem tudjuk, mit tegyünk, Urunk, de szemeink rád figyelnek!" - könyörögtünk.

Az imával kapcsolatos egyik fontos lecke, amit most tanulok, a következő: amikor Jézus nevében imádkozunk, akkor az Ő fennhatósága alatt állunk, és mivel alárendeljük magunkat az Ő akaratának, ezért csodák történnek. A csodás imameghallgatások azonban nem biztos, hogy úgy történnek, ahogyan várjuk.

A szívem most nem csak azért van csordultig hálával telve Isten iránt, mert valaki küldött egy 500 000 dollárról szóló csekket, hogy a következő három évre kifizethessük a szolgáltatói szerződést, de azért is, mert Isten még ennél is elképesztőbb dolgot tett.

A Generál Konferencia információs tisztviselőjének, Nancy Lamoreaux-nak, és a GK információkért felelős főtisztviselőjének, Mabio Coelhonak, valamint a GK adminisztrációja erőteljes támogatásának köszönhetően, valamint az Adventista Világrádió Egyesült Királyságban működő állomásánál dolgozó munkatársakkal közreműködve olyan globális szerződést tudunk megkötni az egész Hetednapi Adventista Egyházra vonatkozóan, ami több ezer dollárt fog megtakarítani nekünk évente!

Nem csak pénzt takarítunk meg, hanem ez az új megállapodás garantálja, hogy technológiai újítások, több nyelven feliratozó, zártláncú rendszerek és fokozott biztonsági rendszer álljon rendelkezésünkre.

Mindebből nem csak a Hope Channel és a világszerte működő állomások fognak áldást nyerni, hanem az egész gyülekezeti család is!

Pál apostol megállapítása megállja a helyét. Ha mindenünket odaszenteljük Krisztus ügyének, ha hit által nekikezdünk annak, hogy mindent megtegyünk Krisztus által, aki megerősít bennünket, akkor Isten megadja minden szükségletünket Krisztus Jézus gazdagsága szerint.

Ígéretek: Fil 4:13, 19, Ézs 45:2, 1Ján 5:14-15Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése