2017. február 19., vasárnap

Heti imacélok - február 19-26. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(február 19-26.)

·       Hálaadás: Dicsőítjük Istent áldásaiért, amelyeket eddig adott a Teljes tagbevonás kezdeményezés eseményei kapcsán szerte Dél-kelet Európában. Sok ember vesz részt az alkalmakon, és már születtek keresztségi döntések! (Lelkesítő riportok olvashatóak angol nyelven a következő linken: https://www.adventistmission.org/romanias-evangelistic-meetings-likened-to-growing-snowball
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Teljes tagbevonás kezdeményezés keretében megszervezett alkalmakért, amelyek most zajlanak Örményország, Bulgária, Ukrajna, Moldova, Románia és Grúzia területén! Legalább kétezer program zajlik egyszerre, és imádkozunk azért, hogy Isten hatalmasan munkálkodjon!
·       Imakérés: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kitöltessen, és az evangélium tisztán hangozzék, s így sok szív változzon meg egy örökkévalóságra!  
·       Imakérés: 80 napos imádság a MENÁÉRT - A Földközi-tengertől keletre elhelyezkedő régió: A következő néhány hétben a Földközi-tengertől keletre eső területekre összpontosítunk: Libanonra, Jordániára, Irakra és Szíriára. Libanonban négy gyülekezetünkben körülbelül 200 tag szolgálja az Urat, központjuk a Közép-keleti Egyetemen van, amely Bejrútban működik. Jordániában, ahol egykor az ammoniták, edomiták és moábiták éltek, szintén négy gyülekezet van, körülbelül 90 taggal. A régió központja itt található. Irakban csak egyetlen, 15 tagú gyülekezetünk van, Kurdisztánban. A háború miatt a bagdadi és kirkuki gyülekezetünket be kellett zárni. Szíriában sajnos csak három adventista családról tudunk, akik az országban maradtak. Sok imára van szüksége ennek a területnek!     
·       Imakérés (MENA): Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kitöltessen minden vezető, lelkész, önkéntes, globálmissziós úttörő, sátorkészítő misszionárius és a valdens programban részt vevő, közel-keletre utazó diákmisszionáriusok életére!  
·       Imakérés (MENA): Imádkozzunk, hogy el tudjuk érni Krisztus üzenetével a menekülteket, illetve az otthonukat elhagyni kényszerülőket!    
·       Imakérés (MENA): Imádkozzunk, hogy Isten érintse meg a gyülekezeti tagok szívét, és adjon nekik bátorságot és készséget arra, hogy hirdessék másoknak az evangéliumot!

Részletek a 80 napos imádság a MENÁÉRT programról: A Közel-Kelet és Észak-afrikai Unió (angol rövidítése MENA) jelenleg egy 80 napos imaközösséget tart, hogy Istenhez könyörögjenek egy áttörésért ezen a nehezen megfogható területen. Csatlakozzatok hozzánk, miközben a régió különböző szükségleteiért imádkozunk!

Magyar imacélok:
·        Imakérés: Imádkozzatok azért, hogy ki tudjuk használni azokat a lehetőségeket, amelyeket az Úr adott nekünk azáltal, hogy a magyar mozikban is vetítik már az adventista katonáról, Desmond Dossról szóló filmet, A fegyvertelen katona címűalkotást! Látogasd meg és terjeszd a következő honlapot: http://www.fegyvertelenkatona.hu
·        Imakérés: A RemenyPont önkéntesei elhatározták, hogy amilyen aktívan csak lehet, bekapcsolódnak a mozifilm misszióba, ezért engedélyeket szeretnénk beszerezni, hogy a mozi kijáratánál ajándékkönyveket adományozzunk az érdeklődőknek. Szeretnénk felajánlani a lehetőséget egy beszélgetésre a ReményPontban azoknak, akiket mélyen megérintett a film mondanivalója. Kérlek, imádkozzatok, hogy a lehetőségekhez képest - missziós szempontból - a legtöbbet tudjuk nyújtani az érdeklődők számára!
·        Imakérés: Kérünk, hogy imádkozzatok a Tiszavidéki Egyházterület missziós képzéséért a „Ki a sótartóból!” következő alkalmáért, amit 2017. április 1-jéretervezünk! A szervezési munkák már elkezdődtek, kérünk, imádkozzatok, hogy az az alkalom is Isten dicsőségére, a gyülekezetek megerősödésére és a missziómunka előrehaladására szolgáljon!
·        Imakérés: A magyar unió több lelkésze tart evangélizációs sorozatot Erdélyben jelenleg és a következő hetekben, hónapokban. Imádkozzunk a Szentlélek áldásáért szolgálatukra.
·        Imakérés: Imádkozzunk a Magyar Unió által március 5-re tervezett Országos Tisztviselőképzés és Ötletbörzéért, hogy Isten áldása legyen az alkalmon, hogy sokan inspirációt és útbaigazítást kapjanak a missziós szolgálatokba való bekapcsolódásra


Titkos lelki harc a pornográfia ellen
- Írta Santiago Dominguez*

Úgy éreztem, eredményesen végzem munkámat egyházi tisztviselőként az egyik Dél-amerikai Egyházterületen, és egészen addig így ment ez, míg engedni nem kezdtem a pornográfia kísértésének. A gondok még fiatal koromban kezdődtek, de Isten segítségével jó ideig győzni tudtam. Később azonban újra kezdődtek. Különösen akkor voltam sebezhető, amikor a szolgálati utakon egyedül maradtam a hotelszobákban. Furcsa érzés volt elszunyókálni a divízió bizottsági ülésein, miután előző éjszaka sokáig néztem pornófilmeket a tévében vagy a számítógépen. Szörnyen szégyelltem magam a képmutatásom miatt, és kétségbeesetten vágytam a szabadulás után.

Nap nap után kiáltottam Istenhez, hogy adjon győzelmet. Mégis folyton elbuktam. Végül beszéltem a küzdelmemről a feleségemnek. Néhány hónapig szabad is voltam, de aztán újra a gödör mélyén találtam magam. Iszonyúan elkeseredtem, mert tudtam, hogy ez egy olyan függőség, amivel sokan küzdenek világszerte (a keresztények 51%-a bevallja, hogy számára kísértést jelent a pornográfia, 37%-uk pedig azt, hogy jelenleg is küzd ezzel). És itt vagyok én: lelkesen buzdítom lelkésztársaimat és az egyház vezetőit, hogy éljenek szent életet, miközben én magam képtelen vagyok rá.

Amikor családommal egy másik kontinensre költöztünk, hogy misszionáriusként szolgáljunk, még inkább odaszántam magam az imára, hogy Isten cselekedjen hatalmasan az életemben. Mivel már nem kellett elutaznom szolgálatom apropóján, a kísértések azokra a rövid időszakokra korlátozódtak, amikor a feleségemmel összezördültünk, és mosolyszünet következett. Mivel tévénk nem volt, a számítógépeken pedig komoly ellenőrző programok futottak, kísértést csak a mobiltelefonom jelentett, ám a győzelmem még mindig nem volt teljes. Habár elszántan próbálkoztam, a szívemet még mindig nem adtam át teljesen Isten uralmának, mígnem elérkezett egy szerda esti imaalkalom.

Azon az imahéten két személy bizonyságtételét hallottam, akik a pornófüggőség lealacsonyító hatásairól beszéltek. Aztán módszereket soroltak fel, amelyek segíthetnek a szabadulásban, és egy felhívást intéztek hozzánk, hallgatókhoz, hogy tartsuk magunkat tisztán erkölcsi és szexuális téren egyaránt. Én is aláírtam a fogadalmat, kiöntöttem szívemet az Úr előtt, és megkértem őt, hogy egyszer s mindenkorra adjon győzelmet mindenféle, pornográfiával kapcsolatos függőség felett. Ima közben úgy éreztem, mintha Isten megérintené a vállamat, és így szólna hozzám: "Segítek neked!" És valóban megkaptam a győzelmet!

Majdnem öt év telt el azóta, és dicsőítem az Urat azért, hogy egyetlenegyszer sem buktam el! Isten valóban hűséges, megtartja ígéreteit, csak rajtunk áll, hogy segítségért kiáltsunk hozzá!

Tízből négy keresztény naponta küzd a pornó kísértéseivel. Ha te is a küzdők közé tartozol, ne add fel, mert Jézus sem adja fel érted a harcot! Imádkozz szívből, odaadóan, és megkapod a szabadítást!


Santiago Dominguez misszionárius, álnéven szerepel ebben a történetben. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése