2017. február 27., hétfő

Heti imacélok - február 26-március 5. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(február 26-március 5.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Teljes tagbevonás kezdeményezés keretében megszervezett alkalmakért, amelyek most zajlanak Örményország, Bulgária, Ukrajna, Moldova, Románia és Grúzia területén! Egyes események már befejeződtek, a többi program még folytatódik. Imádkozzunk azokért a személyekért, akik döntést hoztak Krisztus mellett!
·       Imakérés: Imádkozzunk továbbra is az előadók bizonyságtevő munkájáért, akik a tengerentúlról érkeztek ezen országokba, hiszen most térnek haza saját gyülekezeteikbe. Imádkozzunk azért, hogy a Teljes tagbevonás keretében tartandó minden programon lelkesíteni tudják befolyásukkal testvéreinket! 
·       Imakérés: Imádkozzunk Japánért, ahol 2018-ban szintén a Teljes tagbevonás keretében tartanak evangelizációkat. Imádkozzunk Akita városáért, ahol a legnagyobb az öngyilkosságok száma Japánban. Imádkozzunk azért, hogy az evangélium elérje az emberek szívét ezen a nehéz területen!   
·       Imakérés: 80 napos imádság a MENÁÉRT - A Földközi-tengertől keletre elhelyezkedő régió: A következő néhány hétben a Földközi-tengertől keletre eső területekre összpontosítunk: Libanonra, Jordániára, Irakra és Szíriára. Libanonban négy gyülekezetünkben körülbelül 200 tag szolgálja az Urat, központjuk a Közép-keleti Egyetemen van, amely Bejrútban működik. Jordániában, ahol egykor az ammoniták, edomiták és moábiták éltek, szintén négy gyülekezet van, körülbelül 90 taggal. A régió központja itt található. Irakban csak egyetlen, 15 tagú gyülekezetünk van, Kurdisztánban. A háború miatt a bagdadi és kirkuki gyülekezetünket be kellett zárni. Szíriában sajnos csak három adventista családról tudunk, akik az országban maradtak. Sok imára van szüksége ennek a területnek!     
·       Imakérés (MENA): Imádkozzunk a két városi kezdeményezésért ebben a régióban!
·       Imakérés (MENA): Imádkozzunk az ADRA munkájáért az országban, különösen a menekültekért folytatott erőfeszítéseikért!
·       Imakérés (MENA): Imádkozzunk az egészségügyi misszióért és programokért!

Részletek a 80 napos imádság a MENÁÉRT programról: A Közel-Kelet és Észak-afrikai Unió (angol rövidítése MENA) jelenleg egy 80 napos imaközösséget tart, hogy Istenhez könyörögjenek egy áttörésért ezen a nehezen megfogható területen. Csatlakozzatok hozzánk, miközben a régió különböző szükségleteiért imádkozunk!

Magyar imacélok:
·        Imakérés: Imádkozzatok azért, hogy ki tudjuk használni azokat a lehetőségeket, amelyeket az Úr adott nekünk azáltal, hogy a magyar mozikban is vetítik az adventista katonáról, Desmond Dossról szóló filmet, A fegyvertelen katona című alkotást! Látogasd meg és terjeszd a következő honlapot: http://www.fegyvertelenkatona.hu
·        Imakérés: Kérünk, hogy imádkozzatok a Tiszavidéki Egyházterület missziós képzéséért a „Ki a sótartóból!” következő alkalmáért, amit 2017. április 1-jéretervezünk! A szervezési munkák már elkezdődtek, kérünk, imádkozzatok, hogy az az alkalom is Isten dicsőségére, a gyülekezetek megerősödésére és a missziómunka előrehaladására szolgáljon!
·        Imakérés: A magyar unió több lelkésze tart evangélizációs sorozatot Erdélyben jelenleg és a következő hetekben, hónapokban. Imádkozzunk a Szentlélek áldásáért szolgálatukra.
·        Imakérés: Imádkozzunk a Magyar Unió által március 5-re tervezett Országos Tisztviselőképzés és Ötletbörzéért, hogy Isten áldása legyen az alkalmon, hogy sokan inspirációt és útbaigazítást kapjanak a missziós szolgálatokba való bekapcsolódásra

Egy meglepő fordulat
- Írta Don Jacobsen
Lelkész barátom, Virgil Covel mindig isteni gondviselésért imádkozik, miközben arra törekszik, hogy bizonyságot tegyen az Úrról. Ő pedig időnként nagyon különös és váratlan módon lép közbe.

Néhány héttel ezelőtt egy reggelen Virgil az irodájába tartott, amikor egy teherautó leszorította az útról. Az ütközés következtében autója totálkárosra tört. A teherautó továbbhajtott. A cserbenhagyásos baleset után Virgil az összetört járműben ült, és azon tűnődött, mitévő legyen. Miközben a gondolatok kavarogtak a fejében, meglepetten vette észre, hogy az iménti teherautó tart felé, majd behúz mögé.

A fiatal sofőr odalépett az autó ablakához, és bocsánatot kért Victortól. Aztán hozzátette: „Nagy bajban vagyok, ezért a balesetért örökre bűnhődni fogok."

„Az apja fogja büntetni?" - kérdeztem.
„Nem, én Istenre gondoltam" - válaszolta tűnődve a fiú. „Tönkretettem egy ember autóját, aki meg is halhatott volna, ráadásul még jogosítványom sincs. "

Miután elhúzták egy biztonságos helyre az összetört kocsit, mindketten beültek a teherautóba, és a város felé vették az irányt. Virgil úgy érezte, olyan emberrel beszél, aki űrt érez a lelkében, ezért azt javasolta, hogy reggelizzenek együtt. Virgil még aznap reggel a kereszthez vezette a fiút, ahol bocsánatot nyert. Később, miután a papírokat kitöltötték, a fiatal sofőr letette Virgilt az irodájánál. Amikor elköszönt, kezet nyújtott a lelkésznek, és így szólt: „Remélem, nem érti félre, amit most mondani fogok, de igazából örülök neki, hogy karamboloztam magával ma reggel."

„Én is!" - vágta rá Virgil. Istennek bizony kellően kreatív eszköztára van, ami a gondviselést illeti. A Biblia így bátorít: „Az ellenség rosszat tervez ellenünk, de Isten jóra tudja azt fordítani" (1Móz 50:20 - az író megfogalmazása).


* Don Jacobsen az Észak-amerikai Divízió imaszolgálatok osztályának munkatársa 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése