2017. március 7., kedd

Heti imacélok - március 5-12. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(március 5-12.)

·       Imakérés: Kérünk, továbbra is imádkozzatok azokért az emberekért, akik döntést hoztak a Teljes tagbevonás kezdeményezés keretében megszervezett alkalmakon Kelet-Európában! Imádkozzatok a keresztségi órákért, amelyek elkezdődtek! Sokan már június elején meg fognak keresztelkedni.  
·       Imakérés: Imádkozzunk, hogy egyre több és több gyülekezet kezdjen el könyörögni a Szentlélek kitöltetéséért! Isten dolgozni akar népéért! 
·       Imakérés: Egy friss diplomás lány a jutalomüdülését adta fel azért, hogy Romániában prédikálhasson idén februárban. Imádkozzunk azért, hogy egyre több és több adventista fiatal gyúljon lángra Jézus Krisztusért, és tegyen bizonyságot Róla!
·       Imakérés: 80 napos imádság a MENÁÉRT - a Perzsa-öböl országai - Kuvait, Katar, Bahrain, az Egyesült Arab Emirátusok, Omán, Jemen és Szaúd-Arábia az a hét ország, amely jelenleg ezt a régiót alkotja. 18 gyülekezet és 4 szórvány működik itt 1500 taggal, és szombatonként mintegy 2500 fő látogatottsággal. Az Öböl országaiban mintegy 68,5 millió ember él, többségük szunnita vallású, s az adventisták aránya a népességhez képest 1:27 400. Szomorú, hogy bár ebben a régióban több adventista él, mint bárhol a MENA régióiban, még sincs egyetlen egy sem, aki az őshonosok közül került volna ki.       
·       Imakérés (MENA): Imádkozzunk az egyház hivatalos elismeréséért hat országban!  
·       Imakérés (MENA): Imádkozzunk azért, hogy egyre több gyülekezeti tag lelkesedjen a barátság-evangelizációért a nem keresztényekért az Egyesült Arab Emirátusokban!

Részletek a 80 napos imádság a MENÁÉRT programról: A Közel-Kelet és Észak-afrikai Unió (angol rövidítése MENA) jelenleg egy 80 napos imaközösséget tart, hogy Istenhez könyörögjenek egy áttörésért ezen a nehezen megfogható területen. Csatlakozzatok hozzánk, miközben a régió különböző szükségleteiért imádkozunk!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, hogy imádkozzatok a Tiszavidéki Egyházterület missziós képzéséért a „Ki a sótartóból!” következő alkalmáért, amit 2017. április 1-jéretervezünk! A szervezési munkák már elkezdődtek, kérünk, imádkozzatok, hogy az az alkalom is Isten dicsőségére, a gyülekezetek megerősödésére és a missziómunka előrehaladására szolgáljon!
·       Imakérés: A magyar unió több lelkésze tart evangélizációs sorozatot Erdélyben jelenleg és a következő hetekben, hónapokban. Imádkozzunk a Szentlélek áldásáért szolgálatukra.

A romániai gyülekezetnövekedés és az imádság - Írta Melody Mason

Idén februárban - több munkatársammal együtt a Generál Konferenciától - jómagam is részt vettem a Teljes tagbevonás kezdeményezésben, amely Kelet-Európában zajlott. Megbízatásom a bukaresti Cuza Voda utcai gyülekezetbe szólt. Itt személyesen megtapasztalhattam, milyen egy imádkozó gyülekezet.

Ez a gyülekezet körülbelül 20 évvel ezelőtt alakult. Mintegy két évvel ezelőtt azonban a tagok felismerték, hogy ha azt szeretnék, hogy a gyülekezetük növekedjen, akkor mindennél inkább szükségük van Isten áldására. A Cuza Voda utcai gyülekezet egyrészt Bukarest kis létszámú közösségei közé tartozott, másrészt szinte csak idősek jártak oda, fiatal tagjuk vagy látogatójuk alig volt.

Mivel nagyon vágytak arra, hogy megtapasztalják Isten munkáját, minden reggel 5 órai kezdettel körülbelül 15-en imaórákat kezdtek tartani saját  lelki növekedésükért; a Szentlélek kitöltetéséért, és azért, hogy a gyülekezetükben ne legyen üres szék. Két hónapon belül meg is történt az első keresztség - hozzá kell tennünk, hogy már régóta nem volt keresztég a gyülekezetben. Ezúttal tízen hozták meg a döntést, hogy követik Krisztust, mindannyian a húszas éveik elején járó fiatalok.

A csoport tovább folytatta az imádságot csaknem egy éven keresztül,  és Isten áldása is folytatódott. Jelenleg, másfél évvel később az épület már kicsinek bizonyul, hiszen több mint kétszázan zsúfolódnak be hétvégenként. Szombaton annyira tele van a terem, hogy a későn érkezőknek már csak hátul jut állóhely. Minden szék foglalt. S vajon kik alkotják a közösség nagy részét? Fiatal felnőttek: diákok és fiatal értelmiségiek, akik lelkesednek Krisztus szolgálatáért. Legyen dicsőség az Úrnak azért, hogy a februári összejöveteleken még többen hoztak döntést az Úr mellett!

Ám nem ez az egyetlen imádkozó gyülekezet! Beszélhetnék a Floresti gyülekezetről, Bukarest külvárosában, ahol 55-en mentek előre a keresztségi felhívásra, amit Ted N. C. Wilson intézett a jelenlévőkhöz. Micsoda imameghallgatás volt ez!

Elmondhatnám azt a különös csodát is, ami Gina Wahlennel, a Generál Konferenciától érkezett csoportunk egyik munkatársával esett meg. Ő a Bukaresti Teológiai Szemináriumban tartott sorozatot. Az ott tanuló 400 diákból eleinte kevesen tűntek befogadónak, és a csoportunk buzgón imádkozott Ginával együtt, hogy Isten hatalmasan lépjen közbe. És megtette! Gina sorozatának végén 41 tizenéves mondott igent a keresztségi felhívásra.

Habár a végleges számokról még nem tudunk bizonyosat, a becslések azt mutatják, hogy több ezer személy fog megkeresztelkedni Románia-szerte a számos evangelizáció eredményeként.

Nagyon izgalmas volt részt venni ebben a kezdeményezésben, de azt kell mondanom, számomra a legnagyobb áldást az jelentette, hogy láttam, hogyan dolgozik Isten az egész országban a buzgó imákra küldött válaszként... és nem csak ebben a hónapban, hanem éveken keresztül. Azért van ez így, mert az emberek komolyan vették a Teljes tagbevonás felhívását, és ennek folytán ébredés megy végbe Romániában. Isten meghallgatja népének imáit!


Melody Mason a világszéles egyház imaszolgálatának koordinátora. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése