2015. március 30., hétfő

100 nap imádságban 6

6. nap - 2015. március 30. hétfő

IMACÉLOK:
1.   Imádkozzunk azért, hogy Ellen White 1901-es látomása: "ami megtörténhetett volna" valójában megtörténjék 2015-ben Jézus visszatérésének siettetésére.
2.   Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferenciai ülésszak indítson el egy alapos megújulást minden jelenlevőben.
3.   Imádkozzunk azért, hogy Isten jelenléte töltse be az Alamodome-ot olyan hatalmasan, hogy akik belépnek a terembe, érezzék az Ő jelenlétét. 
4.   Imádkozzunk azért, hogy az összejövetelek imaalkalmai mélységes jelentőséggel bírjanak és hasznosak legyenek mindenki számára.
5.   Imádkozzunk azért, hogy a jelenlevők az Alamodome F termét imaszobának különíthessék el.
6.   Imádkozzunk azért, hogy Isten Szentlelke vezessen a nehéz témák megvitatásában (nők lelkésszé szentelése, a teremtésről szóló hitelvünk, az egyházi szabályzók és a Gyülekezeti kézikönyv) és a döntéshozatalban is. 
7.   Imádkozzunk azért, hogy a zenei szolgálatok a Generál Konferencia ülésszakán Istent dicsőítsék és az embereket közelebb vonják Jézushoz.
8.   Imádkozzunk a Szentlélek kitöltetéséért az Észak-ázsia-Csendes-óceáni és a Dél-Amerikai divízió vezetőségére: Jairyong Lee, Akeri Suzuki, Kenneth Osborn (NSD), Erton Kohler, Magdiel Perez Schulz, Marlon de Souza Lopez (SAD) és munkaközösségükre.
9.   Imádkozzunk a Nagyvárosi missziós kezdeményezésekért ezen divíziók számos településén. 
10.               Imádkozzunk azért, hogy nagyobb érdeklődés kísérje és nagyobb támogatásban részesüljön a hetednapi oktatás minden gyülekezet és adminisztráció részéről és, hogy az adventista oktatás megőrizze tisztaságát.

Nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem!

Amint tovább imádkozunk egyházunkért és a közelgő Generál Konferenciai ülésszakért, emlékezzünk Jákob életére.

Jákob tudta, hogy Isten meg akarja áldani őt. Tulajdonképpen neki kellett megkapni az elsőszülöttséggel járó áldásokat, de amit elveszített stratégiájával és gondos tervezésével, azt megadta neki az Isten imájára való válaszként. Ahhoz, hogy az áldást megkapjuk, nekünk is küzdenünk kell éspedig ugyanazzal a hozzáállással, amellyel Jákob is küzdött: "Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem" (1 Móz 32:27)

Ellen White ezt mondja el nekünk: "Jákob győzött, mert állhatatos és határozott volt. Tapasztalata a kitartó ima hatalmát tanúsítja. Most kell megtanulnunk a győzelmes ima, a rendületlen hit leckéjét. Krisztus egyházának és a keresztény embernek nem azok a legnagyobb győzelmei, amelyeket tehetséggel vagy műveltséggel, gazdagsággal vagy az emberek jóindulatával elér, hanem amelyeket Isten fogadótermében arat, amikor komoly, küzdő hite belekapaszkodik Isten hatalmának erős karjába" (Pátriárkák és próféták 162. oldal)

A történet ezen részének a szépsége abban van, hogy imában való küzdelmének eredményeképpen nemcsak azokat az áldásokat kapta meg, amelyeket keresett, hanem annál sokkal többet. Új nevet kapott: Izrael, ami azt jelenti, hogy "küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél" (1 Mózes 32:29). Képzeljük csak el, hogy milyen lenne az, hogy küzdenénk az Istennel és győznénk! A jó hír az, hogy ez megtörténhet. A győzelem nemcsak a Jákobé, hanem mindannyiunké is lehet.

Szívből jövő imádság

Szerető Istenünk, az egyházért imádkozunk. Imádkozunk bölcsességét vezetőink számára. Legfőként a Szentlélek áldásáért imádkozunk. Mi nem tudjuk, hogy mire van a legnagyobb szükségünk, de Te tudod. Kérünk, dogozz a szívünkben a Te dicsőségedre! Ámen.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése