2015. március 27., péntek

100 nap imádságban 4

4. nap - 2015. március 28. szombat

IMACÉLOK:
1.   Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kitöltessék az egyház vezetőire, és hogy a közelgő Generál Konferenciai ülésszak fordulópont legyen az egyház történetében.
2.   Imádkozzunk azért, hogy fokozott sürgetést érezzünk, és hogy az egyház vezetői és tagjai rájöjjenek arra, hogy a vég idején élünk, és Jézus nagyon hamar visszajön.
3.   Imádkozzunk azért, hogy béke és öröm hasson át mindenkit, aki nap mint nap belép az Alamodome-ba.
4.   Imádkozzunk áldásért a női összejövetelekre és az imaszemináriumokra a Generál Konferencia ülésszakán.
5.   Imádkozzunk az audió-vizuális és technikai eszközökért, hogy jól működjenek, hogy az emberek mindent jól halljanak, bárhol is ülnek az épületben. 
6.   Imádkozzunk azért, hogy Isten találjon istenfélő, tanítható és alázatos vezetőket a jövő számára; vezetőket, akik Krisztus-központú tanítást adnak, hogy az egyház be tudja tölteni a Menny által kijelölt feladatát a világban.
7.   Imádkozzunk a Szentlélek kitöltetéséért az Inter-Európai és a Dél-Afrikai- Indiai-óceáni Divíziók vezetőire: Bruno Vertallier, Gabriel Maurer, Norbert Zens, Paul Ratsara, Solomon Maphosa, Goodwell Nthani és munkatársaikra .
8.   Imádkozzunk a Nagyvárosi missziós kezdeményezésekért ezekben a Divíziókban.
9.   Imádkozzunk a növekvő részvállalásért és elkötelezettségért az evangélizációs és missziós tevékenységekben minden egyházi egységben és intézményben, ahogy az egyház folyamatos misszióját támogatják.
10.               Imádkozzunk fokozott összpontosításért a kiscsoportos missziós tevékenységekre, hogy minden gyülekezeti tag bekapcsolódjon a személyes bizonyságtevésbe, hogy hirdessük Isten nagy igazságát a történelem utolsó napjaiban.

Isten gondoskodik rólad!

“Nektek pedig még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!” Lk 12:7

Amikor úgy döntünk, hogy elfogadjuk Krisztust, egy menny felé vezető utazásba kezdünk. Ha csak egyedüli hívők vagyunk a családunkban, vagy a településen, akkor sem vagyunk egyedül. Egy olyan testülethez tartozunk, amely átöleli az egész világot. Ez a menny felé való utazás azonban nem mindig könnyű. Hitet igényel minden egyes lépésnél.

Amikor Ábrahám elkezdte az ő hitbéli utazását, nem tudva, hogy hova megy és azt sem, hogy lesz-e fia, Isten kivitte egy éjjel őt a szabadba és megkérdezte, hogy meg tudja-e számolni a csillagokat: "Azután kivezette az Úr, és azt mondta: Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Azt mondta neki: Ennyi utódod lesz!" (1 Móz 15:5).

Miközben ábrahám nem tudta megszámolni a csillagokat, mi tudjuk, hogy Isten nemcsak megszámolni tudja őket, hanem a nevén is nevezi mindeniket (Zsolt 147:4). Ha Isten nevén ismeri a csillagokat, mennyivel inkább ismer személyesen mindannyiunkat?

Valamikor ezen a héten szánj egy kis időt és nézz fel a csillagokra, és emlékezz arra, hogy milyen hatalmas Istent szolgálunk. Noha Ő az egek Istene, gondoskodik jelen szükségleteinkről is. És ha gondoskodik rólunk, mennyivel inkább gondoskodik az Ő egyházáról.

Szívből jövő imádság

Drága Atyánk! Tudjuk, hogy Te teremtetted a csillagokat és te feszítetted ki az égboltot a Te nagy hatalmaddal. Azt is tudjuk, hogy mindannyiunkról személyesen gondoskodsz, úgy ahogy a Te egyházadról is. Taníts minket imádkozni, hitben Veled járni, Neked élni ma és az elkövetkező hetekben, ahogy a közös célokért imádkozunk. Jézusunk drága nevében. Ámen. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése