2015. március 27., péntek

100 nap imádságban 3

3. nap - 2015. március 27. péntek

IMACÉLOK
1.   Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek olyan mértékben kitöltessék ki egyházunkra a közelgő San Antonio-i Generál Konferenciai ülésszakon, mint eddig soha.
2.   Imádkozzunk azért, hogy mi mint gyülekezeti tagok megérthessük azt, hogy a Hetednapi Adventista Egyház egy prófétai mozgalom, prófétai üzenettel és küldetéssel, amelyet a menny bízott ránk.
3.   Imádkozzunk azért, hogy a nem adventista személyzet, akik az Alamodome-ban dolgoznak megérezzék Isten szeretetét és jelenlétén minden adventistában, és ez vezesse őket oda, hogy többet akarjanak megtudni. 
4.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek lelkileg felkészülve érkezzenek a GK ülésszakra, hogy legyenek összhangban Isten akaratával azokban a döntésekben, amelyeket meg kell hozni.
5.   Imádkozzunk azért, hogy az igazi alázat lelkülete, krisztusi magatartás uralkodjon az előadások és tárgyalások alatt, és hogy szeretni és tisztelni tudjuk azokat, akiknek a nézetei talán különböznek a mienktől.
6.   Imádkozzunk azért, hogy Isten olyan vezetőket helyezzen szolgálatba, akiket Ő akar minden választáson, szerte a világon a Generál Konferenciánál és az év végi összejöveteleken.
7.   Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kitöltessen a Közép-amerikai Divízió és a Közép-kelet Észak-afrikai Divízió vezetőségére: Israel Leito, Elie Henry, Filberto Verduzco-Avila , Homer Trecartin, Tibor Szilvasi, Donovan Cleary és munkatársi közösségükre.
8.   Imádkozzunk a Nagyvárosi missziós kezdeményezésekért a Közép-amerikai Divízió és a Közép-kelet Észak-afrikai Divízió városaiban.
9.   Imádkozzunk minden hetednapi adventista média lehetőség bevonásáért világszerte az egyház munkájába, hogy még erőteljesebb evangélizációs és missziós hatást gyakorolhassunk az egész világra. 
10.               Imádkozzunk gyülekezetink lelkészeiért és egyházunk vezetőiért, hogy a Szentlélek kiáradjon rájuk és felhatalmazza őket küldetésük teljesítésére.

Fedezzük fel azt, Aki betölti az űrt

"Tudom kinek hittem!" Ezek voltak többek között Ellen White utolsó szavai halála előtt néhány nappal. Hálás vagyok Istennek, hogy most én is elmondhatom ugyanezt. Ez azonban nem volt mindig így.

Katolikusként nőttem fel, és gyakran küszködtem azzal, hogy értelmet találjak abban, amit a katekizmus osztályban vasárnaponként nekünk tanítottak. Isten nem egy közeli barát volt, hanem egy távoli és közömbös lény valahol ott a világűrben.

Amikor megkérdőjeleztem azt, amit tanítottak, azt mondták nekem, hogy "egy jó katolikus lány" nem kételkedik, hanem hisz. Ezért folytattam mindazt, amire tanítottak. Hétről-hétre, évről-évre részt vettem a misén, gyóntam és vezekeltem, és mindent megpróbáltam, hogy jó lány legyek.

Mindezt addig tettem, míg egy napon édesapám hirtelen meghalt. Akkor tizenhét éves voltam. Lesújtva és mérgesen elmenekültem Istentől és mindentől, ami lelki természetű, és züllött életet kezdtem élni. De nem ez lett a vég, mert Istennek volt egy terve velem.

"Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám" (Jer 29:11-13).

Végül, miután éveken keresztül próbáltam betölteni az űrt a szívemben a világ dolgaival, Isten megérintette a szívemet és magához vont engem egy adventista barátommal való bibliatanulmányozás által.

Ahogy tanulmányoztam és egyre többet megtudtam Jézusról, a Tízparancsolatról és a nagy küzdelem történeteiről, ezek annyira megérintettek, hogy szavakkal ki sem lehet fejezni. Tudtam, hogy megtaláltam azt, ami betölti az űrt a szívemben és az életemben. Ez nemcsak elmélet volt, vagy szabályrendszer, amit követnem kell, hanem egy Személy. Egy személyes közösség a világmindenség Urával, Jézus Krisztussal.  

Természetesen áldozattal járt Jézus és a tanult igazságok követése. Katolikus családom nem értett meg és gyakran kritizálta új életmódomat és hitemet. De Isten békét adott nekem az Ő Igéje által, és amikor hozzá kiáltottam, mindig meghallgatta erőtelen fohászomat.

Ma édesanyám, aki még mindig katolikus, "Boldog szombatot" kíván nekem és tiszteletben tartja hitemet. Látja azt a békességet, amellyel rendelkezem, még az élet viharai közepette is. Isten szava igaz. Igazi reménységet ad mindannyiunknak. Csak teljes szívünkből keresnünk kell az Ő orcáját. Ha ezt megtesszük, megtaláljuk Őt!

Szívből jövő imádság
Drága mennyei Atyánk! Közülünk egyesek hetednapi adventista hitben nőttek fel, de néhányan csak egy pár év óta ismerünk Téged. De mindannyiunknak szükségünk van egy mélyebb közösségre Veled. Kérünk töltsél be jobban a Te Szentlelkeddel! Kérünk, taníts minket imádkozni és igazán keresni a Te orcádat. Kérünk töltsd ki a megígért késői esőt a te egyházadra, amely a Te erőd által milliókat érhet el világszerte, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy ki vagy Te a valóságban. Köszönjük, hogy meghallgatod ezt az imát. Ámen. 

Írta  Kat Taylor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése