2020. július 3., péntek

100 nap imádságban - 99-ik nap július 3 - PÉNTEK


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

99. napi imacélok, 2020. július 3. (péntek)

Elmegyek… a világomhoz

Láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. (Jelenések 14:6)

„Isten most felszólít, hogy az egyik kézzel, a hittel ragadjátok meg hatalmas karját, és a másikkal, a szeretettel nyúljatok a pusztulásba rohanó lelkek után. Krisztus az út, az igazság és az élet. Őt kövessétek. Ne test szerint, hanem Lélek szerint járjatok. Járjatok úgy, ahogy Ő járt. Isten akarata ugyanis a megszentelődésetek. Az a kötelességetek, hogy végrehajtsátok annak akaratát, aki az Ő dicsőségére tartja fenn az életeteket. Ha csak magatokért tüsténkedtek, az mit sem használ nektek. Ha viszont másokért fáradoztok, ha kevesebbet gondoltok magatokra, és ha buzgóbban Istennek szenteltek mindent, az majd elfogadhatóbb lesz előtte, és gazdag áldásával jutalmaz meg érte. (Bizonyságtételek, II. köt., 170. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:
A hetednapi adventistáknak egyedi, prófétai elhívásuk van: a hármas angyali üzenetet hirdessék az egész világnak, hogy készüljön fel Jézus második eljövetelére. Így lehet összefoglalni az üzeneteket: 1. Isten a Teremtőd, és Ő szeret téged. Fogadd el a kegyelmi ajándékát, és az ítélet az érdekedben fog történni. 2. Ez a világ a maga összes istenellenes rendszerével korrupt, megbízhatatlan és elbukott. Csakis az Úrban bízz meg! 3. Sátán, minden halál, szenvedés, önzés, fájdalom, bűn és mindenki értelmi szerzője, aki a hamisságát választja, nemsokára megsemmisül, hogy az igazság és szeretet visszatérjen a világmindenségbe.
Egyedül azok, akik a szerető szívű, megváltó Jézus Krisztusban bíznak, lesznek örökké megváltva, és ők olyan új teremtéssé alakulnak át, aki Isten önzetlen szeretetét tükrözi vissza.
Te vágysz rá, hogy ami csak tőled telik, mindent megtegyél, hogy Isten szeretetével és a bűnbánat, megváltás és ítélet üzenetével érd el ezt az elveszett földet? Krisztus képviselőjeként fogsz fényleni ebben a sötét világban? Hetednapi adventistaként profetikus identitással fogsz állni, élni, törődni másokkal, áldani és szeretni?
És ha nem vagy hetednapi adventista, szeretnél csatlakozni Isten végidei mozgalmához, megkeresztelkedni és elkötelezni magad Jézus szolgálatára?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Az Úr olyan sok csodát tett azzal, ahogy válaszolt az imáinkra. Emberek szabadultak meg démonoktól és fekete mágiától, és sokan gyógyultak meg lelki és testi betegségekből.” (J. S.)
·       „Hála Istennek, amiért a 100 napos imaalkalom során megengedte, hogy egy kis csoportot indítsunk el otthon a szomszédainkkal, akik már kezdik megismerni Jézust.” (Viviana H.)
·       „A kisfiam majdnem megfulladt és meghalt. A pulzusa szinte kitapinthatatlan volt, és egy ideig nem tudott lélegezni. Mind pánikba estünk, és próbáltuk kitalálni, mit tegyünk. Majd nekem eszembe jutott, mit olvastam aznap a 100 napos imaalkalomból (19. nap, április 14.: Nézz fel Jézusra!), és könyörögve imádkoztam az életéért. Isten nyugodt bizonyossága öntött el, hogy a kisbabám nem fog meghalni. Megkezdtük az újraélesztését, és mikor már 15 percig semmi jelét nem adta az életnek, akkor kezdett el újra lélegezni. Végül bevittük a kórházba, ahol stabilizálták az állapotát. Olyan jó az Úr, amiért megmentette a kisfiam életét!” (Chadwick A.)
·       „A menny gazdagon megáldott a 100 nap idején. Én a bátyámért imádkoztam, aki 7 éve elfordult Istentől és a családjától. Még az esküvőmre se jött el. De csodálatos módon a testvérem hazament a 100 napos imaközösség alatt. Bevallotta a bűneit, és mostanra teljesen rábízta magát Isten munkájára.” (T. E.)
·       „A 100 napos imaalkalomnál a férjemmel együtt kértük az Urat, hasson a szívünkre, a családunkra és a barátainkra: érjünk el másokat támogatólag a válság idején. Bár a vállalkozásom anyagilag szorult helyzetbe került a márciusi karantén óta, számtalanszor értünk el annyi embert, amennyi csak tőlünk telt, ebben az időszakban. Ezen a héten késztetést éreztem, hogy átnézzem a pénzügyeimet, és felfedeztem, hogy bár mindent a napi fenntartásra, a növekvő számlahegyekre és mások támogatására költöttem, az egyenlegem mégsem fordult mínuszba, amitől korábban féltem. Dicsőség Istennek!” (Orusoso A.)

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk, hogy Isten segítsen nekünk és családunknak teljesen magunkévá tenni Jelenések könyve 14. fejezetének profetikus, adventista, misszionáriusi identitását.
·       Imádkozzunk készséges szívért, ami elmegy a missziós területekre, legyen szó akár belföldről, akár külföldről.
·       Imádkozzunk mindazokért, akik még mindig koronavírusos betegek, hogy meggyógyuljanak, és véget érjen a világjárvány is.
·       Imádkozzunk azért a San Franciscó-i mozgó rendelőért, amit egyházi ingatlanokon állítanak fel, hogy ingyenes fogászati és szemészeti ellátást, valamint díjtalan orvosi szűrést végezzenek. Kérjük Istent, hogy áldja meg testi és lelki gyógyulással a pácienseket.
·       Imádkozzunk azokért, akik elodázták a keresztségi elhatározásukat. Bárcsak ők is megszeretnék Jézust, meghoznák a végleges döntést mellette, és átadnák neki magukat.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése