2020. július 4., szombat

100 nap imádságban - 100-ik nap július 4 - SZOMBAT


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

100. napi imacélok, 2020. július 4. (szombat)


Elmegyek… a vég idejéig

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamariában és a földnek mind végső határáig.” (Apostolok cselekedetei 1:8)

Hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Máté 28:18–20)

Parancsot kaptunk, hogy mint Jézus Krisztus hírnökei induljunk el tanítani, oktassunk férfiakat és nőket, hívjuk fel a figyelmüket az élet Igéjére. És nekünk is szól Krisztus állandó jelenlétének biztos ígérete. Bármilyen nehézségekkel kell is megküzdenünk, bármilyen próbákat kell elszenvednünk, a kegyelmes ígéret így szól: »Ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.«” (Evangelizáció, 15. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:
Krisztus arra hívta el a népét, hogy a föld végső határáig ossza meg az evangéliumot, míg hamarosan el nem jön a világ vége a második eljövetelekor. Semmi miatt nem kell aggódnunk, miközben ezt a munkát végezzük. Hisz mindent Ő irányít! A Lelke is velünk van, hogy vezessen és megerősítsen! Mennyire csodálatos már, hogy van egy Jézusunk, az univerzum legnagyobb misszionáriusa, aki velünk van… a vég idejéig és még azután is!
Ahogy végighaladtál a 100 napos imaalkalmon, ahogy te és a családod személyes megújulást élt át, nem hagyhatod kihűlni az Úrért égő tüzet magadban, hanem használd fel proaktív, önzetlen, elszánt, szeretetteljes misszionáriusi munkára. Ezáltal nemcsak további megújulást kapsz, hanem lelkeket is megnyersz majd Jézusnak, és kiteljesedik az életed.
Szeretnéd meglépni Jézussal együtt és Jézusért ezt a következő lépcsőfokot? Szeretnél elköteleződni az érte végzett, élethosszig tartó missziós szolgálatra, bárhol vagy most, és bárhová is hív téged? Rábízod magad a kegyelmére, hogy elég lesz minden előtted álló kihíváshoz? Elhatározod ma, hogy több leszel annál, mint aki csupán eljár az imaházba, és inkább egy világot bejáró személlyé válsz: valakivé, aki elmegy a világba, hogy a Megváltóval elérjen a lelkekhez?
Isten áldjon meg, miközben vele haladsz előre a világ végső határáig, az idők végezetéig!
Maranatha!

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Gyülekezetalapításba fogtunk Oszaka térségében, Japánban. Egy évvel később még mindig senki nem jött el az istentiszteletre vagy a bibliaórákra. Úgy döntöttünk, mi is becsatlakozunk a 100 napos imaalkalomba, és májusban külön böjtölünk és imádkozunk a Szentlélekért. Szinte azonnal az Úr által egy párba botlottunk egy szupermarketben, akik imaházat akartak találni maguknak, és keresték Istent. Rögtön szerették volna tanulmányozni az Igét. A járvány miatt épp nem dolgoztak, így minden nap tanultuk a Szentírást, és részt vettek az istentiszteleteken is. Az egyik szomszédunk is elkezdett járni gyülekezetbe. Szóval így dupláztuk meg a megjelentek számát szombatonként, és most egy kis gyülekezet növekszik nálunk. Dicsőség érte Istennek!” (Sheri A.)
·       „A 100 napos imaközösség részeseként megfogadtam, hogy minden nap imádkozom a területemért. Isten ajtót nyitott előttem, és bibliaórákat adtam egy fiatal párnak. Ők már készen állnak megkeresztelkedni, mihelyst feloldják a korlátozásokat. Amint hozzáfogtam a bibliatanulmányozáshoz ezzel a párral, egy másik nő, egy muzulmán üzletember felesége is bibliaórákat kért tőlem a 18 éves fiával. Aztán a srác elhívta az unokatestvérét, és a lány csatlakozott hozzánk, aki mára már alig várja, hogy megkereszteljen a miatt a sorsfordító igazság miatt, amit hallott. Így munkálkodik az Úr!” (N. S.)
·       „A teljes tagbevonás elkezdődésétől nehézséget jelentett nekünk kis csoportokat elindítani Kinshasa, a kongói főváros egyes kerületeiben. A járvány kirobbanása rákényszerített minket a nagy gyülekezetek bezárására, és lehetővé tette a kis, családi gyülekezetek megnyitását. Mostanáig több mint 200 családi gyülekezetünk alakult meg – még olyan környéken is, ahol azelőtt nem volt adventista jelenlétünk. Ezek a kis közösségek bekapcsolódtak az evangelizációba, és már 82 lelket vezettek az Úrhoz. A 100 napos imaalkalom megszilárdította a kapcsolatokat és a lelki növekedést ezekben a gyülekezetekben.” (Nyugat-kongói Uniómisszió)
·       „Áldom az Urat, hogy a 100 napos imaközösség folyamán utat nyitott nekünk egy kis csoport elindítása előtt otthon a szomszédainkkal, és ők most ismerkednek Jézussal. Az ADRA-n keresztül továbbra is tudunk segíteni egészségügyi szolgáltatásokkal a Kolumbiában levő venezuelai bevándorló lakosságnak.” (Viviana H.)
·       Dicsérjük Istent a százszámra beérkezett hálaadó jelentésekért, amiket kaptunk! A Mindenható valóban áldássá változtatta ezt a járványt a világon mindenütt, ahogy népe megalázza magát és imádkozik!

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a megújulás folytatódásáért a vég idejéig tartó hűséges munka révén. Imádkozzunk a korai és késői eső kiáradásáért, hogy a munka befejeződhessen.
·       Imádkozzunk az egyházi missziómunkáért a frontvonalakban és a nehezen elérhető helyeken a világon mindenfelé, mint például a 10/40-es ablakban, Észak-Koreában vagy a Közel-Keleten stb.
·       Imádkozzunk az összes el nem mondott és meg nem említett imakérésért, amit hozzánk küldtek be.
·       Imádkozzunk Jézus Krisztus közeli visszatéréséért!


A 100 napos imaalkalom ezzel véget ért… hogyan tovább?

Meg szeretnénk köszönni a testvérek és testvérnők tízezreinek a részvételét a 100 napos imaközösségben mindenhonnan a világon! Köszönjük az imákat, köszönjük, hogy nem hagytátok, hogy a járvány elgyengítsen titeket, hanem ehelyett Jézusban bíztatok, és még arra is elköteleztétek magatokat, hogy áldására legyetek másoknak ebben a példa nélküli időszakban. Dicsőítjük Istent a hálaadó beszámolók százaiért, amiket kaptunk! De arra bátorítunk, hogy ne adjátok fel, ha még nem látjátok a feleletet egy bizonyos kérésre. Tartsatok ki és legyen hitetek! Az Úr be fogja váltani az ígéretét, ahogy és amikor a legjobbnak látja.
Az örökkévalóság fogja feltárni a folyamatos imáitok teljes eredményét, és Isten kegyelméből folytatja majd a beteljesítésüket.
Lehet, hogy a 100 napos imaalkalom kezdeményezése most befejeződött, de az imának közel sincs vége! Az Istentől jövő megújulás és reformáció mindig elérhető marad! Jézus megmondta, hogy szakadatlanul kérjünk többet a Szentlélekből (Lukács 11:13); az ima a lélek lélegzetvétele (Prayer, 12. o.), Krisztus és az Igéje az élet kenyere (János 6:35), és hogy még sokan vannak a környezetünkben, akiknek bizonyságot tehetünk! A lelki élet minden alkotóelemére napi szinten szükség van a növekedéshez a Krisztushoz való hasonlóságban.
A Revival & Reformation csapataként szeretnénk segíteni nektek a további utatokon. Ezért néhány teljesen ingyenes eseményt és anyagot mutatunk, amikhez már most is hozzáférhettek, és amikre feliratkozhattok:

·       Imában egyesülve (angolul)
o   Ez a 100 napos imaalkalom folytatása. Hetente egyszer erőteljes, gondolatébresztő áhítatokat fogokt kapni a világegyház imakéréseivel, hálaadó beszámolókkal és új anyagokkal a Revival and Reformation honlapjáról.
o   Itt iratkozhattok fel rá: https://www.revivalandreformation.org/signup

·       Higgyetek az Ő prófétáinak (angolul, spanyolul és franciául)
o   Egy olvasmány a Bibliából és a Prófétaság Lelkéből, amit világszerte tanulmányoznak testvérek és testvérnők. Naponta fogtok kapni egy fejezetet a Bibliából és hetente egy fejezetet a Prófétaság Lelkéből.
o   Itt iratkozhattok fel rá: https://www.revivalandreformation.org/signup

·       Naponkénti Ellen G. White-áhítatok (angolul)
o   Minden nap küldünk egy rövid elmélkedést Ellen G. White írásaiból.
o   Itt iratkozhattok fel rá: https://www.revivalandreformation.org/signup

·       A világegyház ima- és böjtnapjai
o   2020. július 4., október 3.
o   2021. január 2., április 3., július 3., október 2.
o   Itt találhattok hozzá anyagokat (több nyelven is): https://www.revivalandreformation.org/prayerdays

·       „Elmegyek” – A világegyház 2020–2025-ös stratégiai tervének előkészítése
o   2020. július 3–4.
o   További információ (angolul): http://iwillgo2020.org

·       A 2021-es 10 napos imádság
o   2021. január 6–16.
o   Ha itt feliratkoztok rá, minden anyagot megkaptok hozzá (több nyelven is): https://www.tendaysofprayer.org

·       A lelki források növekvő könyvtára
o   Itt egy folyton gyarapodó, ingyenes könyvtár van, ahol imádsággal, bibliatanulmányozással, bizonyságtevéssel, a bűn legyőzésével és kihívásokkal, lelki gyógyulással, áhítatokkal stb. kapcsolatos lelki anyagokat találtok (angolul). https://www.revivalandreformation.org/resources

·       Kövessetek minket a közösségi médiában (ezeken az angol nyelvű oldalakon)

2 megjegyzés:

  1. Kedves Testvérek! Köszönjük szépen,hogy közreműködtetek abban,hogy eljuthatott hozzànk az anyag magyarul is! Isten áldja életeteket! Szeretettel Andrea és Szabolcs

    VálaszTörlés