2020. július 2., csütörtök

100 nap imádságban - 98-ik nap júLius 2 - CSÜTÖRTÖK


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

98. napi imacélok, 2020. július 2. (csütörtök)

Elmegyek… a városomhoz

De igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak.” (Jeremiás 29:7)

„Továbbra is előttem van a nagyvárosok elérésének jelentősége. Az Úr évek óta sürget a kötelességünkre, és látjuk is, de aránylag minimálisan teljesítjük a népesség nagy központjaiban. Ha nem fogunk hozzá eltökélten a munkához, Sátán megsokszorozza a nehézségeket, amelyeken aztán nem lesz könnyű felülkerekedni. Távolról sem végezzük azt a munkát, amit már rég kellett volna ezekben a hosszú ideje elhanyagolt városokban. Így még nehezebb lesz a szolgálat, mint pár éve lett volna. De ha az Úr nevében kezdünk hozzá, az akadályok leomlanak, és mienk lesz az elhatározott győzelem.” (Ministry to the Cities, 25. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:
A föld lakosságának nagy része városokban él. Míg arra kell kérnünk Istent, mutassa meg, mikor költözzünk ki vidékre, addig sem szabad elhanyagolnunk a városokban végzett munkát. Milliárdok vannak a függőségek, a zaj, a kavargás és a városi életstílus reménytelen csapdájában.
Imádkozz Istenhez, helyezze a szívedre a városokért végzett misszió felelősségét. Talán arra hív, hogy indíts be egy „befolyási központot”, egy misszióközpontú vállalkozást, hogy elérd a világ városaiban levő elveszett lelkeket? Vagy lehet, hogy arra hív téged és a gyülekezetedet, hogy a városod lakosságáért végzett sokféle szolgálattal kapcsolódjatok be egy holisztikus tevékenységbe?
Miért nem kéred meg az Urat, mutassa meg, hogy válhatsz a legjobb követté városod lakói számára?

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „A dél-afrikai kormány az elveszett iskolai napok pótlására 6 napossá tette a tanítási hetet, ami a szombatot is érinti. A Dél-afrikai Egyházterület folyamodvánnyal fordult a kormányhoz, hogy a hetednapi adventista tanulók kapjanak felmentést a szombati órák alól, és a kormány rábólintott a kérelemre. Dicsérjük Istent, amiért meghallgatja az imáinkat!” (Grant L.)
·       „Áldott a mindenható Isten, hogy hű az ígéreteihez! Könyvevangélistaként dolgozom Kenyában. A pandémia alatt megtapasztaltam az Úr áldását. Március hónapban rájöttem, hogy egyre növekszik az eladásaim száma, és a tendencia tartós!” (Dalmas O.)
·       „Az Egyesült Államok háborús övezetben levő katonáival kommunikálok. Meg szoktam osztani velük a 100 napos imaalkalom áhítatait, és látom, Isten hogy munkálkodik a szívükben és azon, milyen döntéseket hoznak meg terepen.” (Amanda M.)
·       „Mióta csak az eszemet tudom, az apám alkoholista volt. A családunk azért imádkozott, hogy a Mindenható emelje ki őt ebből a megkötözöttségből, és tudom, hogy meg is tette! Az édesapám is részt vesz a 100 napos imaközösség alkalmain, és lelkesen vezeti még az imádkozást is.” (név nélkül)
·       A világ minden tájáról kaptunk híreket, hogy kisgyerekek is szenvedélyesen részt vesznek az imaórákon. Dicsérjük Istent, mert a Lelke rajtuk keresztül munkálkodik!


IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a magunk városáért és a világ városaiért, melyek egyre jobban Szodomává és Gomorává válnak. Kérjük Istent, segítsen nekünk, a családunknak és a gyülekezetünknek befolyási központokat létrehozni, szolgálatokat elindítani, és mutasson különféle utakat, hogyan érjük el az emberek milliárdjait, akik a városi sötétségben vándorolnak.
·       Imádkozzunk egy egészséges élelmiszereket árusító boltért Lettországban, amit egy ezredfordulós mérnök nyitott, aki azért hagyta ott az állását, hogy teljes munkaidőben dolgozzon azon, amit ő csak „üzleti evangelizációnak” hív. Kérjük a mennyet, áldja meg a vállalkozást, alakítson ki kapcsolatot a közösséggel, és segítse a vásárlókat, hogy olyan ennivaló után éhezzenek, ami örök életet hoz nekik. Imádkozzunk a világ összes befolyási központjáért, és hogy minél több adventista indítson el misszióközpontú vállalkozást.
·       Imádkozzunk az Ogdenben levő dzsúzbárért (Utah államban), mely a helyi fiatalokat éri el. Fohászkodjunk az eredményességéért, és hogy bárcsak a világon máshol is sokfelé nyílnának meg ilyen helyek.
·       Imádkozzunk a dél-indiai Vibráló Élet Gyógyászati és Wellnessklinikáért Bangalore-ban, ahol az olyan krónikus betegségekre, mint magas vérnyomás, elhízás és cukorbetegség, kínálnak természetes kezeléseket. Könyörögjünk Istenhez, öntse ki Szentlelkét az egészségügyi dolgozókra, hogy általuk áradjon ki a szeretete a páciensekre, akiknek szolgálnak.


1 megjegyzés: