2019. október 14., hétfő

Heti imacélok - október 13-20 - IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK


Ezen a héten arról olvashatunk, hogy ISTENNEK IDŐNKÉNT KÜLÖNÖS MÓDSZEREI VANNAK arra, hogy üzenetét új területekre eljuttassa.
Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2019. szeptember 29-október 6.)

(Ted N. C. Wilson irodájából)

·       Imakérés: Amint az évenkénti ülés befejezéséhez közeledünk, kérünk, imádkozzatok azért, hogy egyházunk vezetői egyre erőteljesebben érezzék, mennyire sürgős a feladatunk, s tudatában legyenek annak, hogy a végidőben élünk, és Jézus hamarosan visszajön!
·       Imakérés: Imádkozzunk, hogy az egyház minden tagja érezze a lélekmentés felelősségét, és ébredjen rá, hogy a menny mindenkit arra kér, hogy kövesse Jézus lábnyomát, és Isten vezetésével ossza meg személyes hitét másokkal.   
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok, hogy az egyház tagjai és vezetői széles körben támogassák azt, hogy a hetednapi adventista oktatás valóban hetednapi adventista legyen tartalmában és célkitűzéseiben egyaránt, hiszen ez létfontosságú az egyház jövőbeni munkaereje és missziós látása szempontjából.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok, hogy a bibliai teremtéstörténetbe vetett hit megalapozott és erős maradjon!  Ezen tantétel szerint Isten a Földet hat, szó szerinti, egymást követő napon teremtette az ő szavával, s ez alapját képezi több más, hetednapi adventista hitelvnek és a szombatnak is, amely Isten teremtői hatalmának és tekintélyének jele, valamint Isten végidei népének jele/pecsétje.  
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azért, hogy az evangelizációs törekvésekben egyre többen vegyenek részt, sokan elköteleződjenek emellett minden intézményünkben, miközben támogatják az egyház folyamatos missziómunkáját. Ha alárendeljük magunkat a Szentlélek irányításának, ezzel felszabadítjuk Krisztust arra, hogy általunk is beteljesítse imakérését, amit János 17. fejezetében találunk, hiszen megértjük szerepünket mint prófétikus mozgalom e világban, s így nézünk szembe a nagy küzdelem befejezésének eseményeivel, amelyek Krisztus közeli visszatéréséhez vezetnek.  
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azért, hogy szerte a világon befolyásközpontok ezreit tudjuk létrehozni és működtetni, különösen a Föld nagyvárosaiban, hiszen ezek a központok komoly változásokat hozhatnak az emberek életébe, miközben keresztény szolgálatuk által bemutatják nekik Isten igazságát.  


Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a magyar Unió e heti imacéljaiért: Börtönmisszió – Zolyomi Endre koordinátor és munkatársai; Salgótarján – Ömböli Krisztián; Sarkad – Czinkota András, valamint Urbán István nyugalmazott munkatársért.
·       Imakérés: Imádkozzunk azokért, akik a nyári táborok ideje alatt közelebb kerültek Jézushoz, hogy lelki útjuk folytatódjon, és teljesen el tudják kötelezni magukat Isten mellett (Találkozás Jézussal tábor, Missziókonferencia, Ifjúsági táborok, Lelkészcsaládok tábora stb.)
·       Imakérés: Imádkozzunk gyülekezeteink ősszel kezdődő evangélizációs és missziós programjaiért!
·       Imakérés: Imádkozzunk az unió és egyházterületek jövő évi terveiért, amelyeket a közeljövőben fektetnek le az egységek!
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyarországi befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc és az induló nyíregyházi befolyásközpontért)!

Nem járt iskolába, de a Bibliát tudta olvasni * Írta: Andrew McChesney

Joe Konyon Seeyah nem tudott olvasni.

A libériai faluban, ahol élt, nem voltak iskolák. Kisfiúként a családja rizsföldjén dolgozott. Amikor felnőtt, megnősült, 9 gyermeke született, de még mindig a földeken dolgozott. Nem volt oka arra, hogy megtanuljon olvasni.

Egy napon egy hetednapi adventista igehirdető, Willie Helbig érkezett a faluba. Joe érdeklődéssel fordult a Biblia igazságai felé, és néhány falubelivel együtt kérték az evangelizátort, hogy tanuljon velük. Willie beleegyezett, és egy hónappal később Seeyah-ból és a szomszéd faluból, Dehyuból 50 felnőtt személy keresztelkedett meg.

Willie, az első felszentelt, hetednapi adventista lelkész Líbiában, azt mondta a gyülekezeti tagoknak, hogy most rajtuk a sor az evangélium terjesztésében. Joe nem tudta, mit gondoljon az egészről. Teljes szívvel szerette Jézust, és akarta hirdetni az evangéliumot, de már 45 éves volt, és nem tudott olvasni.

„Én nem tudom megnyitni a Bibliát, hogy tanítsak belőle” – mondta.

Willie nem esett kétségbe. Meghívta Joe-t, és még további 5, újonnan megkeresztelt hittestvérét, hogy végezzék el a bibliaoktató képzést Dehyuban. Az első pár órán Joe megnyugodva nézte Willie osztályában a másik öt férfit. Egyikük sem járt korábban iskolába, egyikük sem tudott olvasni, tehát jó társaságban volt.

Willie imádkozott, és adott egy új Bibliát mindegyiküknek. Aztán kinyitotta a saját Bibliáját, és megmutatta nekik, hogyan keressék ki a fontosabb bibliaszövegeket. Felolvasta hangosan ezeket az igéket, és minden szó jelentését megmagyarázta.

Joe buzgón imádkozott. Fogalma sem volt, hogy tud majd megjegyezni ennyi bibliaszöveget. Beszélni akart másoknak Jézus közeli eljöveteléről, de nem tudta, képes lesz-e valaha is erre.

Joe és a társai minden nap találkoztak Willie-vel, és tanultak a Bibliából. Willie minden nap imádkozott, hogy a Szentlélek áldja meg az osztályukat.

Egyik nap, miközben Willie újabb fontos bibliai igéket tanított nekik, Joe észrevette, hogy már nem esik nehezére egyedül megtalálni a verseket. Willie olvasott, ő pedig követte a saját Bibliájában. Odapillantott az osztálytársaira. Ők is meg tudták már keresni a verseket, és követni a szöveget. Joe a másik öt férfival együtt felállt, és elkezdték együtt olvasni a Bibliát a döbbent prédikátornak.

Miután hazatért, Joe próbált más könyvből is olvasni a Biblián kívül, de nem értett egy szót sem. Fogott egy újabb könyvet, felütötte a lapokat, de azt sem tudta olvasni. A Bibliából azonban könnyedén olvasott.

Joe továbbhaladt a tanulmányaiban, és az első hetednapi adventista gyülekezet vezető vénje lett, amely Seeyah falut és a környező településeket szolgálta, még 1937-ben. Habár sosem járt iskolába, erőteljesen tanított és prédikált a Bibliából az új gyülekezetben, ami helyileg Newcess-ben volt. 2003-ban halt meg, 90 éves korában.

„A Szentlélek munkája volt ez” – mondta fia, S. E. Joe Seeyah, aki most 66 éves, és szintén gyülekezeti presbiter. „A Szentlélek az, aki bölcsességet ad, és neki az volt a szándéka, hogy a hetednapi adventista üzenet eljusson a régiónkba. Ő segített édesapámnak, hogy tudja olvasni a Bibliát.”

Andrew McChesney az Adventist Mission főszerkesztője. E történetet az Adventist Mission engedélyével tesszük közzé. 

1 megjegyzés: