2019. szeptember 1., vasárnap

Heti imacélok - szeptember 1-8 - IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK


Ezen a héten EGY NYOLC ÉVES IMAMEGHALLGATÁSRÓL olvashatunk tapasztalatot.
Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2019. szeptember 1-8.)

·       Imakérés: Imádkozzunk a „Megújulás és reformáció” kezdeményezés kiterjesztéséért az egész világszéles egyházban, hogy a gyülekezeti tagok, gyülekezetek, intézmények, egyházterületek, uniók, divíziók és a Generál Konferencia, buzgó imádsággal kapcsolódjanak be a 777 imaprogramba a Szentlélek késői esőjének kitöltetéséért, valamint Jóel 2, Hóseás 6 és ApCsel 2 beteljesedéséért.  
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy gyülekezeteink és tagjaink jobban megértsék az Átfogó Egészségügyi Szolgálatok (orvosmissziós szolgálat) jelentőségét és használatát, hogy válaszolni tudjanak az emberek szükségleteire és kövessék Jézus másokat szolgáló életének példáját.
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy minden egyházi vezető szerte a világon erőteljesen lelki és missziós beállítottsággal rendelkezzen, hogy Jézust és a Hetednapi Adventista Egyház egyedi üzenetét, amely Jel 12:17-ben; Jel 14:6-12-ben és Jel 18:1-4-ben található, be tudják mutatni a gyülekezeti tagoknak! Könyörögjünk Istenhez, hogy vezesse a lelkészeket és a gyülekezeti tagokat, hogy sose veszítsék szem elől prófétai identitásukat, hogy kik vagyunk mi hetednapi adventisták: Isten maradék egyháza az utolsó időben.
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy előtérbe kerüljön a Dániel és Jelenések könyveinek tanulmányozása, hogy megértsük és terjesszük a szentélyszolgálat csodálatos tanításainak áldását, amely gyönyörűen elmagyarázza a megváltás folyamatát. A szentély segít Jézusra és szolgálatára összpontosítani, amelyet itt e földön végzett; kereszthalálára, feltámadására és jelen szolgálatára a mennyei szentek szentjében, valamint közeli eljövetelére figyelni.  
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy több időt tölthessünk bibliatanulmányozással és imával, megengedve Istennek, hogy az Ő népét teljesen az akarata szerint vezethesse. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy Isten közelében maradjunk, és megengedjük azt, hogy a Szentlélek hatalma visszafordítsa a világiasság áradatát, amely veszélyezteti Isten egyházát és a mindennapi életünket.  
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy erőteljesebb együttműködés alakulhasson ki az egyházi szervezetek és a támogató szolgálatok között az egyház missziós tevékenységeiben.
·       Imakérés: Imádkozzunk világszéles egységért minden gyülekezetben és egyházi egységekben, amely az Isten Igéje iránti tiszteletre, az alázatos imára, a Szentlélek hatalmára, az egyházi szabályzók tiszteletben tartására, a misszióba való teljes bekapcsolódásra épül, hogy hirdessük Jelenések 14 hármas angyali üzenetét valamint Jelenések 18 negyedik angyalának üzenetét.

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a magyar Unió e heti imacéljaiért: Határon túli magyar missziók; Nemesvámos – Kalocsai Tamás; Nyírpazony – Bálint György, valamint Kiss Jánosné nyugalmazott lelkipásztorért.
·       Imakérés: Imádkozzunk azokért, akik a nyári táborok ideje alatt közelebb kerültek Jézushoz, hogy lelki útjuk folytatódjon, és teljesen el tudják kötelezni magukat Isten mellett (Találkozás Jézussal tábor, Missziókonferencia, Ifjúsági táborok, Lelkészcsaládok tábora stb.)
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyarországi befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc és az induló nyíregyházi befolyásközpontért)!

Nyolc évvel később – Írta: Bruno Raso

Képzeljünk el egy rövid imát, amikor nem nagyon gondolunk arra, hogy vajon Isten hogyan fog válaszolni rá. Ez volt Marli Peyerl tapasztalata. Mielőtt a Dél-Amerikai Divízió Női Szolgáltok osztályának vezetőjeként dolgozott, Marli és férje a Mato Grosso Egyházterületen szolgáltak Brazília közép-nyugati részén.

Szombat reggel volt São José de Quatro Marcos-ban, és Marli a gyülekezeti padsorban ült, várva a szombatiskola kezdetét. Egy asszony leült mellé és Marli valahogy érezte, hogy valami különleges dolog fog történni.

„Az asszony elmondta nekem, hogy első férjét megölték és a mostani férje a börtönben hallott az evangéliumról. Megkeresztelkedett és azt akarta, hogy az áldás kiterjedjen az egész családjára. A hölgy elmondta nekem, hogy a férje arra utasította, hogy keressen meg egy adventista gyülekezetet és így nemsokára ő is megkeresztelkedett” – mesélte Marli.

Amint Marli a történetet hallgatta, izgatott lett. Hirtelen felismerte az asszonyt, és eszébe jutott az ő szerepe a történetben. A hölgyet Edilaine-nek hívták.    

Néhány évvel korábban, szintén egy szombaton reggel, Marli részt vett az istentiszteleten Campo Garde városában, Mato Grosso do Sul-ban. Ahogy délben hazafelé indult, azt látta, hogy egy nő és egy gyerek leesnek a bicikliről, és súlyosan megsérülnek. A gyermek sírt. Marli gyorsan megállt az autójával és segítségükre sietett.

Marli megtudta, hogy a férj elől menekülnek, aki kábítószerfüggő volt. A nő részeg volt. „Amikor a mentő megérkezett, egy rövid imát mondtam magamban, hogy Isten gondoskodjon róla és gyermekéről. A mentő elvitte őket és nem tudtam hová kerültek és mi lett a történet vége” – Mondta Marli. Továbbra is gondolt rájuk, hogy vajon mi történhetett velük és imádkozott az asszonyért és a gyermekért.

Nyolc évvel később Isten megmutatta, hogy az imák nem maradnak meghallgatás nélkül, és hogy ami lehetetlen az embernek, az lehetséges az Istennek.

Edilaine, a baleset női szereplője elkezdett gyülekezetbe járni, bibliaórákat vett, és a keresztsége előtt elhívta minden nem adventista barátját egy hálaadó istentiszteletre.

„Sosem képzeltük, hogy Isten egy nap újra összehoz bennünket. Örömmel és hálaadással imádkoztunk és dicsőítettük Istent. Nehezen tudtam elhinni, hogy Edilaine volt az a hölgy, akivel akkor találkoztam és azt, hogy nyolc év után Isten újra összehoz bennünket” – mondta Marli.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése