2019. szeptember 17., kedd

Heti imacélok - szeptember 15-22 - IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK


Ezen a héten arról olvashatunk, hogy MI TÖRTÉNIK AKKOR, AMIKOR ÚGY ÉREZZÜK, HOGY ISTEN NEM HALLGATJA MEG AZ IMÁNKAT.
Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2019. szeptember 15-22.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Kelet-Közép-Afrikai Divízió Adventista Egészségügyi Iskolájáért, amelyet a tervek szerint hivatalosan ebben a hónapban nyitnak meg! Imádkozzunk azért, hogy ez az iskola különleges bizonyság legyen Jézusról és az Ő örök tervéről, hogy mindenki fizikailag és lelkileg egészséges legyen!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok továbbra is gyülekezeti tagjainkért, akik a Közép-Afrikai Burundiban élnek! Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon nekik bölcsességet a kihívások kezeléséhez, hogy békességük legyen és növekedjenek úgy a gyülekezeti tagok, mint a vezetők.    
·       Imakérés: Imádkozzunk a Közel-Kelet és Észak-Afrika Unióért (MENAU), és azokért a városokért, amelyekben nincs adventista jelenlét, hogy Isten küldjön munkásokat az aratásba! 48 egymillió fölötti lakossággal rendelkező város van ezen a területen, amelyek közül sokba adventista még nem tette be a lábát.    
·       Imakérés: A 10/40-es ablak 236 olyan városnak az otthona, amelyben egymilliónál több ember él. Kérünk, imádkozzatok elkötelezett misszionáriusokért, akik ezen városok még el nem ért lakóit szolgálhatják.   
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Generál Konferencia soron következő ülésszakáért, amely 2020. június 25. és július 4. közötti időben kerül megrendezésre. Imádkozzunk azért, hogy Isten felkészítse egyházát és a vezetőket a Szentlélek eljövendő kiáradására.  
·       Imakérés: A világszéles egyház negyedik negyedévi Ima- és böjtnapja 2019. október 5-én lesz megtartva. Témája: A világot megváltoztató Imaharcosok: Imák, amelyek megváltoztatnak bennünket. Imádkozzunk azért, hogy sokan felfedezzék, milyen öröm, hogy az Úr imaharcosai lehetünk. A magyar Unió honlapján nemsokára letölthetők lesznek a segédanyagok. Az angolul tudók már most beletekinthetnek a következő honlapon: https://www.revivalandreformation.org/resources/all/prayer-and-fasting-days

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a magyar Unió e heti imacéljaiért: Kossuth Rádió Adventista Félóra adásai; Pécel – Otamo-Csizmadia Heli; Orosháza – Bicskei Róbert, valamint Petőh Imréné nyugalmazott munkatársért.
·       Imakérés: Imádkozzunk azokért, akik a nyári táborok ideje alatt közelebb kerültek Jézushoz, hogy lelki útjuk folytatódjon, és teljesen el tudják kötelezni magukat Isten mellett (Találkozás Jézussal tábor, Missziókonferencia, Ifjúsági táborok, Lelkészcsaládok tábora stb.)
·       Imakérés: Imádkozzunk gyülekezeteink ősszel kezdődő evangélizációs és missziós programjaiért!
·       Imakérés: Imádkozzunk az unió és egyházterületek jövő évi terveiért, amelyeket a közeljövőben fektetnek le az egységek!
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyarországi befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc és az induló nyíregyházi befolyásközpontért)!

Az igazság a meg nem hallgatott imákkal kapcsolatban – Írta: Mark Finley

Nemrégen az egyik szombat reggel súlyos hátfájással ébredtem. Ránéztem a feleségemre és félig viccesen ezt mondtam: „Ha sikerül felmennem a szószékre, akkor kibírom állva a prédikációt is.”

Együtt imádkoztunk, hogy az Úr valahogy gondoskodjon segítségről, hogy a tábori összejövetelen el tudjam mondani aznap a három prédikációt. Isten gondviselésének köszönhetően egy barátom elmondta, hogy egy képzett sportedző is van a táborban, aki készségesen kezelésbe venné a hátamat. Három napi kezelés után sokkal jobban éreztem magam.

Visszatekintve erre a tapasztalatra, a feleségemmel együtt meg vagyunk győződve arról, hogy ez egy közvetlen válasz volt az imánkra. Isten létrehozta az események láncolatát oly módon, hogy segítséget kaphassak egy képzett szakembertől. De mi lett volna, ha Isten nem válaszolt volna az imámra ilyen kézzelfogható módon? Mi lett volna akkor, ha folyamatosan szenvedtem volna a hátfájástól, mint már annyiszor? Kevésbé bíztam volna Benne? Ez azt jelentette volna, hogy néhány meg nem vallott bűn megakadályozta volna Istent abban, hogy meghallgassa kérésemet? Azt jelezte volna, hogy a hitem túl kicsi volt ahhoz, hogy megkapjam Isten különleges áldását? Nem feltétlenül.

Ez elvezet néhány mélyebb kérdéshez: Hogy viszonyuljak a meg nem hallgatott imákhoz? Mi az ima igazi célja?

Az ima célja az, hogy kapcsolatba kerüljek a Mindenhatóval. Az ima közösség Istennel. Bennünket Isten kegyelmének a légkörébe helyez, amelyben a Szentlélek megszólíthatja a szívünket. Az ima célja nem az, hogy megkapjuk Istentől, amit akarunk, hanem az, hogy közösségre lépjünk Vele. Az ima által megtapasztaljuk az Ő jelenlétét, felfedezzük akaratát és megtanulunk egyre jobban bízni Benne.

Ellen White így tisztázza ezt a kérdést: „Az ima azt jelenti, hogy szívünket feltárjuk Istennek, mint egy barátnak. Nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem, hogy ily módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel őhozzá” (Jézushoz vezető út. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 69. o.).

Az ima Isten dicsőségének a jelenlétébe emel bennünket. Vannak olyan alkalmak, amikor a látszólag megválaszolatlan imák mélyebb bizalmi tapasztalatra vezetnek el bennünket Istennel. A megválaszolatlan imák kitartó imádságra nevelnek, mélyebb hitre és a Jézusra való erőteljesebb ráhagyatkozásra vezetnek el bennünket. A hitet erősíti az, amikor annyira megbízok Istenben, hogy kitartok még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy Ő hallgat.

Keresztény tapasztalatom nem függ az imáimra való azonnali válaszoktól. Ez a Istennel való, folyamatos közösségemnek az eredménye. Elegendő választ adott imáimra, hogy jelezze, személyesen törődik velem, de nem annyira, hogy lelkileg arrogáns legyek. Ha visszatekintek az életemre, látom azokat a lelki tapasztalatokat, a „hegycsúcsokat”, azokat az alkalmakat, amikor kézzelfoghatóan cselekedett, és látom azokat az alkalmakat is, amikor imáim látszólag megválaszolatlanok maradtak. Örülök annak, hogy „Az eljövendő életben világosságra kerülnek azok a titkok, amelyek itt bosszantóak voltak és csalódást okoztak. Látni fogjuk, hogy a látszólag meg nem hallgatott imáinkat és meghiúsult reményeinket életünk legnagyobb áldásai közé sorolhatjuk” (A nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 342. o.).

Hálás vagyok azért, hogy a látszólag megválaszolatlannak tűnő imáim az Isten szerinti legjobb választ kapják. Dicsőítem Őt azért, hogy meggyógyítja a fájó hátakat, de azért is dicsőítem Őt, hogy megtanít benne bízni akkor is, amikor a fájdalom nem szűnik.

1 megjegyzés: