2019. május 28., kedd

Heti imacélok - május 27 - június 2 - IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK


Ezen a héten arról olvashatunk, ahogyan Isten segít visszaszerezni egy gyülekezeti ingatlant Törökországban.
Itt találod az összes tapasztalatot és imacélthttp://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2019. május 27 – június 2.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok továbbra is a közép-afrikai országban, Burundiban élő gyülekezeti tagjainkért. Imádkozzunk azért, hogy Isten gondoskodjon megfelelő megoldásról a nehézségekre, amelyekkel szembe találják magukat, valamint a gyülekezeti tagok békéjéért és jólétéért. 
·       Imakérés: Imádkozzunk a törökországi egyházért, hogy Isten továbbra is világítótoronyként használja azt, hogy az „imádság házává” legyenek a szükségben levőknek.
·       Imakérés: Imádkozzunk a Közel-Kelet Észak-Afrika Unióért (MENAU) és azokért a városokért, amelyekben nincs adventista jelenlét, hogy Isten küldjön munkásokat az aratásba. 48 olyan város létezik, amelynek lakossága meghaladja az egymilliót – egyedül ezen a területen –, amelyből néhányba még adventista nem tette be a lábát.
·       Kérünk, imádkozzatok a Közel-Kelet Észak-Afrika Unió (MENAU) vezetőségéért, Rick McEdward elnökért; Szilvási Tibor titkárért és Michael Wixwat kincstárnokért!
·       Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a Közel-Kelet Észak-Afrika Unió (MENAU) gyülekezeti tagságáért, hogy legyen bátorságuk, mert gyakran egyedül és elszigetelve érzik magukat. A vallási üldözés még mindig jelen van sok területen.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok továbbra is a Mobil Wellness Klinikáért, amely 2019. június 2-6. között fog működni Indiában, egy Teljes Tagbevonás program előkészítéseként. Az evangelizációs összejövetelek szerte az országban 2019. június 12-30. között lesznek. Imádkozzunk azért, hogy Isten hatalmas módon munkálkodjon ezeken az összejöveteleken!


Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a magyar Unió e heti imacéljaiért: Gyermekiskolai munkacsoportért – Mihalec Dóra és munkatársai; Érd és Dunaújvárosi Misszió – Gyürüs István és Gyürüs Istvánné, Kondoros–Simon Csaba, valamint Ócsai Sándor nyugalmazott lelkipásztorért.
·       Imakérés: Imádkozzunk a nyári táborok szervezéséért, hogy sok ember kerüljön közelebb Jézushoz és csatlakozzon szolgálatához (Találkozás Jézussal tábor, Missziókonferencia, Ifjúsági táborok, lelkészcsaládok tábora stb.)
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyarországi befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc és az induló nyíregyházi befolyásközpontért)!

Válasz a törökországi imaházért mondott imára – Írta: ChanMin Chung

A látogatók gondolataiban gyakran úgy jelenik meg az isztambuli Taksim hetednapi adventista imaház, mint egy panorámás hely, kilátással a Boszporuszra és a városra magára.

A törökországi adventisták számára a gyülekezeti ingatlan, amely a Taksim zsúfolt terének közelében található, egy szimbolikus hely, mert az ország adventista történelmét mutatja be.

Karnik Doukmetzian, a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának Általános Tanácsadó irodájának munkatársa elmondta, hogy az ingatlant, amelynek része a négyemeletes komplexum, 1927-ben vásárolta meg az egyház. A gyülekezeti épületet 1958-ban építették, amelyet a városi hatóságok imaházként ismertek el. Azonban a gyülekezeti tagok majdnem elvesztették ez az értékes helyet. 

Az ingatlant egy külföldi egyházi dolgozó nevére jegyezték be, mert Törökország abban az időben még nem ismerte el egyházunkat. Az egyházi alkalmazott betegség miatt visszatért saját országába, aminek eredményeként meghalt, mielőtt a nevéről utódjára írták volna az ingatlant.

Az egyházi alkalmazott halála után vita keletkezett családja és az egyház között, mert ők azt állították, hogy az ingatlan az édesapjuké volt és nem az egyházé. Az elkövetkező 50 évben az egyház vezetői sokszor tárgyaltak sikertelenül a családdal az ingatlan átírásáról, miközben a helyi gyülekezet 1927-től folyamatosan használta az ingatlant.

A gyülekezet tagjai imádkoztak, de úgy tűnt, hogy hiába. 2015-ben a család még életben levő tagjai eldöntötték, hogy nem írják át a tulajdont az egyházra, hanem inkább eladják egy helyi vevőnek.

Nemrégen az egyház regionális vezetői megünnepelték azt az eseményt, hogy sikerült az egyház jogi státuszát rendezni Törökországban. Ugyanezen a napon egy látogató érkezett és közölte, hogy ő a tulajdonosa az ingatlannak, mert néhány hónappal korábban megvásárolta az örökösöktől.

„Szolgálatom legnyugtalanítóbb napja volt ez” – mondta Hyosu Jung a Nyugat-Ázsiai Misszióterület törökországi vezetője. „Fogalmam sem volt arról, hogy milyen lépéseket kell megtennünk ebben a helyzetben.”

Rick McEdward, a Közel-Kelet Észak-Afrika Unió (MENAU) elnöke azt mondta, hogy neki is hasonló érzései voltak, mint Jungnak.

„Azt hittük, elveszíthetjük az épületet és a birtokot és így elveszíthetjük az egyik világítótornyunkat abból a kevésből, amellyel az egész Közel-Keleten rendelkezünk, és ez nagyon aggasztott bennünket” – mondta McEdward.

A helyzet arra indította a Közel-Kelet Észak-Afrika Unió vezetőségét és tagságát, hogy imádkozzanak a megoldásért – számolt be Jung – és végül békességre lelt Istenben. „Amint láttam a sok őszinte imádkozó testvért, feladtam minden aggodalmamat, és bizalmamat Istenbe vetettem, mert az Ő tulajdona az egész világmindenség” – mondta.

Miközben a gyülekezeti tagok és vezetők imádkoztak az ingatlanért, és folytatták a gyülekezet munkáját, Doukmetzian a Generál Konferenciával való egyetértésben és annak pénzügyi segítségével biztosította az ingatlant az egyház számára. Értesítette a regionális vezetőket a jó hírről, hogy 2018. október 9-től a Hetednapi Adventista Egyház ismét az ingatlan jogos tulajdonosa.

Doukmetzian és munkatársai tisztában vannak munkájuk jelentőségével, hogy visszanyerték a birtokot. „Isztambul városi térképén az ingatlan úgy szerepel, mint imaház” – mondta Doukmetzian. „Annak a szabadsága, hogy istentiszteleteket tarthatunk ezen a helyen nagyon fontos a gyülekezeti tagok és az evangéliumi munka számára.

McEdward kifejezte háláját sok ember felé, akik teljes szívvel dolgoztak és imádkoztak ezért az ingatlanért. „Emberek világszerte elkezdtek imádkozni, és a Generál Konferencia is támogatását és tanácsát adta jogi területen” – mondta McEdward. Lépésről-lépésre, imával, kemény munkával, emberek együttműködésével, tanácskozással, a szükséges dolgok megtételével nyilvánvalóvá vált, hogy volt megoldás jelenlétünk megalapozására az isztambuli Taksim téren.”

Kisebb felújítás után a Taksim hetednapi adventista gyülekezet februárban megünnepelte újbóli megnyitását gyülekezeti tagokkal, munkásokkal, vendégekkel és két új gyülekezeti tag is megkeresztelkedett ezen a napon.

McEdward azt mondta, hogy ez az újra megnyitott gyülekezet Isten munkájának központja lesz a város és az egész ország számára. „Ez az ingatlan egy helyet biztosít számunkra a gyülekezésre, az imára, a tagok képzésére és arra, hogy növelni tudjuk tagjaink ismeretét egész Törökországban, hogy bemutathassák Istenünk szeretetét szomszédaik és honfitársaik számára.” Isten valóban meghallgatja az imákat és válaszol azokra!


2 megjegyzés: