2018. július 9., hétfő

Heti imacélok - július 8-15. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK


Heti imacélok
(2018. július 8-15.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azokért, akik nemrégen keresztelkedtek meg a Teljes tagbevonás program keretében tartott evangélizációs sorozatokon Japánban és Zambiában! Imádkozzunk azért, hogy hűségesek maradjanak és növekedjenek az Úrban!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Teljes tagbevonás programokért, amelyek a Fülöp-szigeteken kerülnek megrendezésre ebben a hónapban!
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azért, hogy a Szentlélek betöltse Isten egész egyházát! Az ihletett író ezt mondja: „A Szentlélek kitöltését az egyházra a jövő fontos eseménynek tekintjük, pedig az egyház kiváltsága, hogy már most is elnyerheti. Keressétek, imádkozzatok érte, higgyétek! Bíznunk kell a Szentlélekben, hiszen a menny arra vár, hogy reánk árassza (Review and Herald, 1895. III. 19.)
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Szentlélek ajándékáért saját gyülekezeteitekben és saját lelkészetek számára! „Amikor a gyülekezet ráébred szent elhívatására, akkor majd sokkal több odaadó és gyümölcsöző ima száll fel a mennybe, amely azt kéri, hogy a Szentlélek mutassa meg Isten népének a lelkek megmentésére irányuló kötelességét.” (Selected Messages 1. kötet, 116. oldal).
·       Imakérés: Imádkozzunk azért is, hogy a Szentlélek naponta bennünk éljen! Az ihletett író ezt írja: „Hajlandók vagyunk imában küzdeni Istennel? Megkapjuk a Lélek keresztségét? Erre van szükségünk, és meg is kaphatjuk erre az időszakra… Ha hajlandók vagyunk alázatosan Istennel járni, akkor Isten is velünk lesz. (Review and Herald, 1909. október 21.)

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá! Imádkozzunk a Találkozás Jézussal táborért, az Ifjúsági táborért stb.
·       Hálás beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Missziókonferenciáért! Sok áldásban részesült minden jelenlevő.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Ima által meggyógyul a 16 éves rákos lány – Írta: Andrew McChesney    

Éles fájdalom járta át Marina gyomrát, amitől majdnem kétrétgörnyedt. Másnap a gyomorfájása erősödött. A 16 éves fiatal lány fájdalmában sírt otthonában a kambodzsai O Mony-ban.

Édesapja feltette Marinát a motorkerékpárra, és elvitte őt és édesanyját a battambangi kórházba. Ez a város Kambodzsa második legnagyobb városa és 7 km-re van tőlük.

Az orvos ultrahangos vizsgálatot rendelt el, hogy megtudják a fájdalom okát. Az első vizsgálat aggasztónak tűnt, ezért elrendelt egy második vizsgálatot. Ezekkel az eredményekkel a kezében gyászos arccal lépett az édesapához.

„A lányának daganata van” – mondta. „Ki kell venni.”

Az orvos kitöltött néhány formanyomtatványt, és azt mondta a szülőknek, hogy hozzák el ezeket és 300 dollárt a műtétért három napon belül.

Otthon az édesapa összegyűjtötte a családot: az édesanyát, Marinát és három tinédzser gyermeküket, hogy imádkozzanak. A család másnap is imádkozott. Harmadnap még utoljára találkoztak, mielőtt elindultak volna a kórházba.

„Mennyei Atyám! A kisebbik lányom beteg, műtétre van szüksége” – imádkozott az apa. „Tudod, hogy aggódunk, mert nem tudjuk pontosan, hogy az orvos mit fog találni. Nincs pénzünk a műtétre, ezért kölcsön kell kérnünk.”

Ahogy az apa imádkozott, az eső elkezdett kopogni a háztetőn. Marinának komoly fájdalmai voltak és sírt. Az egész család vele sírt.

„Atyánk, te Isten vagy, akinek minden a hatalmában áll” – mondta az apa. „Kérlek, gyógyítsd meg a lányomat. Tudom, hogy megvan a hatalmad hozzá, és akkor nem kell műtétre mennie. Látod, hogy az eső annyira esik, hogy nem tudunk elmenni a kórházba. Ezért újra kérünk, segíts rajtunk, hogy ne legyen szükség a műtétre.”

Húsz perc múlva az eső elállt és az ég kitisztult.

Ahogy Marina felszállt a motorkerékpárra azt érezte, hogy jobban van és azt javasolta, hogy mondják le az utat. Az édesapa kitartott amellett, hogy menjenek.

Marina nővére és fivérei megígérték, hogy otthon fognak imádkozni.

Az apa a kórházba vette észre, hogy otthon hagyta a kitöltött formanyomtatványokat. Az orvos ezek nélkül nem tudta megműteni, ezért elrendelt egy újabb ultrahangos vizsgálatot.

„Nem hiszem el” – mondta az orvos, ahogy az eredményeket ellenőrizte. „Úgy tűnik, hogy minden rendben van.” Elrendelt egy második vizsgálatot is. Az eredmény ugyanaz volt: nincs daganat. Egy harmadik vizsgálatot is elvégeztek. Végül az orvos hitetlenkedve ezt mondta: „Nem kell itt maradnia. Nincs szükség műtétre. Hazamehet!”

Marina nagyon örült. „Tudtam” – mondta. „Hittem Jézusban és hittem abban, hogy valamit tenni fog, hogy ne legyen szükség a műtétre!”

A csoda nagy változásokat idézett elő otthon, mondta Sokhom, aki a történetet elmesélte. Ő és három testvére, akik kevés érdeklődést mutattak aziránt, hogy szívüket Jézusnak adják, elkezdték tanulmányozni a Bibliát, és megkeresztelkedtek. Jelenleg mind a négy gyerek és a szülők is hűséges adventisták. 

1 megjegyzés: