2018. július 23., hétfő

Heti imacélok - július 22-29. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(2018. július 22-29.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azokért, akiket súlyos esőzések sújtottak Európa különböző részein! Imádkozzunk azokért is, akiket a közelmúltban földrengések sújtottak!
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Teljes tagbevonás programért, amely befejezéséhez közeledik a Fülöp-szigeteken! Imádkozzunk azért, hogy sokan hozzanak döntést Isten országa mellett!
·       Imakérés: A 10/40-es ablak otthona 236 olyan városnak, amelynek lakossága meghaladja az egymilliót. Kérünk, imádkozzatok odaszentelt misszionáriusokért, akik készek szolgálni e városok lakosainak, akiket még nem értünk el az evangéliummal!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Közel-Kelet Észak-Afrikai Unióért (MENAU), és azokért a városokért, amelyben nincs adventista jelenlét, hogy Isten küldjön aratókat ezekre a helyekre. Ezen a területen 48 olyan város van, amelynek lakossága meghaladja az egymilliót, és amelyek némelyikébe még adventista ember nem tette be a lábát.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Közel-Kelet Észak-Afrikai Unió (MENAU) tagságáért, hogy legyen bátorságuk, amikor egyedül és elszigetelve érzik magukat! Vallási üldözés uralkodik sok területen.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azért, hogy Isten Lelke kiáradjon az Euro-Ázsiai Divízió tagságára, miközben azon igyekeznek, hogy hitükről bizonyságot tegyenek! Mihail F. Kaminszkij, az Euro-Ázsiai Divízió elnöke arról számolt be, hogy a sok rendelkezésre álló missziós eszköz ellenére, amelyekkel megpróbálják elérni a városokat, a volt Szovjetunió területén mégis rendkívül nehéz a munka.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azért, hogy Isten már most megáldja a logisztikai tervezést a 2020-as Generál Konferenciára!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá! Imádkozzunk a most kezdődő Zenei táborért!
·       Hálás beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Találkozás Jézussal táborért! Sok áldásban részesült minden jelenlevő.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

A szél fújt, de a tűz nem terjedt tovább – Írta: Andrew McChesney  

Az ebéd elkészítése sok munkát adott Alejandro Gonzales Qquerar földművesnek, aki négy gyermek édesapja Peruban.

A folyamat a következő volt: először egy gödröt kellett ásnia a földbe, aztán fát és köveket elhelyezni a gödörben, majd meggyújtani a tüzet. Amikor a lángok vörösre izzították a köveket, majd egészen feketék lettek, néhány krumplit dobott rájuk. Aztán földdel és hideg kövekkel betakarta a krumplikat, ami kioltotta a tüzet. A krumplik megsültek a forró földben, és húsz perc múlva készen álltak az étkezésre.

Alejandro munkához látott, gödröt ásott a kis tisztáson, az árpaföldjén. A gabona száraz volt, már majdnem készen az aratásra. Alejandro elhelyezte a fát és a köveket a gödörben, és meggyújtotta a tüzet.

Ahogy a tűz egyre nagyobb lánggal égett a gödörben, a szél felkapott egy parazsat, és átfújta az árpaföldre. A száraz szalma azonnal lángra kapott, amit a szél is szított. A tűz átsüvített a gabonaföldön, és gyorsan átjutott a szomszédok árpatáblájába. Néhány másik szomszédnak is volt a közelben gabonaföldje.

Alejandro tehetetlenül nézte a borzasztó pusztítást. A nyers krumplik ott hevertek a lábánál, de ő már el is feledkezett róluk. A szél egyre erősebben fújt, és a kezét a fejére kellett tennie, hogy a kalapja nehogy elrepüljön. A tűz fékezhetetlen volt és ő semmit sem tehetett, hogy megállítsa.

Térdre borult, levette a kalapját, és így imádkozott: „Istenem! Ha minden gabona leég, nincs annyi pénzem, hogy kártalanítsam a szomszédokat. Kérlek, tegyél csodát, és oltsd el a tüzet! Ámen.”

Felállt, nézte a tüzet. Aztán egyre tágabbra nyitotta a szemét. A tűz még mindig égett, de nem terjedt tovább. A szél továbbra is erősen fújt, de a lángok egy helyben maradtak, mintha egy láthatatlan fal állta volna útjukat.

Alejandro nem hitt a szemének. „Csoda történt!” – kliáltott. „Köszönöm Istenem!”

Elrohant a szomszédokhoz, hogy értesítse őket a tűzről és segítséget kérjen. Nem akarta, hogy csak azért menjenek ki, hogy ámuldozzanak a történteken.

A szomszédok futva érkeztek és összegyűltek a gabonaföldön. Addigra a tűz már majdnem kialudt. Nem terjedt tovább Alejandro imája után. Alejandro és a szomszédok dobtak egy kis földet az utolsó lángokra és eloltották azokat.

Az egyik szomszéd dühös volt és meg akarta ütni Alejandrot, de a többiek nem engedték. „Ez csoda volt!” – mondták. A tűz átterjedhetett volna és elpusztíthatta volna az egész termést, ha nem állt volna meg itt.”

Végül Alejandro megállapította, hogy a tűz tönkretette az ő gabonáját és még három szomszédét, ami 300 kg árpát jelentett. Az aratás után Alejandro a megmaradt terméséből kártalanította a szomszédokat az őket ért veszteség miatt.

„Isten megállította a tüzet, mert hittem az Ő hatalmában” – mondta Alejandro. Imában csodát kértem, és Isten csodát tett. Isten sok csodát tett az életemben.”

A legnagyobb csoda Alejandro életében az volt, hogy Isten segítségével 800 embert vezetett Krisztushoz és a keresztséghez. Annak ellenére, hogy ő csak egy egyszerű földműves, aki tanulmányaiban sosem jutott tovább az első osztálynál, bibliaórákat ad, és hét hetednapi adventista gyülekezetet alapított szülőfaluja, Ccacaccollo környékén.

1 megjegyzés: