2018. április 2., hétfő

Heti imacélok - április 1-8. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK


Heti imacélok
(2018. április 1-8.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azért, hogy a Szentlélek kiáradjon a közelgő Ima- és böjtnapon, amelyet 2018. április 7-én rendeznek meg a világ különböző gyülekezeteiben. Ezen a napon a házasságunkért mondott imák lesznek a középpontban, de az egyedülállók is fontos szerepet kapnak. Imádkozzunk ezért, hogy ez a különleges nap egy életet megváltoztató tapasztalat legyen minden résztvevő számára! A segédanyagokat és felolvasásokat itt tudod letölteni: http://adventista.hu/esemeny/ima-es-bojt-nap-2018-2/    
·       Imakérés: Kérünk, továbbra is imádkozzatok a Teljes tagbevonás további eseményeiért, amelyek az év hátralevő részében kerülnek megrendezésre Japánban (2018. május 4-20; Zambiában 2018. június 8-23; és a Fülöp-szigeteken (2018. július 13-28).   
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok kitartóan Japánért, mivel ez egy különlegesen nehéz hely, és szükségünk van Istenre, hogy csodát tegyen, ha azt akarjuk, hogy a munka folytatódjon ebben az országban. Imádkozzunk azért, hogy Isten hatalmasan megáldja az evangélizációs előadásokat és az azokra való előkészületeket!   
·       Imakérés. Kérünk, imádkozzatok azért, hogy Isten hozzon fiatal felnőtteket az egyházba, különösen Japánban, mivel itt csupán néhány gyülekezeti tagunk van 50 év alatt. Imádkozzunk azért, hogy sok fiatal felnőtt fogadja el az igazságot és váljon az egyház aktív tagjává.       
·       Imakérés. Kérünk, imádkozzatok a japán lelkészekért, akik evangélizációs sorozatokat tartanak és hívják gyülekezeti tagjaikat, hogy teljes szívvel kapcsolódjanak bele a Jézusért végzett munkába.
·       Imakérés. Kérünk, imádkozzatok a Japánban folyó ifjúsági könyvevangélista munkáért, amelynek keretében házról-házra járnak, hogy könyveket adjanak el, és elérjék Krisztusnak az embereket. Szeretnének több Ellen White könyvet japán nyelvre fordítani, hogy tömeges mennyiségben eljuttassák az emberekhez, de ehhez több fordítóra és pénzre van szükségük. Imádkozzunk azért, hogy Isten rendelje ki hozzá a szükséges anyagiakat.

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Ki a sótartóból Missziótalálkozó következő alkalmáért! Az előkészületek már folynak. Előadóink Raafat Kamal és Simon Martin testvérek lesznek.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azért, hogy egyházunk Magyarországon az elkövetkezendő évben meglássa Isten tervét és vezetését, és mindenben hűségesen kövesse akaratát!
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Jézus lecsendesíti a vihart – írta: Andrew McChesney

Armi Arjuna Palandengnek, a 21 éves egyetemistának nehéz volt a szíve, amikor megérkezett Buru-ba Maluku szigetére, amely Indonézia harmadik legnagyobb szigete. Ő és egy misszionárius társa azért jöttek ide, hogy egy olyan faluban dolgozzanak, ahol egyetlen hetednapi adventista sem él. Azonban bizonytalan volt abban, hogyan kezdje. Egy este két falulakó meghívta őt halászni, amit készségesen elfogadott. Felnéztek az égre és azt látták, hogy jó idő lesz. Azt remélték, hogy sok halat fognak.

A három ember beszállt egy kis fából készült hajóba, és kihajóztak az óceánra. Amikor már távol voltak a parttól, az időjárás hirtelen megváltozott. Erős szél kezdett el fújni. Az eső is esni kezdett. Hatalmas hullámok csapódtak a hajónak. Armi és két barátja gyors ütemben merték ki a vizet a hajóból, és amikor ez sem segített, a halászfelszerelést bedobták az óceánba, hogy a hajó könnyebb legyen, és ne merüljön el.

Azonban semmi sem használt. Végül Armi barátai azt mondták, hogy a hajó csak egy embert bír el, ezért kettőnek be kell ugrani az óceánba.

Armi nem tudott úszni, de azt mondta: „én egy misszionárius vagyok, ezért én megyek elsőnek.”

Az egyik barát ezt mondta: „Nem! Te maradj a hajón, mert mi bűnösök vagyunk.”

A másik barát ezt mondta: „Ha te megmenekülsz, sok emberen segíthetsz.”

Armi elámult azon, hogy két barátja, akik házasok voltak és gyermekeik voltak, készek voltak meghalni azért, hogy ő életben maradjon. Az eső esett és a hullámok erősen dobálták a hajót, amikor Armi egy halk hangot hallott: „Imádkozz!” „Milyen nagyszerű ötlet!” – gondolta Armi. Az imához azonban, le akart térdelni. Megragadott egy kötelet és letérdelt a hevesen ringó hajóban. Becsukta a szemét, nagy lélegzetet vett és hangosan így kiáltott: „Uram, segíts rajtunk! Ments meg bennünket, mert tudjuk, hogy te meg tudsz menteni!”

Teljes erejéből kiáltva újra megismételte az imát: „Uram, segíts rajtunk! Ments meg bennünket, mert tudjuk, hogy te meg tudsz menteni!”

Armi három percen át ismételte újra és újra az imát. Aztán Áment mondott és kinyitotta a szemét. A vihar abban a pillanatban elült. A szél elállt és az óceán csendes lett. A sötét felhők elvonultak és fénylő csillagok tűntek fel. Armi megdöbbent és ezt kiáltotta: Uram, nagyon köszönjük!”

A két barát sírt örömében, miközben a hajót a part felé vezették. Útközben megláttak egy halászhálót, amelyet ők dobtak ki a viharban, megálltak, hogy felvegyék. A háló tömve volt hallal. Amikor a hajó kikötött, a falu lakói a partra rohantak, hogy köszöntsék a halászokat. Látták őket, amint kihajóztak, és azt gondolták, hogy a hajó elsüllyedt a viharban.

Meglepetten kérdezték, hogy mi történt, és Armi barátai lelkesen meséltek a meghallgatott imáról. A falusiak vásárolni szerettek volna a csodahalakból. Ennyi halat sosem fogtak a halászok. Ez után az este után Armihoz özönlöttek az emberek, hogy meséljen nekik a viharról. Sok kérdést tettek fel neki Jézusról. Négy ember megkeresztelkedett.

Ma, három évvel később a falunak saját adventista imaháza van és 20 ember tart istentiszteletet minden szombaton.

Armi, aki most 24 éves teológiai hallgató a Klabat-i egyetemen, amely egy adventista egyetem Indonéziában, hálát ad Istennek a misszionáriusi évért, amelyet az 1000 misszionárius mozgalom szervezésében töltött it, amely diák misszionáriusokat küld Ázsia minden részébe. „A halász- tapasztalat segített megnyerni az emberek bizalmát” – mondta. „És az én Istenbe vetett hitemet is építette. Mindig emlékezni fogok a tengeri csodára.”

1 megjegyzés: