2018. április 16., hétfő

Heti imacélok - április 15-22. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Ezen a héten Dwight Nelson testvér tapasztalatát olvashatod

Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2018. április 15–22.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok, hogy a Szentlélek töltse be Isten egész egyházát! „A Szentlélek kitöltetését az egyház jövőbeni eseményként várja, de az a kiváltságunk, hogy most megkapjuk. Törekedjünk rá, imádkozzunk érte, higgyük, hogy megkapjuk! Szükségünk van rá, és a Menny alig várja, hogy kitöltse!” (The Review and Herald, 1895. március 19.)  
·       Imakérés: Imádkozzunk, a Szentlélek ajándékáért a helyi gyülekezetünk és a lelkészünk életében! „Amikor a gyülekezet ráébred szent elhivatására, akkor majd sokkal több odaadó és gyümölcsöző ima fog felszállni a mennybe, amely azt kéri, hogy a Szentlélek mutassa meg Isten népének a lelkek megmentésére irányuló kötelességét.” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. Budapest, 1999, Advent Kiadó, 1. köt., 109. o.)
·       Imakérés: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek éljen bennünk naponta! Az ihletett írásban ezt találjuk: „Küzdünk-e Istennel imában? Megkapjuk-e a Szentlélek keresztségét? Erre van szükségünk, és mindig a miénk lehet. … Ha alázatosan járunk Istennel, Ő is velünk fog járni” (Prayer [Az imádság], 87. o.).
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Teljes tagbevonás közelgő eseményeiért Japánban (2018. május 4-20.), Zambiában (2018. június 8-23.) és a Fülöp-szigeteken (2018. július 13-28.)!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok továbbra is Japánért, mert ez nagyon nehéz terület, és Isten csodáira van szükség. Májusban 163 helyen tartanak evangelizációkat, és az előadók fele laikus testvér lesz. Kérünk, imádkozzatok a Szentlélek különleges kitöltetéséért a laikusokra és lelkészekre egyaránt, akik ennek a különleges sorozatnak a résztvevői lesznek. Imádkozzatok, hogy Isten áldja meg hatalmasan az előkészületeket és a folytatást is!


Magyar imacélok:
·       Hálás beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Ki a sótartóból Missziótalálkozóért. Hálásak vagyunk Istennek az áldásért, amit megtapasztaltunk ezen alkalmon, és köszönet mondunk annak a több mint 700 testvérnek, akik eljöttek. Imádkozzunk azért, hogy tovább tudjuk vinni azt, amit ott kaptunk és igazi áldás legyünk a környezetünknek.
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés. Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent és azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá. Imádkozzunk a Missziókonferenciáért, a Találkozás Jézussal táborért, az Ifjúsági táborért stb.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

„Hogyan változtatta meg életemet a Lépések a személyes ébredésért c. könyv?”
Dwight Nelson tapasztalata
Felirat hozzáadása

Múlt év augusztusában Brit-Kolumbiában prédikáltam egy sátoros összejövetelen. Egy fiatalember odalépett hozzám, és a kezembe nyomott egy könyvet, amit még sosem láttam, sőt, a szerzőjéről sem hallottam. A fiú azt mondta, hogy világszerte 29 nyelven terjesztik ezt a könyvet több mint 600 000 példányban. Akkor még nem is sejtettem, hogy ez a kis könyv drámai módon fogja megváltoztatni az életemet – imáimat, prédikációimat, másokhoz való viszonyomat, az egész szolgálatomat.

Sok éven át tanultam, prédikáltam és tanítottam, de közben soha senki nem mondta nekem azt, hogy a Biblia és Ellen White is tanítja azt, hogy a Szentlélek keresztségét NAPONTA kell kérnünk. Hogy is végezhettem a lelkészi és igehirdetői szolgálatot eddig úgy, hogy nem tudtam ezt a megkapó igazságot!

De pontosan ezt tanította nekem Helmut Haubeil könyve, a Lépések a személyes ébredésért. Mire a sátoros összejövetelről hazaértem, már ki is olvastam a könyvet sőt, azóta összesen négyszer tanulmányoztam át. És az életem megváltozott. Kérdezzétek meg a feleségemet, és az embereket, akiket pásztorolok!


Évekig prédikáltam a Szentlélek ajándékának elfogadásáról, több sorozatom is volt erről a létfontosságú témáról. De most felfedeztem egy módszert arra, hogyan találkozzak minden reggel Jézussal, és tegyem azt, amit Ő is tett minden reggel mennyei Atyjával: kérjem az Ő Lelkének friss keresztségét.

Alázattal teszek bizonyságot arról, hogy Isten eltávolította az akadályokat imaéletemből. Mindeddig sok időt töltöttem Isten Igéjével, de aránylag kevés időt az imával. Most a gyakorlatom megfordult: sok időt töltök a reggeli imám idején térden állva a belső szobámban, Istennel szoros közösségben, s csak utána fordulok Igéjéhez, hogy szóljon hozzám.

Prédikációimban több a szabadság és az intenzitás. A munkacsoportomban és a gyülekezetemben új, magasabb szintre került a kapcsolatom. Hirtelen megszaporodtak az egybeesések (amiket egy másik író szinkronicitásnak nevez), olyan ez, mintha valaki előre szervezné a napjaimat és éjszakáimat, a „véletlen” találkozásokat, e-maileket, beszélgetéseimet. Olyan ez, mintha a Szentlélek személyesen irányítaná az ébren töltött óráimat (sőt, azokat is, amikor alszom). Tény, hogy úgy ismertem meg Őt, mint nagyon személyes és igazán drága Barátomat.

Hogy miért mondom el ezt nektek? Nekem nem származik hasznom ebből a bizonyságtételből, de mélyen meg vagyok győződve arról, hogy nektek igen. Jézus hamar eljön. De még mindig ott van a világ, egy egész generáció, amelynek meg kell ismernie az örökkévaló evangéliumot. Egyszerűen nem tudjuk ezt a missziót magunktól elvégezni. Egyetlen reményünk az, hogy megtanuljuk, amit Jézus tudott, és azt gyakoroljuk, ahogyan Pál és az első tanítványok éltek. NAPONTA ott kell lennie a Lélek keresztségének életünkön és szolgálatunkon. És egyetlen módon érhetjük ezt el: úgy, hogy alázattal, naponta kérjük azt.

Nem tudom, hogy ki vagy te, kedves olvasóm, de imádkozom érted, amíg e sorokat írom. A megígért ajándék a tiéd és az enyém, ha kérjük. Hát nem maga Jézus ígérte nekünk a következőt? „Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad [a görögben: naponta, folyamatosan] mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle!” (Lk 11:13, ÚRK). Csatlakozzatok ti is hozzám, és kérjük együtt, naponta az ő Szentlelkét!   

A könyv innen letölthető nagyon jó minőségben:

Dwight Nelson a Pioneer Memorial Gyülekezet vezető lelkésze az Andrews Egyetemen1 megjegyzés: