2018. április 24., kedd

Heti imacélok - április 22-29. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Ezen a héten arról szól a tapasztalat, hogy Isten bezárja a madarak csőrét.

Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2018. április 22–29.)

·       Imakérés: Május már majdnem itt van. Kérünk, imádkozzatok továbbra is a japán Teljes tagbevonás programért, amely 2018. május 4-20-ig kerül megrendezésre. Imádkozzunk mind a 163 evangélizációs helyszínért és azokért a lelkészekért, gyülekezeti tagokért, akik ezeken a helyszíneken prédikálnak. Imádkozzunk azért, hogy Isten többet tegyen annál, mint amit kérni és elgondolni tudunk, hogy Japánban ezen kezdeményezések eredményeképpen sokan megismerjék Urunkat és Megváltónkat!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok továbbra is az Adventista világrádió különleges munkájáért és a „mobiltelefon-misszióért”, amely az egész afrikai kontinensen zajlik. Imádkozzunk azért, hogy megtanuljuk, hogyan érhetjük el az evangéliummal a befolyási körünkbe tartozókat mindazon eszközök segítségével, amelyeket Isten kezünkbe ad!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Hope Channel (Remény TV), a 3ABN (Három angyal TV), Better Life Network (A jobb élet hálózat) és többi sok TV és média misszióért, amelyeket az egyház működtet szerte a világon. Imádkozzunk azért, hogy Isten indítsa az embereket, hogy rákapcsolódjanak ezekre a csatornákra, ahol meghallhatják azt az üzenetet, amelyre épp szükségük van.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok az Adventista Társadalmi szolgálatok Osztályáért (Tábea), amely embereket képez és szerel fel a városi misszióra!  
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Teljes Szociális Bekapcsolódás programokért, amelyeket iskolákban és egyetemeken valósítanak meg, például az észak-kaliforniai Weimar Intézetben! Imádkozzunk azért, hogy ez a kezdeményezés elterjedjen iskoláinkban az egész világon!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a könyvevangélista hétért (április 21-27) a különböző Divíziók területén, szerte a világon! Imádkozzunk azért, hogy sokan indíttatást kapjanak arra, hogy bekapcsolódjanak a könyvevangélista munkába!

Magyar imacélok:
·       Hálás beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Ki a sótartóból Missziótalálkozóért! Hálásak vagyunk Istennek az áldásért, amit megtapasztaltunk ezen alkalmon, és köszönet mondunk annak a több mint 700 testvérnek, akik eljöttek. Imádkozzunk azért, hogy tovább tudjuk vinni azt, amit ott kaptunk és igazi áldás legyünk a környezetünk számára! A videofelvételeket az eseményről itt lehet megtekinteni: http://kiasotartobol.adventista.hu/
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés. Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá. Imádkozzunk a Missziókonferenciáért, a Találkozás Jézussal táborért, az Ifjúsági táborért stb.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Amikor Isten bezárta a madarak csőrét – írta: Cami Oetman
Filmstábunk nemrégen Afrikában járt, hogy dokumentálja azt a jelenséget, ahogy a mobiltelefon-misszió segítségével bozóttűzként terjed az evangélium.

Csodálatos dolgok történtek minden egyes napon, amikor ott voltam, attól kezdve, hogy érezhettem a Victoria vízesés permetét, hogy csak 10 méterre lehettem attól, ahol az elefántok fürödtek és hancúroztak a folyóban, ahogy lefele csordogáltunk a Zambézi folyón egy farönkből kivájt kenuban. Ezek mind bakancslistás tapasztalatok voltak számomra. De visszatekintve azt mondhatom, eltörpülnek ahhoz képest, ahogyan Isten csodát tett a szemünk láttára.

Filmstábunk Pretoriában, Dél-Afrikában volt. Azért jöttünk, hogy egy fiatalember történetét felvegyük. Elmernek csodálatos bizonyságtétele volt arról, ahogyan Jézus 15 éven keresztül próbálta őt meggyőzni, miközben ő kábítószerhasználó volt. A történetben az a csodálatos, hogy ez az ember a mobiltelefon-misszió kapcsán tért vissza Jézushoz. Ez egy hihetetlen és erőteljes bizonyságtétel, amelyről hisszük, hogy sokak életét meg fogja változtatni.

Ahogy elkezdtük filmezni ezt a csodálatos bizonyságtételt, technikai problémákat kezdtünk észlelni – nem olyan általános technikai gondokat, amire gondolnánk, hanem olyan problémákat, amelyek az épületen kívül jelentkeztek. Egy ártatlannak tűnő madárcsapat gyülekezett csendben az épület körül, amelyben a forgatás történt; ettek és a dolgukat intézték. Minden egyes alkalommal, amikor Elmer belefogott a mondandójába, ezek az ártatlannak tűnő madarak eszüket vesztve, teljes tüdőből rikoltozni kezdtek. A hang annyira éles és fülsértő volt, hogy egészen megzavart. Megálltunk a forgatással, majd újból kezdtük. Ahogy abbahagytuk a felvételt, a madarak elhallgattak, mi pedig újraindítottuk a felvételt. De abban a pillanatban, ahogy elkezdődött a felvétel, a madarak megint rikácsolni kezdtek. Ez újra és újra megismétlődött.

Nyilvánvaló, hogy a gonosz nem örült annak, hogy Elmer elmondja bizonyságtételét, és mindent megtett azért, hogy megakadályozza, hogy ez a tapasztalat eljuthasson másokhoz is. De Istennek volt egy terve, és Ő meghallgatja az imákat.

Végül, többszöri próbálkozás után, amikor a madarak a háttérben rikoltoztak, megálltunk imádkozni és igényeltük azt az ígéretet, hogy „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az Ő nevében, Ő ott van.” „Drága Urunk” – imádkoztam – ezt a felvételt azért akarjuk elkészíteni, hogy megdicsőítsünk Téged. Elmernek erőteljes bizonyságtétele van, és a mi imánk az, hogy a történet eljusson azokhoz, akik hozzá hasonló tapasztalaton mennek keresztül és hasonló az élettörténetük. Hadd merítsenek erőt és reményt Elmer tapasztalatából! Drága Urunk, kérünk, küldd el ezeket a madarakat, hogy egy csodálatos felvételünk legyen! Mindezt a Te dicsőségedre szeretnénk tenni, Jézus drága nevében. Ámen!”

Abban a pillanatban, amikor áment mondtunk, a madarak zaja abbamaradt, és mi fel tudtuk venni Elmer csodálatos bizonyságtételét minden további zavar nélkül.

Hűűű! El tudod hinni? Igen, Isten, aki bezárta az oroszlánok száját, be tudja zárni a zajos madarak csőrét is. Ezt a csodálatos tapasztalatot saját szemünkkel láttuk. Egy olyan Istent szolgálunk, aki örömét leli abban, hogy meghallgassa imáinkat.

(Ezt a videót ide kattintva megnézheted, hogy te is első kézből értesülj a csodáról.)

CameOetman az Adventista Világrádió fejlesztési igazgatója. 

1 megjegyzés: