2017. december 5., kedd

Heti imacélok - december 3-10. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(2017. december 3-10.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Fókuszban az egészség napért, amelyet 2017. december 9-re szerveztek. Imádkozzunk azért, hogy mint az egyház tagjai ne csak védelmezzük Isten egészségügyi üzenetét, hanem megtanuljuk sokkal teljesebben megélni azt.  
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok családjaink védelméért és egészségéért az ünnepi szezonban. Az immunrendszert gyengíti a hideg időjárás és a sok édesség! Imádkozzunk azért, hogy Isten vonjon egy különleges védőhálót népe köré, amint megpróbáljuk tiszteletben tartani Igéjét mértékletességi döntéseinkkel.
·       Imakérés. Kérünk, imádkozzatok az első negyedévi Ima és böjtnapért (2018. január 6.). Ennek a negyedévnek a témája: Járjunk közben családjainkért. Ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy családjainkért imádkozzunk, akiknek szükségük van arra, hogy Istenhez közeledjenek, vagy a családi kapcsolatok gyógyulása szükséges. A segédanyag letölthető lesz az http://adventista.hu/ oldalon.
·       Imakérés. Kérünk, imádkozzatok a közelgő Tíznapos imaközösségért (2018. január 10-20). Ezen különleges kezdeményezésnek köszönhetően sok élet megváltozott. Imádkozzunk buzgóan azért, hogy világszerte több gyülekezet csatlakozzon ehhez az erőteljes programhoz, amely a mennyei Főpapot helyezi a figyelem középpontjába. A segédanyag letölthető lesz az http://adventista.hu/ oldalon.  
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a helyi gyülekezetetek lelkészéért és családjáért, hogy Isten erősítse meg és kösse össze őket. Imádkozzatok azért, hogy lelki áldást és megújulást tapasztaljanak meg életükben, ahogy az év vége felé közeledünk.

·       Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Ki a sótartóból Missziótalálkozó következő alkalmáért! Az előkészületek már folynak. Előadónk Raafat Kamal testvér lesz.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a magyar egyház uniójának és egyházterületeinek vezetőségéért és bizottsági tagjaikért, akik a következő év terveit fektetik le! Imádkozzunk azért, hogy olyan tervek szülessenek, amelyek Istent megdicsőítik és az egyház küldetését hatékonyan előmozdítják!   
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Szabadon az Ige hatalma által
- írta: Seth T. Hill
Utolsó éves gimnazista voltam. Apám nemrégek követett el öngyilkosságot, én meg mohón fogyasztottam az erőszakos videójátékokat, a pornót, és teljesen belemerültem a kábítószerezésbe és a boszorkányságba. A múltamból származó erőszak terhét folyamatosan viseltem.

Az életem ösvénye nagyon szeszélyesen kanyargott, hiszen folyton mentális problémákkal küszködtem. Gyakorló keresztény otthonban nőttem fel és tudtam, hogy Isten létezik és hatalmas. Miért nem éreztem az Ő hatalmát ezekben a sötét időkben? Mivel szükségem volt valamire, ami lecsendesíti az elmémet, megragadtam a Bibliámat, és elindultam kifelé a sűrűből.

Egy pusztító vihar vonult végig nemrégen a környéken, amely hatalmas fákat döntött ki. Átugrottam a kerítést és elindultam egy hatalmas tölgyfa irányába, amely rádőlt a többi fára. Oda-vissza sétáltam a kidőlt tölgyfán, mintha egy hatalmas gerenda lett volt, miközben a Bibliámat lapozgattam. Megállapodtam a Jób könyvénél, mert valahogy rá tudtam hangolódni erre a fickóra.

Egy rövid ima után, elkezdtem olvasni. A 21. vershez értem: „Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve!” Ahogy megálltam egy fekete kígyóra lettem figyelmes, amely az alól a fa alól dugta ki a fejét, amelyen álltam. Tétován meredtem magam elé. Vajon Sátán kétségbe akarja vonni ezeket a szavakat? Újra elolvastam a szakaszt. Ahogy az Úr nevét suttogtam, a kígyó közelebb jött, alig egy méterre állt meg a lábamtól és úgy tűnt, figyel engem.

Tudatában voltam annak, hogy lelki harc közepette vagyok. Éreztem a feszültséget a szívemben. „Tényleg elhiszem ezeket a szavakat, amelyeket kiejtettem? Az Úr vette el az életemet, az örömömet és az apámat? Dicsőítsem ezért az Ő bölcsességét?” Kényszerítettem magam, hogy újra szemügyre vegyem a bibliaszöveget. Figyelmen kívül hagyva a kígyót újra elolvastam ezeket a szavakat.

Ahogy elkezdtem hinni azt, amit olvasok, éreztem az erejét. A Bibliámat az oldalamhoz fogtam és lenéztem a kígyóra. Elolvastam még egyszer a szavakat nagy bizonyossággal, és a kígyó sziszegve vonult rejtekébe a farönk alá. Talán furcsán hangzik, de ez a tapasztalat kezdte el rányitni a szemem arra az erőre, amely Isten Igéjében van.

Két évvel később diákmisszionáriusként kezdtem el dolgozni a Fülöp-szigeteken. Azzal a gondolattal távoztam külföldre, hogy egy új életet kezdek: nincs több kísértés és rossz szokás. De a bűn és a függőség előtt nincsenek országhatárok. Néhány hónap után ugyanott találtam magam, ahol évekkel korábban voltam. Szexuális bűnökbe keveredtem és tudtam, hogy komoly segítségre van szükségem. Így imádkoztam: „Istenem, megtörted a szívemet azzal, ami megtöri a tiedet. Kérlek, szabadíts meg ezektől a függőségektől!”

Isten kegyelmének köszönhetően attól az időtől kezdve szabad vagyok a pornográfiától. A testem még mindig harcol ellenem, de Megváltónknak köszönhetően az ő Lelke napról-napra egyre erőteljesebben dolgozik bennem.


Neked is küzdelmeid vannak a bűnnel? Ha Jézushoz fordulsz, meghallgat, és megszabadít téged. Engem megtanított arra, hogy ugyanaz a szó, amely létrehozta a világot, megtalálható a Biblia lapjain. Olvasd, hidd és igényeld az Ő ígéreteit, mert ezek az erő és a felszabadító szeretet valóságát tartalmazzák! 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése