2017. december 12., kedd

Heti imacélok - december 10-17. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(2017. december 10-17.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok továbbra is azért, hogy a Szentlélek erőteljesen megnyilvánuljon a következő év első negyedévének Ima- és böjtnapján, 2018. január 6-án. Témája: „Járjunk közben családjainkért.” Ez egy nagyon jó alkalom, amikor azon családtagjainkért imádkozhatunk, akiknek szükségük van az Istenhez való közeledésre. A segédanyag letölthető lesz az http://adventista.hu/ oldalon  
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Generál Konferencia stábjáért és különösképpen családjaikért. Ezek a családtagok sok áldozatot hoznak azért, hogy támogassák testvéreink szolgálatát az egyházban, aminek ára van. Sokan a Generál Konferencia stábjából ebben az időszakban utaznak, hogy az ünnepeken együtt legyenek családjukkal. Imádkozzatok azért, hogy Isten ajándékozza meg őket minőségi időtöltéssel családtagjaikkal, és hogy a családi kötelékek még jobban megerősödjenek.
·       Imakérés. Kérünk, imádkozzatok azért, hogy a Szentlélek erőteljesen munkálkodjon az Euro-Ázsiai Divízió minden tagjának szívében, miközben igyekeznek hitüket másokkal megosztani. Mihail Kaminszkij, az Euro-Ázsiai Divízió elnöke elmondta, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok eszközzel rendelkeznek a nagyvárosok elérésére, a munka különlegesen nehéz a volt Szovjetunió területén. A Szentlélek erejére van szükség, hogy csodát tegyen.  
·       Imakérés. Kérünk, imádkozzatok az Út az egészséghez és a Fiatalok Gererációja Krisztusért (Generation of Youth for Christ) összejövetelért, amely Phoenixben kerül megrendezésre december utolsó hetében. Imádkozzatok azokért, akik az ingyenes egészségügyi szolgáltatások igénybevételére érkeznek, hogy meglássák Jézust a fiatalokban és az egészségügyi személyzetben, akik kiszolgálják őket. A Fiatalok Gererációja Krisztusért szervezet jelenleg 40 napos imaközösséget tart az esemény kezdetéig. Imádkozzatok azért, hogy a Szentlélek hatalmas erővel kiáradjon az összejöveteleken, ahol ezrek lesznek jelen a világ különböző részeiből.   

·       Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Ki a sótartóból Missziótalálkozó következő alkalmáért! Az előkészületek már folynak. Előadónk Raafat Kamal testvér lesz.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a magyar egyház uniójának és egyházterületeinek vezetőségéért és bizottsági tagjaikért, akik a következő év terveit fektetik le! Imádkozzunk azért, hogy olyan tervek szülessenek, amelyek Istent megdicsőítik és az egyház küldetését hatékonyan előmozdítják!   
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

A szolga imája
- írta: Pavel Goia

Egy napon egy bukaresti főiskolán a nevelőtanár odalépett hozzám és ezt mondta: „Minden szombaton hiányzol az iskolából. Tudjuk, hogy hetednapi adventista vagy, de ebben az országban nincs Isten. Ha még egy szombaton hiányzol, ki leszel rúgva a főiskoláról.” Két nap és két éjszaka imádkoztam, hogy Isten védje meg a tanulásomat – de nem kaptam választ. Aztán tanácsot kértem az édesapámtól, és ő ezt válaszolta: „Azt mondtad, hogy Istent szolgálod, ugye? Ha ez még mindig igaz, akkor változtatnod kell az imádon. Sok dolog van, amit Isten szolgájaként meg kell tenni, de én azt javaslom, hogy kezdjük három lényeges ponttal:
1.    Ajánld fel akaratodat Istennek. Imád tükrözze Jézus imáját: „Atyám, ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg” (Lk 22:42). Ne csak megszokott és sürgősségi imákat mondj; legyen az ima az életviteled. Legyen a lelked lélegzetvétele. Ha Istent mindennél jobban szereteted, akkor Ő elébe kerül minden munkának, háznak, tanulásnak – még a családnak is. „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom” (Lk 14:26).
2.    Elsőnek keresd az Ő tiszteletét és terveit. Mielőtt Isten segítségét kérnéd, keresd azokat a dolgokat, amelyek az Ő országa és tervei szempontjából hasznosak. Törődj az Ő munkájával és Ő törődni fog a tieddel. „keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek” (Mt 6:33). Bizonyosodj meg, hogy minden imádban tedd Istent, az Ő országát és terveit a tied elé, és aztán tanuld meg rábízni minden szükségletedet. Kérd Istent, hogy tegye meg mindazt, ami számára a legjobb és ami Őt megdicsőíti.
3.    Szolgáld a körülötted élő embereket! Szeresd az iskolatársaidat jobban a tanulmányaidnál. Annyira kell szeretned őket, mint önmagadat, ezért annyit kell imádkoznod értük, mint amennyit önmagadért imádkozol. Ők nem ismerik Istent. Ők kommunisták. És te nem véletlenül vagy ott. Isten erre az időre helyezett téged oda. Azért vagy ott, hogy általad megismerjék Istent. Ne tüntesd fel rossz színben Istent azzal, hogy énközpontú életet élsz. Azért imádkozz, hogy Isten tegyen veled bármit, ami ezeket az embereket segíti abban, hogy megismerjék Őt.

Ez kemény tanács volt, de azon az estén imádkoztam és elmondtam Istennek, hogy készen állok arra, hogy kövessem azokat a tanácsolat, amelyeket az édesapámtól kaptam. Azonnal békességem lett. Nem tudtam hogyan fog válaszolni Isten, vagy esetleg kirúgnak az iskolából, de abban biztos voltam, hogy Isten meghallgatott. A következő nap péntek volt, ami az utolsó iskolai napom is lehetett volna. Ahogy az iskolához közeledtem, az iskola titkára megkérdezte, hogy barátom-e az ország elnöke, Nicolae Ceausescu. Azt hittem, viccel. Megkérdezte, hogy vannak-e barátaim, rokonaim, vagy kapcsolataim a parlamentben. A válaszom egyszerűen az volt, hogy „nincsenek”. Ő elmondta nekem, hogy az elnök aznap reggel egy rendeletet adott ki, hogy energiatakarékkoság miatt attól a naptól kezdve minden iskola zárva tart szombatonként.

Felhívtam édesapámat és elmondtam neki a nagy újságot. Ő ezt mondta: „Ha szolgálni akarod Istent, eszed ágába se jusson az, hogy Ő szolgáljon neked. Jézus azért jött, hogy szolgáljon, tedd ezt te is! Tiszteld Őt és Ő is tisztességet fog szerezni neked.” Azon a napon megértettem, hogy a vezetők áldozatos szolgálatra hívattak el.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése