2017. október 31., kedd

Heti imacélok - október 29-november 5. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(2017. október 29-november 5.)

·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a „Reformációs szemináriumokért”, amelyeket az Egyesült Államok különböző településein tartanak, a Protestáns Reformáció 500. évfordulója alkalmából. Imádkozzunk azért, hogy sokan világosan megértsék a Biblia igazságát, és felismerjék a folyamatban levő események fontosságát.  
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok Isten népéért, hogy ne legyen rá hatással a modern kultúra nyomása, és ne sodorja el a világ lelkülete! Imádkozzunk azért, hogy szilárdan megálljunk az igazságban, ahogyan Luther Márton is tette az ő idejében. Imádkozzunk azért, hogy legyen bátorságunk merész imákat mondani az evangélium ügyének előmozdításáért.  
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok Japánért és a Teljes tagbevonás eseményeiért, amelyeket 2018-ra terveztek! Imádkozzunk azért, hogy Isten vonzzon fiatal felnőtteket az egyházba, mivel nagyon kevesen vannak 50 év alattiak. Imádkozzunk azért, hogy fiatal felnőttek elfogadják az igazságot és aktív gyülekezeti tagokká váljanak!
·      Imakérés: A Kelet-Japán Egyházterület elnöke, Nozoma Obara kéri az imáitokat, főleg Akita városáért (itt van a legmagasabb öngyilkossági ráta). Obara bátran és hittel indul el, kérve a gyülekezetei tagjait, hogy csatlakozzanak hozzá az Imaséta programba a Kelet-Japán Egyházterületen át. Csatlakozzunk hozzájuk mi is imában! Isten csodákat tud tenni.
·      Imakérés: Imádkozzunk a Közel-Kelet Észak-Afrikai Unióért (MENA) és az ottani nehéz munkáért! Imádkozzunk a nyelvi nehézségek megoldásáért. Ez nagy kihívás az Unió utazó stábjának és vezetőinek, akik 20 különböző országot látogatnak meg. Imádkozzunk a nyelvek ajándékáért, ami megkönnyíti személyes munkájukat!
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azokért, akik a 2020-as Indianapolis-i Generál Konferencia részleteit és logisztikáját kidolgozzák. Imádkozzunk azért, hogy Isten akaratát keressék mindenben, amit tesznek, és hogy Isten megdicsőüljön abban, ahogy a stábbal és a világi szakemberekkel együtt munkálkodnak. 

Magyar imacélok:
·       Hálás beszámoló: Köszönjük imáitokat és részvételeteket a Ki a sótartóból Missziótalálkozón. A Jó Isten megsegített és megtapasztaltuk bőséges áldásait. Imádkozzunk azért, hogy ennek pozitív hatása érezhető legyen gyülekezeteink ébredésében és Isten művébe való bekapcsolódásban! 
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Luther tanításai az imáról
- írta: Melody Mason
Valószínű, hogy Luther Márton az elmúlt 500 év legismertebb keresztény reformátora. Az 1500-as évek Protestáns Reformációjának vezető személyiségeként tartják számon.  Isten Igéjének tanulmányozása és a napi több órás ima által megerősödve, szembe tudott szállni a pápai Róma tévedéseivel és hamis tanaival, amelyek sötétségben tartották a hívők sokaságát évszázadokon át. Egyedül Isten Igéjének tiszta igazságára alapozva és a Szentlélek áldása által felhatalmazva olyan hatást gyakorolt, amely az egész keresztény világot megmozgatta. Hatását máig érezzük. Úgy döntött, hogy vállalja a látszólag lehetetlent, a pápai vezetők pedig máglyára akarták küldeni őt (éppúgy, mint a többieket előtte). Megingathatatlan maradt, annak ellenére, hogy a sötétség erői életére törtek.

Akik látták töretlen bátorságát, és akiket meggyőzött az általa tanított bibliai igazság, társultak hozzá. Mi volt a titka? Hogyan tudott olyan bátran szembeszállni az akkori világ legbefolyásosabb vallási vezetőivel, úgy, hogy ne ingassák meg? A válasz: az ima. Ereje a titkos imahelyről származott.  

Fontoljuk meg Luther Márton következő bizonyságtételét és szilárd hitét az ima erejében – nem a kényszer erejében – a győzelem eléréséért!

„Amikor hatalmas ellenség fogott össze, hogy a reformált hitet megdöntse, és úgy tűnt, hogy ezrek fognak kardot rántani ellene, Luther ezt írta: »Sátán kimutatja dühét. Istentelen főpapok ármánykodnak, és háború fenyeget bennünket. Buzdítsátok a népet, hogy küzdjön vitézül Isten trónja előtt imában és hitben, hogy ellenségeink Isten Lelke által legyőzve nyugodni kényszerüljenek! Legfőbb szükségletünk és legfőbb dolgunk az imádkozás! Tudja meg a nép, hogy ki van téve a kard élének és Sátán haragjának! Ezért imádkozzon!... imáinkkal többet teszünk, mint összes ellenségünk a kérkedésével.«” (A nagy küzdelem 191. oldal)

Annak ellenére, hogy a helyzet kilátástalannak és reménytelennek tűnt, Luther Márton tudta, hogy egy olyan Istent szolgál, akit nem korlátoznak és nem irányítanak gonosz emberek, és Isten megjutalmazta az ő hitét. Az ima titkos helyéről olyan erő jött, amely szó szerint megrázta az egész földet a Nagy Reformáció által.

Luther Mártonról feljegyzik, hogy a legnagyobb megpróbáltatások idején „nem múlt el egy nap sem anélkül, hogy Luther ne szentelt volna legalább három órát imára. Mégpedig az elmélyülésre legalkalmasabb órákat választotta ki." Hallani lehetett, hogy cellájának magányában kiönti lelkét Isten előtt, „mint amikor az ember a barátjával beszél. Szavai tele voltak hálaadással, aggódással és reménységgel." „Tudom, hogy Atyánk és Istenünk vagy - mondta -, és hogy szétszórod gyermekeid üldözőit, hiszen Te is veszélyben vagy velünk. Ez a Te ügyed, és csak a Te késztetésedre vettük mi is a kezünkbe. Védj meg hát bennünket, ó Atyánk!"  (A nagy küzdelem 191. oldal)  

Én mi volt Isten válasza az 1500-as évek nagy válságára? Az ihletett írás elmondja: „Isten hallotta szolgái kiáltását. Fejedelmeknek és lelkészeknek erőt és bátorságot adott, hogy őrizzék az igazságot az élet sötétségének világbírói ellen… A protestáns reformátorok Krisztusra építettek, és a pokol kapui sem tudtak diadalt aratni rajtuk.” (A nagy küzdelem 191. oldal)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése