2017. november 5., vasárnap

Heti imacélok - november 5-12. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(2017. november 5-12.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Dél-Ázsia-Csendes-Óceáni Divízióért, mert az ott szolgáló vezetők jövő héten tartják az év végi üléseiket. Imádkozzunk, hogy legyen bölcsességük és a Szentlélek áldása kísérje minden megbeszélésüket és döntésüket, amit meghoznak! 
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok mind a 13 divízióért és a MENÁ-ért, hiszen az év végi ülések mindegyik területen az elkövetkező néhány héten fognak zajlani.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok Istenhez, hogy adjon bölcsességet arra nézve, milyen módon haladhatna jobban előre az egyház missziója és Máté 28 misszióparancsának teljesítése, hogy elérjük a világot Krisztus számára, amíg időnk van.
·      Imakérés: Imádkozzatok a vezetésben szolgálók mindegyikének házasságáért, személyes kapcsolataiért! Imádkozzatok, hogy Isten óvja az otthonaikat, így azok - Ellen White szavaival élve - a menny előízét jelentsék mindenki számára. Imádkozzunk azért, hogy az egyház vezetői szem előtt tartsák azt, hogy családjuk a legfontosabb szolgálati területük, mert sátán tudja, hogy ha a család veszélybe kerül, vagy rossz hírbe keveredik, sokkal nehezebb lesz szolgálni másoknak.
·       Imakérés: Imádkozzunk az egyház vezetőinek gyermekeiért, legyenek azok a helyi lelkészek gyermekei, vagy a világszéles egyház vezetésében szolgálók gyermekei! Imádkozzunk azért, hogy ők (legyenek bármilyen korúak) mély és szoros kapcsolatot ápoljanak Jézussal!  
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok, hogy Isten segítsen időt találni arra, hogy Jézussal való, személyes kapcsolatunkat kitartóan ápoljuk, és ne siessük el a naponkénti áhítatainkat! Sátánnak ezernyi módszere van ara, hogy elvonjon ettől, és a harc csak még ádázabb lesz. Mély és élő lelki tapasztalatra van szükségünk, hogy legyen tapasztalatunk, amit megoszthatunk másokkal.  

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, a Reformáció 500. évfordulója kapcsán tervezett missziós programok, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Szabadulás az aranybányából
- írta: Julia O'Carey

A zárt ország egyik házi gyülekezete régóta nem tapasztalt növekedést, ezért a körzetvezető meglátogatta a tagokat, és bátorította őket arra, hogy böjtöljenek és imádkozzanak megmentendő lelkekért. Ebben a kommunista országban a gyülekezeti tagok kihallgatásokra, pénzbüntetésre, rendőri zaklatásra számíthatnak, ha bizonyságtevésen kapják őket, ezért óvatosan kell végezniük a nyilvános evangelizálást. Ám ennek a csoportnak a tagjai összegyűltek, és imádkoztak azért, hogy a Szentlélek adjon szívükbe szeretetet az emberek iránt, valamint bátorságot, hogy elmenjenek és bizonyságot tegyenek a hitükről.

Következő szombaton beterítették a környéket prédikációt tartalmazó DVD lemezekkel. Diu* megállt egy asszony előtt, aki húst árult az út szélén. A hölgy megkérdezte tőle: „Férjnél vagy?”  „Nem, még nem” – válaszolta Diu mosolyogva. „De nem érzem magam egyedül. Annyira szeretem Jézust, hogy ez kicsit olyan, mintha Ő lenne a férjem” – fűzte tovább szavait. Az asszony nagyon meglepődött! Soha senki nem beszélt még neki Jézusról! Hirtelen könnyekben tört ki. Most Diun volt a sor, hogy meglepődjön. „Mi a baj?” – kérdezte szelíden az asszonytól, miközben közelebb hajolt hozzá.

„Eszembe jutott a fiam, Tuan*” – rebegte elcsukló hangon. „Két évvel ezelőtt eltűnt, és fogalmam sincs, hogy hol lehet, és mi történt vele. A hadseregben szolgált. Kérdeztem az őrmesterét, hallgat. Elmentem egészen a főparancsnokig, de senki nem válaszol nekem.” Diu érezte, hogy ennek a reményvesztett, összetört szívű anyának csodára van szüksége. Vigasztalni kezdte, és megígérte neki, hogy ő és a gyülekezeti tagok imádkozni fognak a fiáért.

Így is tettek: összegyűltek, böjtöltek és együtt imádkoztak. Isten meghallgatta imáikat és választ is küldött őszinte könyörgésükre, mert Ő szereti a MENTŐAKCIÓKAT! Ez a művelet pedig nem volt túl nehéz a Mindenható számára, aki egykor saját fiát küldte el a történelem legnagyobb mentőakciójára!

Amikor hetedik napja imádkoztak, Isten egy angyalt küldött abba a sötét bunkerbe, ami egy aranybánya kellős közepén volt, az országhatár mentén. Egy maffiabanda itt tartotta fogva ugyanis Tuant. Különös, természetfeletti álom kerítette hatalmába az összes, éppen ügyeletben lévő őrt. Az angyal megragadta Tuan karját, és kivezette őt a szabadba. Bár Tuan többször kísérelt már meg szökést, amiért mindig szörnyű kínzást kapott, ez alkalommal egyáltalán nem tapasztalt félelmet.

Az angyal megmutatta Tuannak az utat, és azt parancsolta neki, hogy fusson. Tuan azon a holdfényes éjszakán futott, futott, át az erdőn, hogy mentse az életét. Amikor a nap megjelent a horizonton, leintett egy autóbuszt. „Nincs nálam pénz, de elvinne egy darabon?” – kérdezte kétségbeesetten a sofőrt. „Igen, persze, szálljon fel!” – válaszolta a sofőr. Elvitte Tuant egészen a szülővárosáig, ahol egy jószívű idegen megengedte, hogy egyetlen fontos hívást elintézzen: értesítse az édesanyját.

El tudom képzelni, micsoda örömöt érzett Tuan anyja, amikor meghallotta fia hangját a telefonban! Milyen boldog volt a találkozásuk! Tuan egy hónapig maradt benn a házban, mert félt kimenni az utcára. Azzal töltötte az idejét, hogy megismerte Szabadítóját, Jézust, akit Diu mutatott be a bibliatanulmányokon keresztül neki és édesanyjának. Ma már mindketten Jézus hűséges követői. Három szomszédjuk, aki tanúja volt a leírhatatlan csodának, szintén minden szombaton átmegy hozzájuk istentiszteletre, és tanulnak a keresztségre is.

Ez a történet arra a gondolatra vezetett engem, hogy – képletesen szólva – milyen sokan rekedtek manapság aranybányában! Rabságban tartja őket házassági problémájuk, kétségbeesésük, betegségük, vagy akár a gazdagság és a siker. Sokan nem látnak kiutat jelenlegi helyzetükből. Istennek azonban van egy különleges terve mindnyájunk szabadítására. Az első lépés mindig az, hogy kiáltunk hozzá, hiszen Ő mindig szívesen válaszol a csüggedt szívből jövő, őszinte imádságra.

Julia O. Carey az A.S.A.P. Szolgálat vezetője. A mozaikszó a Délkelet-Ázsiában bajba jutottakért dolgozó ügyvédek szervezetét jelenti. A szervezetről többet megtudhatsz az asapministries.org weboldalon.


* A neveket a történet szereplőinek biztonsága érdekében megváltoztattuk.

1 megjegyzés:


  1. Szüksége van projekt, befektetési, személyi kölcsönökre, lakáshitelekre, diákhitelekre, konszolidációs kölcsönökre és különböző projektekhez nyújtott hitelekre? Szüksége van hitelre egy kis, közepes vagy nagy méretű vállalkozás elindításához? Szüksége van kölcsönre ház vagy autó hitel megépítésére? Szüksége van a kölcsönzésre, hogy gépi berendezéseket vásároljon? George Anderson Hitelszolgáltató az összes problémádra adott válasz, 2% kamatozású hiteleket adunk ki, tranzakcióink gyorsak, biztonságosak és kényelmesek. akik szeretnének hitelt kapni tőlünk, kérjük lépjen velünk kapcsolatba (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

    Hitel ajánlat.

    VálaszTörlés