2017. május 3., szerda

Heti imacélok - április 30-május 7. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(április 30-május 7.)

·       Imakérés: A tavaszi ülésszakon Marylandben a résztvevők megszavazták  azt, hogy ima és megújulás koordinátorokat választanak a világ minden divíziójában. Kérünk, imádkozzatok, hogy Isten vezessen megfelelő embereket ezekbe a tisztségekbe, így állhatatosabban haladhassunk majd abba az irányba, hogy olyan egyház legyünk, amely a térdein harcol!
·       Imakérés: Imádkozzunk azokért az emberekért, akik a tavaszi evangelizációs sorozatokon döntöttek a szövetségkötés mellett Európában! Könyörögjünk azért, hogy erősen megalapozódjanak és meggyökerezzenek Isten Igéjének igazságában!
·       Imakérés:  Imádkozzunk Ruandáért, ahol ebben az évben még több evangelizációt tartanak, mint az elmúlt évben. Imádkozzunk a Japánban, Zambiában és a Fülöp-szigeteken élő testvéreinkért, miközben készülnek a Teljes tagbevonás eseményeire 2018-ban! Könyörögjünk, hogy Isten győzze meg gyermekeit, hogy minél többen vállalják az evangélium hirdetését, és mindenki részt vegyen a szolgálatban valamilyen módon!
·       Imakérés:  Ebben a hónapban egy új gyülekezetet nyitottunk meg egy többmilliós nagyvárosban, ahol három évvel ezelőtt még egy hetednapi adventista sem volt. Körülbelül ötvenen vannak ebben az alakuló, élő, szeretetteljes csoportban! Imádkozzunk az ő munkájukért, és közösségük növekedéséért a világnak abban a nagyon nehéz régiójában!  

·       Magyar imacélok:
·       Hálaadás: Hálásak vagyunk Istennek az ATUNA (Adventista Egészségtudományi Napok) rendezvényen megtapasztalt áldásoknak.
·       Imakérés: Imádkozzunk gyülekezeteinkért, hogy meglássák Isten vezetését és megtapasztalják a Szentlélek átalakító és szolgáló hatalmát

Amikor egy muzulmán helyezte át egy adventista szombati vizsgáját másik napra – írta: Melanie Wixwat
Camilla arról álmodott, hogy misszionárius orvos lesz. Hét évig tanult az egyetemen, majd miután megkapta a diplomáját, férjével, Mateóval a Közel-Keletre költözött. Nagyon nehezen talált azonban munkát. Állandóan akadályokba ütközött, egyszerűen nem vették fel egyetlen kórházba sem. A helyzet szinte lehetetlennek tűnt.

Camillának volt egy másik terve is: beiratkozik egy szakosító továbbképzésre. Előtte azonban egy állami vizsgát kell letennie, ami csak szombati napokon szerepelt a vizsgarendben. Camilla úgy döntött, a hatóságok elé terjeszti kérését, és e-mailben magyarázta el, hogy ő a hetedik napi szombatot ünnepli. A válaszlevélben kereken megtagadták a kérését.

A házaspár nagyon elkeseredett. Két éve hiába próbálnak munkát találni. Feltették a kérdést, vajon miért kellett hát Camillának orvostudományt tanulnia, és miért utaztak el egy olyan országba, aminek ennyire átláthatatlan egészségügyi ellátó rendszere van.

2017 elején Camilla és Mateo eldöntötték, hogy egy hónapra felfüggesztik az álláskeresést, és rászánják az időt Jézus élete utolsó eseményeinek tanulmányozására. Miközben szemlélték Jézust utolsó napjaiban, szívük változni kezdett. Lassanként letették Jézus lábaihoz álmaikat, félelmeiket és bűneiket. Életet megváltoztató tapasztalat volt ez.

Kicsivel később Mateo és Camilla Lázár haláláról és feltámadásáról olvastak. Amikor Márta kifejezte kételkedését, hogy bátyja feltámadhat-e, Jézus olyasmit mondott, ami mélyen érintette az olvasók szívét. „Nemde megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét?” (Jn 11:40).

A csoda akkor történt meg, amikor az emberek elgördítették a hitetlenség kövét a sír elől - mondta magában Camilla.
Abban a pillanatban Camilla és Mateo rájöttek, mennyire hiányzik belőlük a hit, és kérték Isten bocsánatát. Amikor felálltak a térdeikről, Camilla írt a vizsgabiztosnak, és kérelmezte, hogy a vizsga utolsó napjának estéjére, naplemente utáni időpontra tegyék az ő vizsgáját. Elmagyarázta, hogy ő a Tóra és az Injeel [ez utóbbi szó arra utal, ahogyan az arabok ismerik Jézus tanítását - a ford.] tanításait követi, és hiszi, hogy a szombat az egyetlen nap, amikor imádni kell Istent.
Miután elküldte ezt az e-mailt, Camilla még egy hitbeli lépést tett: feliratkozott vizsgázni. Aztán megkérte a barátait és a Közel-keleti és Észak-afrikai Unió bejrúti (Libanon) központjában dolgozó tisztviselőket , hogy imádkozzanak érte.

Camilla nemsokára választ kapott. A levélben ez állt: „Kedves Dr. Camilla! Nagyon is jól értjük az ön helyzetét, és mi, mint muzulmánok, toleráljuk és tiszteljük mindenkinek a hitét. Utasítást adtam a vizsgaszervezőknek, hogy az ön vizsgáját szombaton közvetlenül naplemente utánra ütemezzék be.” Mivel muzulmán országról van szó, ez egy hihetetlen csoda volt!

„Örömünkben sírni kezdtünk, és hangosan dicsőítettük mindenható Istenünket ” - mesélte Camilla.  „Ő kész volt véghezvinni a csodát, ha mi készek voltunk elhengeríteni a kételkedés kövét. Isten egy óra alatt megoldott egy olyan problémát, amivel mi két éven át próbálkoztunk. ”
Camilla egy héttel később a vizsgaterembe lépett. Három óra alatt kellett válaszolnia 120 kérdésre a tantárgyakból, amelyeket a hét éves orvosképzés során tanult. Négy nappal később megkapta az eredményeket. Átment a vizsgán! Ez egy másik csoda volt Istentől!
Camilla még mindig nem tudja pontosan, mik az Úr tervei, de határozottan kijelenti: „Hogyan is felejthetnénk el, amit Jézus eddig tett értünk? ” »Nemde megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét?«”


Melanie Wixwat a Közel-keleti-Észak-afrikai Unió hírszerkesztője. Megjegyzés: a Camilla és Mateo nevek álnevek. Nem foglalhatjuk bele a cikkbe valódi nevüket és pontos hollétüket, hiszen a világ egyik nagy kihívást jelentő területén élnek. Ez a bizonyságtétel eredetileg az Adventist Mission c. lapban jelent meg, és itt a lap szerkesztőinek engedélyével közöljük.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése