2017. május 23., kedd

Heti imacélok - május 21-28. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(május 21-28)

·       Istent dicsőítő beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Világmissziós Intézmény üléseiért, melyeket nemrégiben tartottak Törökországban. Isten megáldotta ezeket az üléseket. Jó élmény volt mindazoknak, akik részt vettek az eseményen, még a gyerekek is jól érezték magukat.
·       Istent dicsőítő beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok az „Érd el a világot: kérdések, melyek a gyermekek, nők és családok életét érintik” vezetői konferenciáért, mely Budapesten került megrendezésre. Minden kontinensről érkeztek résztvevők, kivéve Antarktiszról. A jelenlévők kifejezték örömüket és hálájukat, hogy ilyen inspiráló és lélekemelő szemináriumokon vehettek részt. Sokan kifejezték megújult elköteleződésüket, hogy engedik Istennek, hogy eszközként használja őket „Elérni a világot”. Köszönjünk annak a számtalan gyülekezeti tagnak világszerte, akik imádkoztak! Az Úr fantasztikus módon árasztotta ki áldását, túl legvadabb képzeletünkön is.
·       Imakérés: Kérlek, imádkozzatok egyházunk vezetőiért világszerte, miközben utaznak, tanítanak, tanácsot adnak, prédikálnak, és rendkívül sűrű beosztás alapján dolgoznak. Imádkozzunk, hogy ne felejtsenek el minden nap időt tölteni Istennel, és a Szentlélek továbbra is kiáradjon mindenre, amit tesznek.
·       Imakérés: Imádkozzunk a Tíznapos Imaközösség anyagának fordításáért, hogy Isten áldása áradjon az emberekre, miközben különböző nyelveken olvassák az üzenetet.
·       Imakérés: Imádkozzunk azokért a fiatalokért, akik ebben a hónapban végzik el a középiskolákat, főiskolákat és egyetemeket. Imádkozzunk, hogy Istentől kapjanak pontos útmutatást az előttük álló útra, és akármit tesznek, Istent keressék először.
·       Imakérés: Kérlek, imádkozzatok azokért a divíziós, uniós és területi vezetőkért, akik a világ veszélyesebb területein dolgoznak (mint például a Közel-Kelet, Észak- és Dél-Ázsia, stb.), ahol az evangélium terjedését a politika meggátolja. Imádkozzunk, hogy Isten adjon bátorságot és bölcsességet  ezeknek a vezetőknek!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a nyári táborok, a Missziókonferencia, és a Találkozás Jézussal tábor szervezéséért, hogy sok áldást jelentsenek a résztvevőknek és megújulást az egész egyháznak.

Egy lelkész imája keresztséghez vezetett a börtönben– írta: Philip Baptiste

Amina jelenleg tölti öt éves börtönbüntetését a Közép-kelet Európai Divízió egyik országában. Indiába tartó útján tartóztatták le, ahol ő és társai fel akartak robbantani egy épületet. Aminát arra tanították muzulmán vezetői, hogy ha leszámol a gonosszal, kegyelmet nyer és a mennyországban élhet.

Isten kegyelméből, és a helyi Hetednapi Adventista egyház lelkészének kitartó látogatása eredményéül, Amina átadta életét az Úrnak még a börtönben. Aminát az elkövetett bűntény súlyossága miatt magánzárkában tartották fogva, egy elkülönített cellában. A börtön vezetője elintézte, hogy a lelkész tanácsadóként mehessen Aminához.

Amina eleinte ellenségesen viselkedett a látogatások során, de később megbékélt a helyzettel, mert ezeket az alkalmakat kint tartották a börtön udvarán, és neki nagyon nagy szüksége volt egy kis napsütésre.

Amikor a lelkész először szeretett volna imádkozni Amináért, a lány visszautasította. Azt mondta a lelkésznek, hogy csak magáért imádkozzon. A lelkész ennek ellenére is imádkozott érte, és ezután is folytatta az imát. Néhány együtt töltött alkalom után, a lelkésznek el kellett utaznia pár hétre. Ekkor Amina nagyon vágyott a lelkész látogatásaira. Amikor nem tért vissza olyan hamar, mint amire számított, elkezdte olvasni a Bibliát, amit a lelkész hagyott ott neki.

Pár hónappal később, az Adventista Egyház egy tábori alkalmat szervezett a börtönben, és Aminát is meghívták. Amina szeretett volna emberek között lenni, ezért ő is elment, és saját maga is meglepődött azon, hogy amikor a lelkész felhívást intézett hozzájuk, ő is előrement, hogy átadja életét Jézusnak. Nem sokkal később megkeresztelkedett.

Amina beszámolt arról, hogy nem érti hogyan, de a lelkésszel töltött alkalmak során elvesztette érdeklődését az iszlám hit iránt, és azóta sem vágyik rá. Úgy hiszi, Isten azért hozta őt el a börtönbe, hogy felfedje előtte az igazságot, és most alig várja, hogy barátaival is megossza hitét.
„Amikor kijutok a börtönből, mindenemet arra szentelem, hogy elérjem őket az üzenettel” – mondta bizakodóan. „Hálát adok Istennek azért az adventista lelkészért, aki szüntelenül imádkozott értem, és látogatott engem akkor, amikor a legnagyobb szükségem volt rá.”


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése