2016. október 2., vasárnap

Heti imacélok - október 2-9. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(október 2-9.)
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok az Éves tanácsülés terveiért és napirendi pontjaiért, amelyeket megvitatnak ezen a héten a résztvevők! Kérünk, imádkozzatok a Szentlélek különleges bölcsességéért az egyházi vezetők számára, hogy Isten segítsen nekik jó döntéseket hozni, amikor ezekben a változásokkal terhes időszakokban oly sok bizonytalan helyzettel kell szembenéznünk.
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok az egység és a krisztusi magatartás lelkületéért az Éves tanácsülésen, hogy az egyház missziója a Szentlélek hatalmával haladhasson előre, és Jézus visszatérhessen!
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok újra meg újra Ted N. C. Wilson (a GK elnöke), G. T. Ng (GK titkár) és Juan R. Prestol-Puesan (GK pénztáros) testvérekért, hogy Isten adjon nekik bölcsességet és erőt, hogy együtt tudják hordozni a vezetés terheit!
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a Generál Konferenceia alelnökeiért: Geoffrey G. Mbwana, Thomas Lemon, Ella S. Simmons, Guillermo Biaggi, Abner de los Santos és Artur A. Stele testvérekért, hogy Isten adjon nekik különleges bölcsességet, hiszen sok bizottság elnöki tisztét kell, hogy ellássák!
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a GK végrehajtó bizottságáért, ami lelkészekből, laikusokból és egyházi vezetőkből áll, szerte Észak-Amerikából, Dél-Amerikából, Közép-Amerikából, Európából, Ázsiából, Indiából, a Dél-csendes-óceáni szigetvilágból, a Közel-Keletről, és más vidékekről.  
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a Generál Konferencia osztályvezetőiért (túl sokan vannak, nem tudjuk itt felsorolni mindegyikőjüket)! Kérjük, hogy Isten adjon nekik bölcsességet, amint a Teljes tagbevonás mozgalmát erősítik, hogy az örökkévaló evangélium hirdettessék mindenkinek!
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a Teljes tagbevonás missziós programjáért, amit a következő szombatra, október 8-ra terveztek be az Éves tanácsülésen résztvevők. Ezen a napon a bizottsági tagok elmennek Silver Spring lakóihoz, valamint a környező területekre, imádkoznak az emberekkel, valamint reményt és bátorítást nyújtanak nekik az év missziós kiadványával, illetve a speciális GLOW füzetekkel.
·        Imádkozzunk a helyi gyülekezet tagjaiért, hogy mindnyájan ápolni tudjuk magunkban az imalelkületet a föld történelmének ezekben a fontos napjaiban, hogy ne aludjunk, hanem imádkozzunk és dolgozzunk, s így megkaphassuk a Szentlélek gazdag kitöltetését, amire annyira vágyunk; így a munka befejeződhessen és hazamehessünk!
Magyar imacélok:
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a magyar unió osztályaiért és intézményeiért. Vezetőik október 19-én 20-án tanácskoznak és a következő éves terveken dolgoznak. Imádkozzunk azért, hogy olyan terveket dogozzanak ki, amelyek segítenek Isten céljainak megvalósulásban és küldetésünk teljesítésében.
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a Tiszavidéki Egyházterület missziós képzéséért, amelyre több száz testvért várunk az egyházterület gyülekezetiből, ahol a misszióra bátorítjuk és képezzük testvéreinket egy külföldi előadó közreműködésével, aki 17 évet töltött bangladesi missziómunkában. A misszióképzés 2016. december 3-án lesz, valószínűleg szolnoki helyszínnel. A programról a későbbiekben értesítést adunk ki. 

A közös imádság mindent megváltoztatott! - írta: Sarah Lynn

Házasságunk mindig is Krisztus-központú kapcsolat volt. Együtt imádkoztunk, együtt tartottuk az áhítatokat, és szorosan együttmunkálkodtunk a szolgálatban is. Aztán hoztunk egy olyan döntést, hogy egy több testvérből álló kis gyerekcsoportot örökbe fogadunk. Ahogy várható is volt, a kettesben töltött időnk drasztikusan lecsökkent.
Több évnyi erős házassági kapcsolat után „robotpilóta” üzemmódban is működtek a dolgok, és úgy tűnt, minden rendben volt. De mivel nagyon kevés időt töltöttünk közös imával, azok az apróságok, amik addig egyáltalán nem jelentettek gondot, most kezdték kikezdeni a kapcsolatunkat. Amikor próbáltam erről beszélni a férjemmel, ő mindig védekező pozíciót vett fel, én pedig egyre magányosabbnak és csüggedtebbnek éreztem magam.
Végül, miután egy ideig egyedül imádkoztam a kapcsolatunkért, rájöttem arra, hogy nem arra kell kérnem Istent: változtassa meg a férjemet, hanem engednem kell, hogy Isten engem tudjon teljes mértékben irányítani. Arra kezdtem kérni Istent, hogy érintse meg, legyen vele, vezesse, és ami még fontosabb, tegyen engem olyan feleséggé, amilyen kell, hogy legyek.
Miután néhány hétig így imádkoztam, részt vettünk egy házassági szemináriumon, amit a gyülekezetünk szervezett. Érdekes módon, az egyik téma éppen az volt, hogy azok a házaspárok, akik boldog házasságot akarnak, együtt kell, hogy imádkozzanak.
Másnap reggel, amikor a személyes áhítatomat tartottam, a férjem feljött hozzám, beszélgetni kezdtünk, és azt javasolta, hogy megint kezdjük el a közös imádkozást. Alig hittem a fülemnek, hiszen én ezt kértem az Úrtól.
Attól a perctől kezdve a dolgok változni kezdtek. Jobban ment a gyereknevelés, erősödött és mélyült a kapcsolatunk, valamint a mindennapjaink is szebbé váltak, hiszen sokkal jobb lett a kommunikációnk. Én pedig tudom, hogy ez mind azért van, mert együtt imádkozunk. Nekem továbbra is azt kell kérnem az Úrtól, hogy nap mint nap változasson rajtam, a férjemet pedig teljesen rábízom.
Nemrégiben volt egy feszült jelenet az egyik gyerekkel, és a férjem nagyon dühös lett. Máskor hasonló helyzetben a szemébe néztem, vagy gyorsan mondtam valamit, hogy enyhüljön a feszültség. Most elfordultam, és imádkozni kezdtem. Rögtön érezni lehetett, hogy enyhül a légkör. A férjem lehiggadt, jól kezelte a dolgokat, és a következő pillanatban már mindnyájan sírtunk és megöleltük egymást. Isten valóban meghallgatja imáinkat, és válaszol azokra!

Sarah Lynn lelkészfeleség, aki álnéven írja cikkeit.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése