2016. október 24., hétfő

Heti imacélok - október 23-30. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(október 16-23.)

A világegyház néhány általános imacélja:

·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a Nyugat-nigériai Unió Női Szolgálatok Osztályáért! Ez az unió része a Nyugat-közép Afrikai Divíziónak. Imádkozzunk az evangelizációért, amelyet Edo Benin városában tartanak 2016. november 5-19 között. Ez az ősi város a fétiskultuszról és egyéb rituális gyakorlatairól híres. Kérlek, imádkozzatok azért, hogy Isten törje meg a láncokat, amelyek oly sok embert tartanak rabságban!
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a mexikói Compache városban levő „Luis Pasteur” adventista iskoláért. Jelenleg több mint 800 tanulója van az iskolának és sokan szeretnének ide járni. Kérlek, imádkozzatok azért, hogy Isten segítsen helyet biztosítani még több diák számára!
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok az év végi ülésekért, amelyeket a különböző divíziókban tartanak világszerte. Imádkozzunk, hogy Isten adjon bölcsességet a vezetőknek a Teljes tagbevonás és az egyéb helyi kezdeményezések megvalósításában!

Magyar imacélok:
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok a Tiszavidéki Egyházterület missziós képzéséért, amelyre több száz testvért várunk az egyházterület gyülekezetiből, ahol a misszióra bátorítjuk és képezzük testvéreinket egy külföldi előadó közreműködésével, aki 17 évet töltött bangladesi missziómunkában. A misszióképzés 2016. december 3-án lesz, valószínűleg szolnoki helyszínnel. Terembérlési gondjaink vannak. Kérünk, imádkozzatok azért, hogy Isten segítségével megoldódjon!

Mivel szeretnénk, ha jobban megismernétek a világszéles egyház divízióinak vezetőit, ezért az elkövetkező hetekben közölni fogjuk fotóikat a legfontosabb imakérésekkel együtt.


EURO-ÁZSIAI DIVÍZIÓ

Elnök: Mihail F. Kaminszkij, Titkár: Viktor Alekszejenko, Kincstárnok: Brent B. Burdick

Dióhéjban az Euro-ázsiai Divízióról: Az Euro-ázsiai Divízió nagy területen fekszik, és kevés egyháztaggal rendelkezik. A tagság 95%-a nagy evangelizációs kampányok által csatlakozott az egyházhoz 1990-ben. A divíziót 13 ország alkotja: Afganisztán, Örményország, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna és Üzbegisztán.   

A divízió területén 320 millió ember él, és 113.000 egyháztagunk van, akik nagyon elkötelezettek az Úr mellett, de most arra van szükségük, hogy jó példákat lássanak arra nézve, hogyan hirdessék az evangéliumot nagy nyilvános evangélizációs programok nélkül, mivel a misszió munka kezd egyre nehezebbé válni ebben a régióban.

·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok az egyháztagokért ebben a régióban, hogy legyen bátorságuk új utakat találni ahhoz, hogy az evangéliumot elvigyék szomszédaikhoz, barátaikhoz, munkatársaikhoz és lakóközösségük tagjaihoz!
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok új istentiszteleti helyekért, mert erre nagy szükség van. A városokban levő legnagyobb gyülekezetek bérelt helyen jönnek össze. Az újabb törvények tiltják az ilyen gyakorlatokat.
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok jó egyházi iskolákért tagjaink számára. Csak 30 egyházi iskola van az egész divízióban és sok fiatal elhagyja az egyházat.
·        Imakérés: Kérlek, imádkozzatok az evangelizációs kezdeményezésekért és a Teljes tagbevonás programért, amelyet 2017 februárjára terveznek Moldovában, Ukrajnába és Grúziában!


Fiatalok növekvő hadserege Malajziában – írta: Evelyn Chua


Malajziában több mint 29 millió ember él, és jelenleg kevéssel 5 000 felett van az adventista gyülekezeti tagok száma. Mivel felismertük a hatalmas szükségletet, hogy több munkásra van szükség az aratáshoz, és buzgón vágytunk arra, hogy lássuk alvó adventista fiataljainkat ráébredni a szolgálat örömére, kb. négy éve fiatalok egy csoportja a helyi lelkészek és a Maláj Félsziget Misszió támogatásával egy ifjúsági konferenciát terveztünk, hogy elősegítsük a megújulást ezen a területen. Ez volt a kezdete a Fiatalok hadserege elnevezésű konferenciának Malajziában.

A növekedés lassú volt az elmúlt négy évben, ebben az évben azonban több százan vettek részt a nyári konferenciánkon. Annyi áldást kaptunk ebben az évben, hogy el sem tudjuk mondani. A Szentlélekkel telt összejövetelektől a zenei koncertekig és üzenetig, az áldás egyre csak áradt és áradt.

A konferencia legkiemelkedőbb eseménye az volt, amikor szombaton sok lelkes fiatal buszra szállt, és kimentek Jézusról bizonyságot tenni. Ennek eredményeképpen 320 ember jelentkezett bibliaórára a településről. Ez egy rekord teljesítmény volt számunkra. Élmény volt látni az örömöt azoknak az arcán, akik szolgáltak. Ez az öröm azonban nem következhetett volna be a személyes megújulás és megváltozott szívek nélkül.

Minden este láttam azt, ahogy emberek egymás után állnak fel a döntésre hívásnál és szentelik oda életüket Istennek. Minden este láttam, ahogy sok fiatal dönti el, hogy újabb képzésen vesz részt, hogy megtanulja, hogyan tanulmányozhatja a Bibliát nagyobb mélységeiben. Minden este láttam a könnyes szemeket, ahogy a fiatalok beléptek az imaszobába személyes imára a lelkésszel és a helyi gyülekezet lelkészével. Magam körül láttam azt, ahogyan életek megváltoznak.  

Természetesen a legkedvesebb része számomra a Szentlélekkel telt imaalkalom volt minden nap. Hiszem azt, hogy az Együtt az imádságban program, amelyet az idén kezdtünk el, a gerince volt minden áldásnak és csodának, amit megtapasztaltunk.

Az imaalkalom valóban a mennyország előíze volt. Soha nem hallottam olyan szívből jövő szavakat, mint amit az imádkozók mondtak, amikor kiöntötték szívüket Jézusnak, és könyörögtek mielőbbi visszajöveteléért. Nem szóltak hangszerek. Nem volt nagy összejövetel, de a közös hangok, amelyek Istenhez felszálltak, könnyeket csaltak sok ember szemébe. Miközben imádkoztunk, kezdtem rájönni arra, hogy ez csak egy kis bepillantás abba, hogy milyen lesz a mennyország; valóban egy dicsőséges hely lesz számunkra.

Isten valóban meghallgatta gyermekei kiáltását. Azért imádkoztunk, hogy több fiatal megújuljon, és hogy a Szentlélek még bőségesebben kiáradjon. Isten meghallgatott minden imát, és válaszolt. Saját szememmel láttam a csodát, amely fiatal társaim szívében történt. Az ima hatalma által a Fiatalok hadserege növekszik Malajziában. Ez egy hatalmas tapasztalat Isten dicsőségére. Jézus nemsokára jön!


Evelyn Chua a Fiatalok hadseregének tisztje

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése