2021. január 10., vasárnap

Heti imacélok - január 8-14 - IZGALMAS TAPASZTALAT

 Megújulás és reformáció

Az „Imában egyesülve” heti bejegyzése és imakérései

http://100napimadsagban.blogspot.hu/

2021. január 8.


Az én hihetetlen csodám

Valdens diák

Amikor kiderült, hogy valdens diák leszek egy elzárt országban, elkezdtem imádkozni leendő diáktársaimért.

Az első napon összebarátkoztam Mariammal*. Ahogy az idő telt, Mariam lett a legjobb barátom az egyetemen. Azt is mondta, hogy olyan vagyok, mintha testvére lennék. Egy hétvégén Mariam meghívott engem az otthonába. Vajmi keveset tudtam arról, hogy egy hihetetlen csodát fogok megtapasztalni.

Négy napra része lettem Mariam családjának. Egyik este Mariam szobájában voltam és egy csodálatos beszélgetésünk volt a hitről. „Mariam, szeretnéd ezeket a történeteket saját Bibliádból olvasni?” – kérdeztem és ő meglepetésemre igennel válaszolt. És én adtam neki egy Bibliát a saját nyelvén.

Később elhagytam a szobát, és amikor visszajöttem, ő nem volt ott, és a Biblia sem. Elkezdtem aggódni. Néhány perc múlva Mariam megjelent és elmondta, hogy megmutatta a Bibliát a szüleinek. Ettől még jobban megijedtem és azt gondoltam magamban, hogy ezen az éjszakán biztosan nem fogok ebben a házban aludni. Egyáltalán nem biztonságos itt Bibliát adni valakinek. Megnyugvásomra elmondta, hogy örültek az ajándéknak. Hálás voltam és csendben dicsőítettem Istent. Milyen hatalmas csoda és válasz az imára!

Kérlek, imádkozzatok értünk, hogy Isten vezessen tovább és nyisson meg több ajtót, hogy ezek a csodálatos emberek Jézushoz jöhessenek.

*Ebben a történetben minden név meg lett változtatva. A valdens diák kezdeményezés egy úttörő missziós munka, amelynek keretén belül hetednapi adventista egyetemisták egy elzárt országban élnek és folytatnak tanulmányokat világi egyetemeken, ahol lehetőségeket keresnek bizonyságot tenni hitükről.

A világegyház imakérései

2021. január 8–14.

·       Kérünk, imádkozzatok az Egyesült Államokért, hogy Isten segítsen felülkerekedni a politikai feszültségen, és hogy minden jóra forduljon és az Ő dicsőségére.

·       Imádkozzunk Isten különleges áldásáért a 10 napos imaközösség ideje alatt január 6-16. között. Ha valamikor szükség volt arra, hogy keressük az igazi megújulást, akkor most van az az idő.

·       Kérünk, imádkozzatok a Szentlélek ajándékáért. Ezt az üzenetet kaptuk: „Amikor a gyülekezet ráébred szent elhivatására, akkor majd sokkal több odaadó és gyümölcsöző ima megy fel a mennybe, amely azt kéri, hogy a Szentlélek mutassa meg Isten népének a lelkek megmentésére irányuló kötelességét. Biztos ígéretünk van arra nézve, hogy Isten minden kereső lelket magához von” (Szemelvények 1. kötet 109. o.).

·       Kérünk, imádkozzatok valdens diákokért, akik úttörő missziót folytatnak. Imádkozzunk azért, hogy még többen csatlakozzanak ehhez a mozgalomhoz!

·       Imádkozzunk az Adventista Világrádióért és mobiltelefonos missziójukért, amellyel tízezreket érnek el. Imádkozzunk azért, hogy megtanuljuk használni azokat a befolyási eszközöket, amelyeket Isten adott a kezünkbe.

Magyar imacélok: Lapkiadás (Adventista Világ, Mosoly, Boldog Élet) Kis Virág és munkatársai, a DET és TET gyülekezeteiért és lelkészeiért: Baja – Kis István és Bihari Csaba – DET titkár; Békés B, Vésztő (szórvány), Békéscsaba – Simon Csaba, Fürj György, valamint Árvai János nyugalmazott munkatársunkért.

·       Imádkozzunk azért, hogy ez az év megújulást hozzon gyülekezetinknek és minden gyülekezeti tagnak.

·       Imádkozzunk azért, hogy minél hamarabb megnyithassuk gyülekezeteinket és életerős közösségekként térjünk vissza imaházainkba.

 

1 megjegyzés: