2020. november 8., vasárnap

Heti imacélok - november 6-12 IZGALMAS TAPASZTALAT

Megújulás és reformáció

Az „Imában egyesülve” heti bejegyzése és imakérései

http://100napimadsagban.blogspot.hu/

2020. november 6. 

Szombatiskolai megújulás sok ima által

Ramon Canals

Amint szembesültünk a koronavírusjárvány soha nem tapasztalt valóságával, a Szentlélek egy nagyobb imatapasztalatra sarkaltl bennünket. A 100 nap imádságban program, amelyet a Generál Konferencia Megújulás és Reformáció bizottsága kezdeményezett ez én tavaszán, biztosította ezt a lehetőséget számunkra. Az imádkozásra szólítás meggyőző hívására való válaszként a Generál Konferencia Személyes Missziószolgálatok Osztálya, elindított egy heti rendszerességű, világszéles imaközösséget minden szerda reggel hét órakor Zoom videókonferencia segítségével.

Meghívtunk minden szombatiskolai és személyes missziószolgálatok vezetőt az egyházi vezetés minden szintjéről, hogy csatlakozzanak hozzánk. Miközben a helyi gyülekezetink a kapcsolattartás lehetőségeit keresték és küszködtek az istentiszteletek és tanulmányozások folytatásának lehetőségeivel, mi összegyűltünk imádkozni. Kitartásra bátorítottuk egymást és arra, hogy maradjunk hűségesek, amikor imában egyesülünk a szombatiskolai és a személyes misszió világszéles szolgálati terveiért.

Azért imádkoztunk, hogy Isten nyissa meg a lehetőségek ajtaját gyülekezeti tagjaink előtt, hogy új és kreatív módon folytathassák missziójukat. Imádkoztunk a Szentélek kiáradásáért is, valamint a személyes átformálódásunkért, és azért, hogy Isten szentlejen meg bennünket az Ő tökéletes szeretetével, hogy egyre jobban hasonlítsunk Jézusra.

Isten nagyon sok mindent meg akar valósítani az imáinkra adott válasz eredményeként. Csak arra vár, hogy kérjük Őt. Ezért hiszem azt, hogy elsőrendű munkánk az ima kell, hogy legyen. A szociális távolságtartás szokatlan idejében, Krisztus teste tagjainak szorosan össze kell tartani, imában egyesülve kérni Isten erejét és hatalmát.

A 100 nap közös imádság után egy szombatiskolai vezető megkérdezte, hogy „miért kell abbahagynunk az alkalmakat a 100 nap imádáság után? Miért nem folytatjuk heti rendszerességgel?”

Miután a vezetésben megtárgyaltuk az ötletet, eldöntöttük, hogy minden hónap első szerdáján összejövünk egy órára imádkozni. Ez a kezdeményezés – Istennek hála – stratégiatervünk része lett.

Egy másik pozitív hozadéka ennek az imának az, hogy egyes divíziók elkezdték saját imaközösségüket a Szombatiskola és Személyes Missziószolgálatok Osztálya keretén belül. Ez új hangsúlyt helyez az imára, mint Isten eszközére a lelkek megváltására.

Az egyik szombatiskolai és személyes missziószolgálatok vezető a Dél-Amerikai Divízióból elmondta nekem, hogy elkezdtek egy imaszolgálatot, aminek az „Imádkozz, hogy ments” nevet adták. A terv egyszerű. A szombatiskola vezetők megkérnek minden szombatiskolai tagot, hogy írjanak fel három nevet, akiket a mennyben szeretnének látni, egy 5x8cm-es kártyára, Amikor ezt megtették, összejönnek, hogy buzgón imádkozzanak érettük. Ezzel az egyszerű, de hatékony tervvel összegyűjtöttek több mint 40.000 nevet, akikért imádkoznak. Ezek közül egyesekkel felvették a kapcsolatot, mások pedig elkezdtek gyülekezetbe járni. Ismét mások bekapcsolódtak bibliatanulmányozásba, és sokan azok közül, akik elhagyták a gyülekezetet, visszatérnek a gyülekezethez.

A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a közbenjárói imának hatalma van. Ezért mondja Ellen White: „Sok-sok ima segítségével munkálkodj az emberekért, mert csak ezzel a módszerrel juthatsz közelebb szívükhöz. Nem a te munkád, hanem Krisztus munkája által, aki melletted áll és befolyásolja a szívet.” (Evangelism, 341. o.)

Kedves Testvéreim! Ez az idő itt van. Imádkozzunk!

Ramon Canals a Generál Konferencia Személyes Missziószolgálatok Osztályának igazgatója.

A világegyház imakérései

2020. november 6–12.

·       Kérünk, imádkozzatok azért, hogy Isten védelmezze meg népét a viharok, tornádók, hurrikánok, tűzvészek és aszályok pusztításától.  Azt tapasztaljuk, hogy ezek a természeti csapások mindenütt elszaporodnak.

·       Imádkozzunk a Nigériában élő testvéreinkért, akiket az országban zajlódó tüntetések és lázongások érintenek. Imádkozzunk azért, hogy a kormányzat fenn tudja tartani a békét, és azért is, hogy Isten gyermekei világosságként ragyogjanak Jézusért a zűrzavarok közepette.

·       Imádkozzunk azért, hogy a lelkészek és vezetők világviszonylatban előtérbe helyezzék a Hármas angyali üzenet prédikálását. Most van itt annak az ideje, hogy ezt a nagyon fontos üzenetet megosszuk.

·       Imádkozzunk az Adventista Misszió e heti el nem ért népcsoportjáért a Hausa népcsoportért. A Hausa a legnagyobb népcsoport Nyugat-Afrikában. A népesség csupán 0.1%-a ismeri Jézust. Kérünk, imádkozz azért, hogy ebből a 30 milliós népcsoportból sokan elfogadják Jézust Megváltójuknak. Imáid sokat jelentenek a globális misszió számára.

 

2 megjegyzés:

  1. Elolvasva Isten drága kegyelme legyen látható ezen a földön ahol élünk és minden ima nála meg hallgatásra találtad son köszönjük Mennyekben lakó Jó Atyánknak az egyetlen Fiáért Ámen! Uram minden lelket óvd ,véd ,vezesd ,hittel vedd körűl minden szeretteinket ,közeli,távoli de minden vezetőikét kik munkájuk alapján mindent ell végeznek kegyelmed legyen drága összetartó lelkeddel Ámen!Most van itt az idő hogy az imának ereje legyen minden ember között a kapocs Ámen!!!

    VálaszTörlés