2020. november 19., csütörtök

Heti imacélok - november 13-20 IZGALMAS TAPASZTALAT

Megújulás és reformáció

Az „Imában egyesülve” heti bejegyzése és imakérései

http://100napimadsagban.blogspot.hu/ 

2020. november 13.


 Az imasétától az ima-zoomolásig

Melody Mason

Még mindig emlékezetemben van az első éves tanácsülés, amelyen részt vettem még 2010-ben, és minden ima is, amelyet elmondtunk azon az őszi ülésszakon. Emlékszem könnyező felnőttekre, amint bocsánatért imádkoztak laodiceai állapotuk miatt, és azért könyörögtek, hogy a Szentlélek még nagyobb teljességben áradjon ki rájuk. Az egyik Divízió vezetője elmondta, hogy 15 éve vesz részt összejöveteleken a Generál Konferencián, de még sosem érezte ilyen kézzelfoghatóan a Szentlélek jelenlétét. Isten valóban cselekedett!

Köszönet az imaszolgálatok vezetőiért a Generál Konferencia elnökének, Ted Wilsonnak, valamint az éveken át tartó imaszolgálatokért, amelyet Stanley Poniah és generál konferenciás csapata vezetett, aztán barátaim és mentoraim az imaszolgálatban, akik nagy hangsúlyt fektettek az imára, Jerry és Janet Page. Ez által Isten egyre több imára késztette népét már jó ideje.

Azonban, ahogy én és imacsapatunk csatlakoztunk az egyház vezetéséhez az elmúlt tíz év alatt, meggyőződtünk róla, hogy még ennél is többet kell imádkoznunk. Áron és Hur történetétől ihletve, akik felemelve tartották Mózes kezeit (lásd: 2Móz 17:12), jobb munkát akartunk végezni abban, ahogy felemelve tartjuk egyházunk vezetőinek és adminisztrátorainak kezeit.

Ezért elkezdtünk imacsoport tagokat toborozni, akik eljöttek Silver Springbe már az éves ülésszak előtt, hogy a színfalak mögött imádkozzanak az egyház vezetőiért. Ez egy új hagyományt teremtett.

2012-től minden éves ülésszak alatt volt egy imacsoportunk a Generál Konferencia központján kívül, akik 10-21 napon át böjtöltek és imádkoztak. Noha az imacsoportunk általában kicsi volt, úgy 5 és 10 között, tudtuk, hogy imaszolgálatunk nagyon fontos, mert, ahogy ismerjük a mondást, hogy „amikor az ember dolgozik, akkor az ember dolgozik, de amikor az ember imádkozik, akkor az Isten dolgozik.”

Minden reggel hajnali 3 órakor kezdtünk, és a Generál Konferencia központjának az alagsorában találkoztunk. Egymás után imádkoztunk 15 percig az óriás falfestmény közelében, amely Jézus Krisztust ábrázolja és az Ő követőit a keskeny úton. Miután kértük Istent, hogy vizsgálja meg a szívünket, hogy egyetlen bűn vagy kompromisszum se akadályozza imánkat, elkezdünk körbe járni az épületben és imádkozni minden szolgálati osztályért és minden munkatársért, akik a Generál Konferencia épületében dolgoznak. Imasétánk, amely magában foglalta az éves tanácsülés végrehajtó bizottságának minden tagjáért név szerint mondott imát, általában 3-4 órát tartott. Izgalmas volt később visszahallani, hogy azokat a specifikus imákat, amelyeket a korai órákban mondtunk el, Isten hogyan válaszolta meg a nap folyamán.

Emlékszem arra, ahogy az imacsoport egyik női tagja megállt 3:45-kor az imaséta alatt, hogy kérje meg Istent, hogy ébressze fel azokat a gyülekezeti tagokat, akik nem szolgálják Őt úgy, ahogy kell. Az asszony így imádkozott: „Kérlek, űzd ki őket az ágyukból és kényszerítsd térdre őket most azonnal, hogy könyörögjenek a Szentlélekért és azért, hogy szorosabbra fűzzék a kapcsolatukat veled.”

Aznap, meglepetten olvastam egy posztot az egyház egyik honlapján, amely így szólt: „Ma 3:45-kor felébredtem és erőteljes meggyőződést éreztem, hogy nem járok úgy Istennel, ahogyan kellene. Letérdeltem, megvallottam a bűnömet és kértem, hogy legyen szorosabb a kapcsolatom Istennel. Erre bátorítalak benneteket is.” Amikor ezt a bizonyságtételt láttam, rájöttem arra, hogy Isten bepillantást enged nekünk abba, hogy hogyan dolgozik a színfalak mögött.

Az elmúlt 10 évben megláttuk azt, ahogyan Isten sokféleképpen csodát tesz, kezdve vezetésétől az értekezleteken a személyes gyógyulásokig a Generál Konferencia dolgozói és családjaik körében, a megújulásig és a Szentlélek áldásáig szerte a világon. A legtöbb imára azonban nem látjuk a választ Jézus eljöveteléig. De akár látunk válaszokat, akár nem, tovább imádkozunk, mert tudjuk, hogy Isten meghallgatja az imákat.

Ebben az évben, nyolc év óta először nem adatott meg nekünk az a kiváltság, hogy személyesen találkozzunk az egyház központjában az éves ülésszakon. Helyette Zoomon találkozunk. És most már nem csak egy kis csoport imádkozott az ülések előtt minden reggel. Most az egyház vezetőinek százai mindenik Divízióból és területről, a világ minden részéről összejöttek imádkozni minden reggel 6:30-kor, mielőtt az ülések elkezdődtek volna. Wilson elnök segített ennek vezetésében. Csodálatos volt. És áldás lesz a továbbiakban is, ahogy az elkövetkező hónapokban ezt folytatjuk.

Az emberi történelem útkereszteződésében élünk. Egy óriási válság határán vagyunk. Nem végezhetjük azt a munkát, amire Isten elhívott. Nélkülözhetetlenül szükségünk van a Szentlélek hatalmára. Nélkülözhetetlenül szükségünk van az odaszentelődésre és mélyebb alázatra.

Ellen White ezt írja: „Isten azért használhatta fel Illést Izráel történetének ezekben a válsággal terhes óráiban, mert nagy hite volt. Miközben imádkozott, hitével megragadta a menny ígéreteit, és rendíthetetlenül esedezett addig, amíg Isten nem válaszolt könyörgésére. Nem várt addig, amíg minden bizonyította, hogy Isten meghallgatta. A menny pártfogásának legkisebb jelére is kész volt mindent vállalni. Amit Isten segítségével Illés meg tudott tenni, azt mindenki megteheti abban a szolgálatban, amelyet Isten művében kapott… Ilyen hitre van szükség ma világunkban – hitre, amely belekapaszkodik Isten Igéjének ígéreteibe és nem enged addig, míg a Menny meg nem hallgatja őt.” (Prayer, 138.o.)

Az egyház vezetői tovább imádkoznak, és titeket is arra szeretnénk bátorítani, hogy vegyétek ki részeteket a naponkénti együttes ima áldásaiban.

Nemrégen egy ima mozgalom indult el 24/7  ima néven azzal a céllal, hogy lehetőséget adjunk tagjainknak arra, hogy Zoom segítségével együtt imádkozzanak. Az angolul tudók ide kattintva információkat kaphatnak

A Biblia ezt mondja: ha „megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” 2Krón 7:14

A világegyház imakérései

2020. november 13–20.

·       Kérünk, imádkozzatok a választási válság békés megoldásáért az Egyesült Államokban.

·       Imádkozzunk azért, hogy Isten népe érezze szükségességét annak, hogy még több időt szenteljenek az imádságra. „Az ima a siker menny által elrendelt eszköze. Az ember és ember közötti felhívások, beadványok, tárgyalások hozzájárulnak a nemzetek ügyeinek alakulásához, de az ima a mennyországot mozgatja meg.” (In Heavenly Places, 75. o.)

·       Imádkozzunk azokért, akik jelenleg a covid-19 fertőzéssel küzdenek. Imádkozzunk különösképpen azokért, akik a félelemmel és a kétségbeeséssel küzdenek, hogy emlékezzenek arra, Isten még mindig a királyiszéken ül.

·       Imádkozzunk azokért, akik érintettek a legutóbbi hurrikánok és tájfunok pusztításában.

·       Imádkozzunk az Adventista Misszió e heti el nem ért népcsoportjáért, az üzbég népcsoportért! Az észak-üzbégek Közép-Ázsiában élnek. A 25 milliós népcsoport csupán 0.01%-a ismeri Jézust. Kérünk, imádkozz a fiatalabb üzbégekért, akik a lelki igazság után kutatnak! Bárcsak rátalálnának az élet vizére, amelyen keresztül Isten ereje árad családjaikra, barátaikra és közösségeikre!

 

1 megjegyzés: