2020. február 2., vasárnap

Heti imacélok - február 2-9. - IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK


Ezen a héten EGY IMA ÉS MEGTÉRÉSI TAPASZTALATOT olvashatunk.
Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2020. február 2-9.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azokért, akik betegséggel, elszigeteltséggel és félelemmel néznek szembe a koronavírus járvány kitörésével kapcsolatosan!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok gyülekezeti tagjainkért, akik Kínában élnek! Imádkozzunk azért, hogy Isten gondoskodjon róluk és elégítse ki lelki és fizikai szükségleteiket a pánik közepette, amely végigsöpör az országon.
·       Imakérés: Imádkozzatok a Közel-Kelet és Észak-Afrikai Unióért, és azokért a városokért, amelyekben nincsen adventista jelenlét. 48 olyan város van, amelynek lakossága meghaladja az egymilliót ezen a területen. Ezek közül sokba még adventista nem tette be a lábát.
·       Imakérés: A 10/40-es ablak 360 olyan városnak az otthona, amelynek lakossága meghaladja az egymilliót. Imádkozzatok odaszánt misszionáriusokért, akik készek ezen városok el nem ért lakóit szolgálni.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok Mindennapi egészségünk rádióműsorért, amelyet Japán fővárosában, Tokióban sugároznak. Kérjétek Istent, hogy vezesse és áldja meg az előadókat, ihlesse a hallgatókat és hozza kapcsolatba őket a helyi gyülekezetekkel!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok az írországi gyülekezetekért, hogy utat találjanak a lakosság hatékony eléréséhez. Imádkozzunk azokért, akik kaptak abból a 150 000 GLOW füzetből, amelyet a Fiatal Generáció Krisztusért önkéntesei osztottak szét a múlt nyáron. Imádkozzunk azokért, akik elkezdtek gyülekezetbe járni, hogy tovább növekedjen a hitük!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a magyar Unió e heti imacéljaiért: Gyülekezetalapítások; Bp. Terézváros és Bp. Nemzetközi Gyülekezetalapítás – Dr. Szabó János, Otamo-Csizmadia Heli; Csenger, Csongrád – Szász Barna,Osvald László, valamint Dr. Deák Judit nyugalmazott munkatársért.
·       Imakérés: Imádkozzunk gyülekezeteink evangelizációs és missziós programjaiért!
·    Imakérés: Imádkozzunk a magyarországi befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc és az újabb lehetőségekért)!

Ima egy apáért, hogy elfogadja Krisztust – Írta: Andrew McChesney

Dominika Gaborova nem bírta kivárni, hogy Jézusról beszéljen édesapjának. Miután részt vett egy adventista gyülekezet istentiszteletén, berobogott az ajtón, hogy köszöntse édesapját otthonukban a szlovákiai Rakúsyban, amely egy 2000 lelket számláló cigány település. „Hiszek Jézusban!” – kiáltotta a lány. Az apja elfordult tőle, meg sem akarta hallgatni.

Dominika szomorú lett. Aztán Róbert nagybácsi érkezett látogatóba. Ő hetednapi adventista volt és az apa őt már kénytelen volt meghallgatni. „Emlékszel, milyen volt az életem?” – kérdezte Róbert nagybácsi. „Nos, már nem vagyok olyan, mert Jézus megsegített és már sokkal jobb az életem.”

Az apa tudta, hogy Róbert nagybácsi igazat mond. Nagy változásokat látott a rokona életében. Elfogadta a meghívást Róbert nagybácsitól, hogy menjen el egy bibliatanulmányozó csoportba, amit a szomszédban indítottak. Az apa hitre jutott Jézusban, miközben a bibliakörbe járt. Abbahagyta a dohányzást, az alkoholt és a szerencsejátékot. Dominikával és másokkal együtt 12-en keresztelkedtek meg.

Dominika szerette az új édesapját. Minden reggel és este együtt imádkoztak. Együtt olvasták a Bibliát. Szombatonként együtt jártak gyülekezetbe. Egy napon azonban, az apa összeveszett valakivel a gyülekezetben. A következő szombaton nem akart gyülekezetbe menni. Újra elkezdett dohányozni, inni és szerencsejátékozni. Dominika nagyon szomorú lett. A cigarettafüst is zavarta a házban. Mindig hányingere lett, amikor megérezte a cigarettaszagot. Imádkozott az apjáért, hogy térjen vissza Istenhez.

„Istenem, kérlek, segítsd meg az apámat, hogy abbahagyja a dohányzást” – mondta. Kérlek, hozd vissza apát a gyülekezetbe, hogy mint család mehessünk együtt az istentiszteletekre.” Minden nap imádkozott. Bibliai idézeteket is megosztott az édesapjával. Mindig, amikor olvasott valamit a Bibliából, elmondta azt az apjának is Az apa figyelmesen hallgatta.

Néhány hónap elteltével az apa abbahagyta a szerencsejátékot. Aztán felhagyott az alkohollal is. Az egyik szombaton odaszólt Dominikának, miközben ő az istentiszteletre készülődött: „Várjál meg!” – mondta. „Veled megyek.” Dominika nagyon megörült. Isten meghallgatta az imáit.

Tovább imádkozott az édesapjáért és továbbra is megosztott vele bibliai idézeteket. Egy napon 1 Korinthus 13-at olvasta és odaadta a Bibliát az édesapjának, hogy ő is olvassa el a fejezetet: „Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengőcimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.”

Az édesapa elkezdett sírni. Az apa könnyei meglepték Dominikát, hiszen egy nagy és erős férfi volt, aki sohasem sírt. Az apa tovább olvasta: „A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken való szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”

Könnyek gördültek le az apa arcán, ahogy befejezte az olvasást. Szorosan átölelte Dominikát.

„Köszönöm Dominika” – mondta. „Köszönöm, hogy segítettél visszatalálnom Istenhez.”

1 megjegyzés: