2018. október 28., vasárnap

Heti imacélok - október 28 - november 4.. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Ezen a héten egy 4 éves kisfiú missziótapasztalatáról olvashatunk.
Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2018. október 28-november 4.)

·       Imakérés: Imádkozzunk együtt azért, hogy akik szülők vagyunk, nyerjünk bölcsességet ahhoz, hogy gyermekeinket az Isten országa számára neveljük! Kérjük, hogy Isten segítse azokat, akik nem szülők, hogy lelki értelemben lehessenek gyermekeik, akiket Isten országa felé terelgetnek; és mindig tudják azt, hogyan lehetnek Isten dicsőségének élő bizonyságtevői!             
·       Imakérés: Imádkozzunk a gyülekezetünkbe járó gyerekekért és fiatalokért, hogy megtanulják, mikét lehetnek Isten kis misszionáriusai, mint Andrew, aki meghívta szomszédját a gyülekezetbe!  
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Generál Konferencia Gyermekszolgálatok Osztályának vezetőjéért, Linda Koh testvérnőért, és helyetteséért is!
·       Imakérés: Imádkozzunk a helyi gyülekezet lelkészéért és családjáért, hogy Isten védje meg őket az ellenség támadásaitól, és hogy hűségesen tudják átadni Isten Igéjének üzenetét az arra éhező nyájnak! Imádkozzunk különleges bölcsességért, erőért és bátorságért számukra, hogy erősek maradjanak az Úrban!    
·       Imakérés: Imádkozzunk az egyházterületünk, uniónk, divíziónk vezetőiért! Az év végi tervkészítő ülések minden divízióban ezekben a napokban/hetekben folynak. Imádkozzunk név szerint vezetőinkért, ha ismerjük őket! Kérjük, hogy a Szentlélek áldja meg a vezetésben szolgáló testvéreink szolgálatát és munkáját, hogy bölcsesség jellemezze minden döntésüket és lépésüket!
·       Imakérés: Imádkozzunk, hogy Isten segítsen nekünk, mint népnek világos látást nyerni azokban a témákban, amelyekkel mint egyház szembesülünk!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk gyülekezeteinkért, amelyek az őszi missziós és evangélizációs munkájukat végzik!
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Egy négy éves fiú missziója – Írta Samson Obedi  

A tanító nagy bejelentést tett a gyermekszombatiskolában a pápua-új guineai Geroka gyülekezetében. „Jövő héten vendégek napja lesz a gyülekezetben” – mondta. „Szeretném, ha közületek mindenki hívna magával valakit.” A négy éves Andrew Seth figyelmesen hallgatta tanítója szavait, és erősen törte a fejét. „Kit hozhatnék én a szombatiskolába?”

Miközben hazafelé tartott a gyülekezetből, eszébe jutott apjának egyik barátja, név szerint Mr. Samuel Gini. Édesapja és Mr. Gini is ugyanabban az iskolában tanítottak. Andrewnak az jutott eszébe, hogy megkérhetné őt, legyen a vendége a gyülekezetben. Ez nagyszerű lenne!

Vasárnap kora reggel Andrew elsétált a Gini házaspár házához, és bekopogott. A bácsi nyitott ajtót, és csodálkozva kérdezte: „Andrew! Még olyan korán van! Mi történt? Segíthetek valamiben?”

„Gini bácsi!” – kezdte Andrew. „Voltam a szombatiskolában, és a tanítóm azt mondta, a jövő szombaton vendégek napja lesz a gyülekezetben. Azt mondta, vigyünk vendégeket, és én rád gondoltam. Azért jöttem, hogy megkérdezzem, leszel-e a vendégem szombaton!”

Giniék vasárnapünneplők voltak, úgyhogy a férfi kicsit habozott a válasszal. „Andrew, majd gondolkodom rajta.” De látván a csalódást Andrew arcán, gyorsan változtatott az álláspontján. „Rendben. Leszek a vendéged szombaton!”

Andrew hazament, és elújságolta szüleinek a hírt. Édesanyja nagyon megörült. „Készítek ebédet Gininek és a feleségének. Meghívom őket, hogy jöjjenek el hozzánk az istentisztelet után!”

Azon a héten Andrew minden este imádkozott Mr. Giniért és a feleségéért. Elérkezett a szombat, és Andrew kelt fel először. Gyorsan magára kapta a szombati ruháját. Nem tudta, mit adhatna ajándékba a barátjának, így hát szedett egy szál virágot.

Átszaladt Mr. Giniék házához. A virágot a háta mögé rejtette, és kopogott az ajtón. „Gini bácsi!” – kiáltotta.

Hallotta, hogy valaki jön ajtót nyitni. De nem Gini bácsi volt, hanem a felesége. „Jó reggelt, Andrew!” – köszönt a kisfiúnak az asszony. „Jó reggelt, Gini néni!” – mondta Andrew. „Andrew, miben segíthetek?” „Gini bácsiért jöttem” – kezdte Andrew. „Mondtam neki, hogy legyen a vendégem ma a szombatiskolában.” A hölgy meglepődött. „A férjem nem szólt nekem erről. Tegnap elment a faluból.”

Andrew nagyon elszomorodott. „Most mit fogok csinálni? Ki lesz a vendégem a gyülekezetben?” Aztán egy hirtelen gondolata támadt. Mi lenne, ha Gini bácsi helyett megkérném a nénit, hogy jöjjön velem?”

Gyorsan az asszony szemébe nézett, és megkérdezte: „Eljönnél velem a bácsi helyett a gyülekezetbe?”

Most az asszonyon volt a meglepődés sora. De úgy érezte, hogy ha a férje megígérte a kisfiúnak a látogatást, ő ezt szeretné tiszteletben tartani.

„Várj egy percet!” – mosolygott a kisfiúra. „Elkészülök, és megyek veled a gyülekezetbe. Most én leszek a különleges vendéged.”

Andrew várt, az asszony pedig elkészült. Amikor kilépett az ajtón, a kisfiú odaadta neki a virágot, megfogta a kezét, és elindultak a gyülekezetbe. Édesanyja már ott volt a gyülekezetben, és látta, amint Andrew és Gini asszony besétálnak. Nem hitt a szemének, mert tudta róla, hogy nem hetednapi adventista. Egy másik felekezet oszlopos tagja volt.

Andrew anyukája elkezdett sírni. Megölelte a vendéget, és köszöntötte a gyülekezetben. Gini néni elment Andrew-val a szombatiskolai osztályba. Aztán ott maradt a prédikációra is, és elment Andrew-ékhoz ebédre.

Gini asszony ezután minden szombaton ott volt a gyülekezetben. Egyre többet és többet tudott meg az adventista hitről, különösképpen a szombatról. Ekkor hallotta először a szombat igazságát, és azt, hogy ez szerepel a Bibliában. Elfogadta, és miután néhány hónapig tanulmányozta a Bibliát, megkeresztelkedett. A férje is csatlakozott hozzá, és tagja lett a gyülekezetnek.

Samson Obedi a Személyes Missziószolgálatok Osztálya és a Szombatiskolai Osztály vezetője a Kelet-felföldi Simbu Misszióban, Papua-Új Guineán. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése