2018. október 22., hétfő

Heti imacélok - október 21-28. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK


Ezen a héten arról olvashatunk tapasztalatot, hogy Isten egy indulni nem akaró autót is fel tud használni a Róla való bizonyságtevésben.

Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2018. október 21-28.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok az egyház vezetőiért, akik hazafelé utaznak az éves vezetői értekezletről a Michigan állambeli Battle Creekből! Imádkozzatok biztonságukért és egészségükért, s azért is, hogy Isten vezesse a közelgő év végi tervező üléseket a Divíziókban!            
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy ne feledjük el korai adventista úttörőink lelkiségét és szenvedélyét, ahogy arról tanultunk az éves tanácskozáson is, és hűségesen vigyük tovább a világosság és igazság fáklyáját, amit átadtak nekünk az elmúlt 150 évben!  
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy a korai úttörők által tanúsított önzetlen, szolgáló lelkület nyilvánuljon meg a mi életünkben is! Imádkozzunk, hogy amikor az emberek látnak bennünket, megpillantsák Jézus jellemét!
·       Imakérés: Imádkozzunk a világszéles egyház növekvő tagságáért, hogy az emberek döntése, amit az elmúlt év során meghoztak, maradandó és valóban életet megváltoztató legyen. Könyörögjünk, hogy az új hívők, akiket személyesen is ismerünk, szilárdan megalapozódjanak Isten Igéjében!   
·       Imakérés: Imádkozzunk az olyan hűséges munkásokért, mint Chai Worra, akik zárt országokban dolgoznak Délkelet-Ázsiában. Kérjük, hogy Isten nyisson ajtókat az evangélium hirdetése előtt, s hogy sokan jussanak el az igazság ismeretére még ezeken a nehéz területeken is!
·       Imakérés: Imádkozzunk a mi környékünkön élő, még el nem ért szomszédainkért! Kérjük, hogy az Úr nyisson ajtókat, és találjunk gyakorlati módszereket arra, hogyan tehetünk valami kedveset értük; hogyan imádkozhatnánk értük/velük; s végül oszthatnánk meg hitünket velük!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk gyülekezeteinkért, amelyek az őszi missziós és evangélizációs munkájukat készítik elő!
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!
·       Imakérés: Imádkozzunk a szombati (2018. okt. 27) lelkészszentelési istentiszteletért, hogy Isten gazdag áldása legyen rajta és egy fontos pont legyen egyházterületünk ébredésében.

Az ima volt a kulcs, ami kinyitotta szívét – Írta Brenda Kiš, Chai Worra elbeszélése alapján

[A szerző megjegyzése: Chai Worra neve kitalált név, mert munkatársunk egy zárt országban dolgozik.]
                                
Chai Worra a nevem, és Délkelet-Ázsia egyik zárt országában élek feleségemmel és nyolc gyermekemmel. Isten küldött ide, hogy segítsek népemnek, mint ahogy téged is Isten helyezett oda, ahol éppen laksz, hogy segíthess a körülötted élő embereknek. Boldog vagyok, hogy Isten szolgája lehetek. Isten sokféle áldását árasztja rám. Most ezek közül a csodák közül szeretnék egyet elmondani nektek.

Néhány hónappal ezelőtt az egyik barátom megkért, hogy segítsek neki tűzifát szállítani a gazdaságából a lakóházához. Nálunk a farmok nem ugyanott vannak, ahol a lakóházaink, így aztán folyton szállítani kell a dolgokat onnan-ide, és innen-oda.

Azt is tudnotok kell, hogy a barátom nem keresztény. Próbáltam már beszélni neki a hitemről, de sosem érdekelte. Így hát, amikor segítséget kért tőlem, rögtön ráébredtem, hogy ez egy újabb lehetőség arra, hogy bemutassam neki Jézust. Mielőtt elindultam volna hazulról, így imádkoztam: „Uram, Jézus, kérlek, nyisd meg előttem az ajtót, hogy bemutathassam szeretetedet a barátomnak! Ez egy egyszerű ima volt. Gondoljátok, hogy Isten meghallgatta? Igen, de még mennyire!

A farm felé vezető úton jót beszélgettünk. Amikor megérkeztünk, felpakoltuk a tűzifát a platóra, és elindultunk. Minden rendben is ment az első fél órában, aztán valami történt a teherautóval. Sosem történt vele ilyesmi azelőtt. Puffogott, köpködött és köhögött, aztán teljesen leállt a motor. Rögtön eszembe jutott az imám, és csöndesen kértem Őt, hadd legyen lehetőségem szeretetét bemutatni a barátomnak.

Kimásztunk az autóból, és vizsgálgatni kezdtük a motort. Próbáltuk kitalálni, mi lehet a gond, de mindegy, mit állítottunk rajta, a motor csak nem akart működni. 

Előhozakodtam azzal, hogy kérjünk segítséget Istentől. A barátom rám nézett, és így válaszolt: „Lássuk, segít-e rajtunk most az Istened, akiben hiszel!” Bátran kértem, hogy imádkozzon velem. Amint befejeztük az imát, ráfordítottam a slusszkulcsot, és a motor életre kelt. Isten felhasználta ezt a pillanatot arra, hogy a barátomnak bemutassa: előtte nincs lehetetlen.

A barátomnak a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Azon nyomban megnyílt a szíve, és azt mondta, többet szeretne tudni erről a hatalmas Istenről. Hogyan történhetett ilyen csoda? Az ima volt a kulcs!  

Imádkozzatok azért, hogy a barátom teljesen befogadja Jézust! Azért is imádkozzatok, hogy Isten nektek is mutasson valakit, akinek segíthettek hitre jutni!

Brenda Kiš a Michigan állambeli Berrien Springsben él, ahol az A.S.A.P. Ministries nevű szolgálat írójaként és szerkesztőjeként dolgozik. Az A.S.A.P. a délkelet-ázsiai emberek és az ott élő üldözöttek támogató és segítő szervezete.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése