2018. január 1., hétfő

Heti imacélok - december 31- január 7. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok
(2017. december 31- 2018. január 7.)

·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a helyi fiatalokért – legyenek az egyházon belül vagy kívül – hogy Isten vonja a szívüket Önmagához az elkövetkező évben különleges módon. Imádkozzunk bölcsességért ahhoz, hogy meg tudjuk szólítani őket az evangéliummal! Az ellenség keményen dolgozik azon, hogy gyermekeink szívét megnyerje. Küzdenünk kell értük a térdeinken. Imádkozzunk név szerint ezekért a fiatalokért!  
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azokért a házasságokért, amelyek bajban vannak gyülekezeteinkben. Imádkozzunk Istenhez, hogy gyógyítsa be a sebeket, hozzon gyógyulást és egységet. Imádkozzunk azért, hogy az ellenség ne legyen sikeres otthonaink szétdúlásában gyülekezeti testvéreink között!
·       Imakérés. Imádkozzunk gyülekezeti tagjainkért, akik magányosak válás, özvegység, egyedülállóság, vagy bármely más oknál fogva. Imádkozzunk azért, hogy Isten vegye el a magányosságukat és fájdalmaikat, amelyek gyakran ott kopogtatnak ajtajuknál, és töltse be szívüket örömmel!   
·       Imakérés. Imádkozzunk különös módon gyülekezetünk vezetőiért: a lelkészért (és családjáért), a presbiterekért, diakónusokért stb. Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon megújult látást és buzgalmat a szolgálatban, amint elkezdik ezt az új évet. Imádkozzunk azért, hogy Isten vezesse el őket a személyes megújulásra saját életükben és szolgálatukban.
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy legyünk hűségesek, mint Dániel, és Isten vezessen el bennünket a vele való mélyebb közösségre az elkövetkezendő évben! Imádkozzunk azért, hogy ne elégedjünk meg egy felületes és „eltörpült kereszténységgel,” hanem növekedjünk, és jussunk egyre közelebb Isten velünk való elképzelésének magasságához. Az idő rövid! Imádkozzunk azért, hogy Isten tegyen képesekké bennünket arra, hogy mindent odaadjunk az Ő dicsőségére!  
·       Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek hatalmasan kiáradjon a következő negyedév Ima- és böjtnapján (január 6.) és a közelgő 10 napos imaközösség alkalmain (január 10-20.)! Imádkozzunk azért, hogy sok új gyülekezet bekapcsolódjon, és ezrek élete változzon meg az örökkévalóság számára, amikor a gyülekezeti családok összejönnek, hogy Istennel szorosabbra fonják kapcsolatukat! Keresd az anyagokat a http://adventista.hu/esemeny/ima-es-bojt-nap-2018-1/ és a http://adventista.hu/esemeny/tiz-napos-imakozosseg/ lapokon.
   
·       Magyar imacélok:
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Ki a sótartóból Missziótalálkozó következő alkalmáért! Az előkészületek már folynak. Előadónk Raafat Kamal testvér lesz.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azért, hogy egyházunk Magyarországon az elkövetkezendő évben meglássa Isten tervét és vezetését és mindenben hűségesen kövesse akaratát!   
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Tanulságok az imával kapcsolatban Dánieltől és három társától  
- írta: Melody Mason

Dániel és barátai békében éltek Jeruzsálemben, amikor hirtelen az egész életük örökre megváltozott.

Kr. e. 605 volt, és a babilóniai király, Nabukodonozor hadereje elözönlötte Júdát, a déli királyságot, legyőzve Jójakim királyt. Dánielt és barátait több erős és értelmes jeruzsálemi fiatallal együtt fogságba vitték.

Minden előjel szerint a világ itt véget ért számukra. Sok más fogolyhoz hasonlóan ők is feltehették a kérdést: „Miért történt mindez? Mi lesz velünk a jövőben?”

A helyzet valóban kilátástalannak tűnt. Azonban, ahelyett, hogy börtönbe vetették volna, vagy valamilyen kényszermunkára vitték volna őket, Dániel és társai Nabukodonozor kegyeltjei között találták magukat, a királyi asztal körül, amely tele volt finomságokkal és borokkal.

A király elvárta a héber foglyoktól, hogy éljenek ezekkel az előjogokkal. Ezt mindannyian meg is tették – kivéve Dánielt és három társát: Ananiást, Misáelt és Azariást.

A Biblia beszámol arról, hogy „Dániel elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni, ezért arra kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie” (Dn 1:8).

Dániel unszolására Aspenáz, a főudvarmester, aki arra lett kijelölve, hogy felügyelje a király szolgálatára kiválasztott fiatalokat, beleegyezett abba, hogy Dánielt és három társát egy tíznapos próba alá veti, annak ellenére, hogy ez az életébe kerülhetett volna. A próba abból állt, hogy megvizsgálják, mi történik akkor, ha a négy fiatal tíz napon át csak zöldségeket eszik és csak vizet iszik. El tudjuk képzelni, hogy Dániel és három társa milyen buzgóan imádkoztak ez alatt a tíz nap alatt. És Isten meghallgatta könyörgésüket.

A Biblia elmondja, hogy „Tíz nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek” (Dn 1:15).  

Nem csak egészségesebbek voltak a többieknél, de a Biblia arról is beszámol, hogy amint ők továbbra is Istent tisztelték, ismeretben és bölcsességben is növekedtek, és amikor végül a király elé vezették őket, a vizsgán tízszerte okosabbnak bizonyultak a király összes világi csillagjósánál és bölcsénél (lásd: Dn 1:17-20).

Te és én hűségesnek bizonyulnánk, ha ma hasonló próba elé állítanának?

A szomorú valóság az, hogy mi is fogságba estünk. Egy olyan világban élünk, amely Babilon (Sátán) ostroma alatt van több mint hat évezred óta. Ennek következtében a háború pusztításaival kell szembe néznünk minden területen, még az egyházban is: kudarcba fulladt házasságok, tönkrement családok, elvesztett gyermekek, romló egészség, lelki megalkuvás és közöny, megtört szívek és így tovább… Helyzetünk azonban nem reménytelen, mert egy hatalmas Istent szolgálunk, aki még ma is jóra tudja fordítani azt, amit az ellenség ellenünk kitervelt (1Móz 50:20).

Képzeljük el, hogy ha Dánielhez hasonlóan mi is kiállnánk, és ezt mondanánk: „ezen túl nem akarom elfogadni ennek a világnak megromlott értékrendjét. Isten mellé akarok állni. Próbára akarom tenni az Ő Igéjét. Hűséges akarok lenni, hogy használni tudjon engem az Ő dicsőségére.”
Az elmúlt néhány évben szokásommá tettem, hogy minden januárt egy 10 vagy 21 napos ima és böjt programmal kezdem, hogy közelebb kerüljek Istenhez. (A 10 napos program Dániel 1-en alapul, a 21 napos Dániel 10-en.) Számomra a böjt természetes gyümölcs és zöldséglevekből áll, vagy egy egyszerű „Dániel böjtöt” követek, amely zöldségekből és gyümölcsökből áll.

Egy másik fontos része a 10 vagy a 21 napos programomnak az, hogy kerülök minden olyan dolgot, ami elterelné a figyelmemet Istentől, beleértve a közösségi médiát és mindenféle elektronikus szórakozást. Nem akarom, hogy lelki érzékeimet eltompítsák a „király ételei és szórakozásai.”

A legfontosabb az, hogy több időt szentelek a Biblia tanulmányozására és az imára. Miközben sok imakérés van a szívemen, a legnyomósabb oka annak, hogy az év elején időt szentelek az imára, nem más, mint a személyes Istennel való közösségem elmélyítése. Olyan, mint egy visszaállító gomb, amely segít abban, hogy úja fókuszáljak, és megbizonyosodjak arról, hogy valóban összhangban vagyok Isten életemre vonatkozó tervével.

Megláttam Isten csodálatos munkáját, amikor időt különítettem el minden évben az imára és a böjtre, néha egyedül, máskor viszont barátaimmal vagy gyülekezetemmel, attól függően, hogy épp hol voltam. Nem csak annyi történt, hogy Istennel bensőségesebb kapcsolatra jutottam és nagyobb lelki tisztánlátásra és erőre tettem szert, hanem annak is tanúja lehettem, hogy Isten látszólag lehetetlen helyzetekben is meghallgatta az imámat saját és mások életében. Szeretteim visszatértek a gyülekezetbe, házasságok jöttek rendbe, lehetőségek nyíltak a misszióra és lelki növekedést és megújulást tapasztaltam olyan helyzetekben, amelyeket lehetetlennek tartottam.

Január 10-én a hetednapi adventista egyház világszéles közössége elkezdi a Tíz nap imádságban programot, amely január 20-ig tart. Ha gyülekezeted is bekapcsolódik, arra bátorítalak, hogy teljes szívvel vedd ki részed benne és figyeld meg, ahogyan Isten gazdagon megáld, amint egybegyültök, hogy Őt keressétek.

Ha gyülekezeted nem kapcsolódik be, ne keseredj el! Akkor is részesülhetsz áldásban, ha egyedül, vagy csak néhány baráttal vagy családtaggal szervezitek meg. Természetesen a 10 vagy a 20 napos programot bármikor megvalósíthatod. A legfontosabb az, hogy ne mulasztd el az áldást. http://adventista.hu/esemeny/tiz-napos-imakozosseg/


A Biblia azt mondja, hogy „Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm!” (Zsolt 81:11). Ha éhes a lelked, kapcsolódj be! Biztosítalak arról, hogy az életed többé nem lesz a régi. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése