2016. december 18., vasárnap

Heti imacélok - december 18-25. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Heti imacélok  
(december 18-25)

·        Imakérés: Ha valamikor szükség volt arra, hogy mint gyülekezet térde boruljunk és imádkozzunk, az most van. Imádkozzunk azért, hogy a 2017-es év az ima éve legyen oly módon, mint még soha, hogy az egyház tagjaiként előretörjünk a térdeinken, mélyebb közösségre jussunk Istennel, és ami a legfontosabb, imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradjon.   
·        Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy sokan bekapcsolódjanak a nagy világszéles egyházi eseménybe, a közelgő Tíznapos imaközösségbe, ami január 11-21 között kerül megrendezésre. A segédanyagokat a Magyar Unió honlapjáról lehet letölteni.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azért, hogy sokan bekapcsolódjanak a 2017-es év első negyedévének Ima és böjtnapjába, amely január 7-én kerül megszervezésre. Az első negyedév témája: Az Úr dönti el a csatát - Harc az Egyházért! A segédanyagokat a Magyar Unió honlapjáról lehet letölteni.
·        Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a szíriai Aleppoból menekülőkért, hogy Isten lépjen közbe és harcoljon értük! Imádkozzunk azokért a tömegekért, akik nemrégiben szakadtak el otthonuktól és családjuktól, hogy Isten gondoskodjon róluk, és mutassa meg nekik, hogy nem feledkezett meg róluk.
·        Imakérés: Kérünk, imádkozzatok Japánért! Tokióban úgy gondolnak a karácsonyra, mint egy romantikus ünnepre, és nem úgy, mint egy keresztény ünnepre. Japán lakosságának alig több mint egy százaléka keresztény. Kérünk, imádkozzatok azokért, akik készek ezért a városért és országért dolgozni, és a többi nem keresztény területért világszerte!
·        Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azért, hogy Isten segítsen bennünket abban, hogy mint egyház ne csak magunknak halmozzuk az áldásokat, hanem fordítsuk figyelmünket az ünnepek alatt azokra, akik szenvednek és szükségben vannak!

Magyar imacélok:
·     Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a téli evangelizációs programokért: Bibliai szabadegyetemek, előadások, egészség misszió, Jézus élete festménykiállítások, kiscsoportok stb.
·     Imakérés: Imádkozzatok azért, hogy ki tudjuk használni azokat a lehetőségeket, amelyeket az Úr adott nekünk azáltal, hogy a magyar mozikban is hamarosan vetítik az adventista katonáról, Desmond Dossról szóló filmet, A fegyvertelen katona című alkotást! Látogasd meg és terjeszd a következő honlapot: http://www.fegyvertelenkatona.hu
·        Imakérés: Kérünk, hogy imádkoztatok a Tiszavidéki Egyházterület missziós képzéséért a „Ki a sótartóból!” következő alkalmáért, amit 2017. április 1-jére tervezünk! A szervezési munkák már elkezdődtek, kérünk, imádkozzatok, hogy az az alkalom is Isten dicsőségére, a gyülekezetek megerősödésére és a missziómunka előrehaladására szolgáljon!

Az ima és a masszázs kinyitja a lehetőségek ajtaját egy a kereszténység előtt bezárt országban  – írta: Ivan Sokolov
Nikolai, a 20 éves hetednapi adventista, aki mellesleg a barátom is, egy kétségbeesett hangvételű telefonhívást kapott nem sokkal az után, hogy visszatért muzulmán hazájába egy egyhónapos masszázsképzésről, amelyet az adventista egyház szervezett.

Egy édesanya észrevett egy masszázsterápiás hirdetést Nikolai Facebook oldalán, és azt akarta, hogy kezelje rokkant fiát.

Nikolai tétovázott, amikor tudomást szerzett a fiú állapotáról.

„Nincs annyi tapasztalatom” – mondta. „Még csak kezdő vagyok.”

De az édesanya kitartott.

„Kérlek, gyere el” – könyörgött az anya –, „senki sem akar segíteni a fiamon!”

Amikor Nikolai megérkezett otthonukba és meglátta a fiú állapotát, rádöbbent, hogy a helyzet sokkal súlyosabb, mint gondolta. Elmondta az édesanyának, hogy ő keresztény és nincs sok tapasztalata. De azt mondta, hogy kész elvégezni a masszázsterápiát, ha megengedi neki, hogy minden kezelés előtt imádkozzon.

Az anya beleegyezett.

Az édesapa is otthon volt, amikor Nikolai a harmadik kezelésre érkezett. Az apa, a nyugdíjas kormánytisztviselő, kérdésekkel halmozta el Nikolait munkájáról és hitéről. Nikolai válaszai nyilvánvalóan kedvére voltak, és azt mondta a fiatalembernek, hogy folytassa munkáját.

Az egyik napon a kezelés ideje alatt az édesapa egy sürgős telefonhívást kapott. Gyorsan felöltözött, és Nikolai látta, hogy valami miatt nagyon aggódik. Nikolai megállította őt az ajtóban.

„Engedje meg, hogy imádkozzak ezért a helyzetért” – mondta.

Együtt imádkoztak, és az apa elment. Nikolai később megtudta, hogy a helyzet megnyugtatóan rendeződött.

Ahogy a kezelések folytatódtak, a szülők változást észleltek a gyermekükön. A fiú nem gyógyult meg, de olyan dolgok megtételére is képes lett, amikre korábban képtelen volt. Az apa elégedett volt. és ajánlotta a masszázskezelést más kormányzati tisztviselőknek is. Ennek eredményeként Nikolai jó néhány kormányzati tisztviselő masszázs-terapeutája lett.

Pál apostol azt mondja Fil 4:13-ban: „mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít”.

Nikolaihoz hasonlóan, neked is lehet nagyon sok tapasztalatod. Hiszen amikor imádkozol, Isten megnyitja a lehetőségek ajtaját, hogy másokat szolgálj, és lelkileg gondoskodj róluk.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése